Walne Zebranie II Oddziału ZPS wyłoniło Prezesa i Zarząd

W dniu 11.05.br. w Klubie 6 BDS  przy ul. Zyblikiewicza, odbyło się Walne Zebranie członków krakowskiego oddziału ZPS według następującego porządku:
– sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu oraz komisji rewizyjnej
– udzielenie absolutorium zarządowi i kom. rewizyjnej
– wręczenie wyróżnień i dyskusja nad sprawozdaniami
– wybór zarządu i kom. rewizyjnej
– rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków do działania nowego zarządu oddziału na okres kadencji
– zatwierdzenie wniosków do przedstawienia na Zjeździe
– wybór delegatów na zjazd Związku.

 

W wyniku głosowania Walne Zebranie II Oddziału ZPS wyłoniło Prezesa i Zarząd:
prezes  kol.  Mieczysław Usydus

z-ca kol.  Marian Polakowski

z-ca kol.  Stanisław Kozak

czł. kol.  Piotr Drumlak

czł. kol.  Marian Dulewicz

z-ca czł. kol. Bogusław Filipkowski

z-ca czł. sekr. kol. Stanisław Karlikowski

 

W skład nowo wybranej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli:

przewodniczący kol. Mirosław Szulc
czł. kol. Wiesław   Nowakowski

czł. kol. Władysław  Pomarański

Zupełna zmiana Zarządu stawia nas w trudnej sytuacji i na początek naszej działalności prosimy o daleko idącą pomoc i wyrozumiałość.

Nowo wybrany –

Prezes Zarządu
II Oddziału ZPS

Mieczysław Usydus

Spotkanie ZPS

W dniu 11.05.br. o godz.17 w byłym klubie garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza, odbędzie się Walne Zebranie członków krakowskiego oddziału ZPS. Obecność obowiązkowa. Proszę o przyjście w stroju organizacyjnym.
Porządek dzienny zebrania.
– sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu oraz komisji rewizyjnej
– udzielenie absolutorium zarządowi i kom. rewizyjnej
– wręczenie wyróżnień i dyskusja nad sprawozdaniami
– wybór zarządu i kom. rewizyjnej
– rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków do działania nowego zarządu oddziału na okres kadencji
– zatwierdzenie wniosków do przedstawienia na Zjeździe
– wybór delegatów na zjazd Związku.

PREZES ZARZĄDU
II ODDZIAŁU ZPS

JAN MISZKIEL

Przekazanie 1%

Szanowni Koledzy i Sympatycy

Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku lub darowiznę dla ZPS II Odział Kraków.

Ofiarując środki pomagacie w utrzymaniu niezależności i sprawnym funkcjonowaniu związku.

Za każdą ofiarowaną pomoc serdecznie dziękujemy.

każda kwota jest przydatna 🙂