Spotkanie ZPS

W dniu 11.05.br. o godz.17 w byłym klubie garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza, odbędzie się Walne Zebranie członków krakowskiego oddziału ZPS. Obecność obowiązkowa. Proszę o przyjście w stroju organizacyjnym.
Porządek dzienny zebrania.
– sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu oraz komisji rewizyjnej
– udzielenie absolutorium zarządowi i kom. rewizyjnej
– wręczenie wyróżnień i dyskusja nad sprawozdaniami
– wybór zarządu i kom. rewizyjnej
– rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków do działania nowego zarządu oddziału na okres kadencji
– zatwierdzenie wniosków do przedstawienia na Zjeździe
– wybór delegatów na zjazd Związku.

PREZES ZARZĄDU
II ODDZIAŁU ZPS

JAN MISZKIEL