Spotkanie i III Ogólnopolski Wielobój Strzelecki

Witam Szanownych Kolegów!

W dniu 15 września br. (sobota) z okazji Dnia Spadochroniarza tradycyjnie organizujemy nasze spotkanie i III Ogólnopolski Wielobój Strzelecki Poświęconym Pamięci gen. B. Kwiatkowskiego.

Tym razem impreza odbędzie się nie na Pasterniku, ale w oparciu o pięknie odnowiony Klub Wojsk Specjalnych w Pychowicach i o strzelnicę przy ul. Fabrycznej 17. Do obu tych miejsc  jest wygodny dojazd środkami MPK. Przy Klubie jest jednak mało miejsca na samochody prywatne, a znajdujący się w pobliżu parking działkowców w sobotę może być zajęty. Na naszej stronie zamieszczamy „Program spotkania i informację o dojazdach” oraz „Regulamin wieloboju strzeleckiego”.

Już zachęcamy do licznego udziału z rodzinami, a szczególnie z najmłodszymi pociechami w naszej dorocznej imprezie. Będą pokazy sprzętu, wystawy grup rekonstrukcyjnych i zespół „Czasza”. Oczywiście będzie też wojskowa grochówka.

Zapewniamy noclegi dla przyjezdnych.

Koledzy czujcie się współgospodarzami imprezy.

Z poważaniem,

Mieczysław Usydus

Prezes II Oddziału ZPS

Program spotkania i dojazdy

Regul. III wieloboju strzel.

Zgłoszenie zawodników

Walne Zebranie II Oddziału ZPS wyłoniło Prezesa i Zarząd

W dniu 11.05.br. w Klubie 6 BDS  przy ul. Zyblikiewicza, odbyło się Walne Zebranie członków krakowskiego oddziału ZPS według następującego porządku:
– sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu oraz komisji rewizyjnej
– udzielenie absolutorium zarządowi i kom. rewizyjnej
– wręczenie wyróżnień i dyskusja nad sprawozdaniami
– wybór zarządu i kom. rewizyjnej
– rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków do działania nowego zarządu oddziału na okres kadencji
– zatwierdzenie wniosków do przedstawienia na Zjeździe
– wybór delegatów na zjazd Związku.

 

W wyniku głosowania Walne Zebranie II Oddziału ZPS wyłoniło Prezesa i Zarząd:
prezes  kol.  Mieczysław Usydus

z-ca kol.  Marian Polakowski

z-ca kol.  Stanisław Kozak

czł. kol.  Piotr Drumlak

czł. kol.  Marian Dulewicz

z-ca czł. kol. Bogusław Filipkowski

z-ca czł. sekr. kol. Stanisław Karlikowski

 

W skład nowo wybranej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli:

przewodniczący kol. Mirosław Szulc
czł. kol. Wiesław   Nowakowski

czł. kol. Władysław  Pomarański

Zupełna zmiana Zarządu stawia nas w trudnej sytuacji i na początek naszej działalności prosimy o daleko idącą pomoc i wyrozumiałość.

Nowo wybrany –

Prezes Zarządu
II Oddziału ZPS

Mieczysław Usydus

Breloki – emblematy

Koledzy

Nasza firma GARDIEN Sp. z o.o.  oferuje wszystkim zainteresowanym drobne pamiątki nawiązujące

do służby w 6 PDPD w postaci breloczków i otwieracza do butelek.

Zamówienia prosimy kierować na tel.  501 746 845 ( J. Trojanowski ).

EMBLEMAT 6 BPD  – otwieracz do piwa z magnesem   10 zł. / szt.

BRELOKI JEDNOSTEK  6 BPD  jedno i dwustronne  15 zł. /szt.