SPOTKANIE POKOLEŃ – DZIEŃ SPADOCHRONIARZA połączony z III.  OGÓLNOPOLSKIM WIELOBOJEM STRZELECKIM.  Największe tegoroczne wydarzenie II Oddziału ZPS w Krakowie. (post factum)

Przeprowadzona przez II Oddział ZPS w dniu 15 września br. impreza miała charakter spotkania towarzyskiego kilku pokoleń spadochroniarzy – weteranów
i żołnierzy czynnej służby wojskowej oraz młodzieży szkolnej i akademickiej. Zorganizowana w przededniu Dnia Spadochroniarza stanowiła połączenie pikniku spadochroniarskiego z akcją wpisującą się w przysposabianie obronne społeczeństwa, którą przeprowadzono w postaci wieloboju strzeleckiego. Został on zadedykowany śp. pamięci generałowi Bronisławowi Kwiatkowskiemu i był organizowany pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i żony śp. generała, Pani Krystyny Kwiatkowskiej.

Dzień Spadochroniarza, tradycyjnie obchodzony 23 września (data powołania przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w 1941 roku w Szkocji) ze względów organizacyjnych zaplanowano z tygodniowym wyprzedzeniem, ażeby Nasza uroczystość nie zbiegała się z obchodami tego święta organizowanymi przez
6 Brygadę Powietrznodesantową.

W tym roku w Naszym przedsięwzięciu, oprócz reprezentacji Kół ZPS, jednostek
i instytucji wojskowych oraz szkół średnich o profilu wojskowym po raz pierwszy udział wzięły reprezentacje studentów z kierunków nauk o bezpieczeństwie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego.

„Świętowanie” rozpoczęto już o godz. 07.30 na terenie obiektu „Strzelnica Kraków” przy ul. Fabrycznej gdzie przeprowadzono III Ogólnopolski Wielobój Strzelecki.
W zawodach udział wzięły drużyny ze szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym, drużyny Związku Strzeleckiego, drużyny z jednostek wojskowych
i krakowskich uczelni oraz drużyny żołnierzy rezerwy i ZPS. Swoje umiejętności strzeleckie mieli możliwość sprawdzenia również zaproszeni goście – sympatycy spadochroniarzy.

Pod słowem „wielobój” kryły się zawody drużynowe rozgrywane w dwóch konkurencjach strzeleckich, na które składały się: strzelanie z pistoletu bojowego „Glock 17”, strzelanie  z pistoletu maszynowego wz. pm 84P „Glauberyt” dla żołnierzy w czynnej służbie i weteranów oraz strzelanie z pistoletu samopowtarzalnego na amunicję bocznego zapłonu 22 LR i strzelanie z karabinka sportowego CZ 455 broni kulowej małokalibrowej bocznego zapłonu z przyrządami celowniczymi optycznymi dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

Zawody były rozgrywane w czterech kategoriach: młodzieży szkolnej – klas wojskowych, młodzieży akademickiej, jednostek wojskowych i instytucji centralnych MON oraz żołnierzy rezerwy skupionych w kołach Związku Polskich Spadochroniarzy. Pierwotnie planowano tylko trzy kategorie, lecz w związku z udziałem młodzieży akademickiej zdecydowano, że będą cztery.

W celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych strzelców w poszczególnych kategoriach rozegrano pojedynek strzelecki o Grand Prix zawodów – wieloboju. Uczestniczyło w nim pięciu zawodników z najlepszymi wynikami, którzy stanęli
do rywalizacji w strzelaniu z pistoletu centralnego zapłonu „Glock 17”.

Nad przebiegiem zawodów i bezpieczeństwem podczas strzelania czuwał zespół kierowany przez Kolegów Władysława Tobiasza i Stanisława Karlikowskiego oraz grupa zabezpieczenie medycznego. Sędziami pomocniczymi podczas strzelań byli koledzy Stanisław Krupa i Ryszard Kaczmarek oraz sędzia klasy II MZSS[1] Łukasz Prostacki. Przebieg zawodów dokumentował kol. Piotr Drumlak, służąc jednocześnie pomocą i radą wszystkim strzelcom w miejscu wyczekiwania na strzelanie.

W wieloboju  strzeleckim uczestniczyło 16 trzy osobowych zespołów
(48 zawodników)  reprezentujących jednostki wojskowe oraz koła żołnierzy rezerwy Związku Polskich Spadochroniarzy, 9 reprezentacji szkolnych (27 zawodników) oraz 4 zespoły akademickie (12 zawodników). Do konkurencji strzeleckiej dla gości honorowych zgłosiło się 10 zawodników.

Po zakończeniu strzelania uczestnicy przemieścili się do Klubu Wojsk Specjalnych (Kraków ul. Praska 70), gdzie odbyła się główna część uroczystości. Spotkanie pokoleń prowadził Prezes II Oddziału ZPS Kraków kol. Mieczysław Usydus z kol. Marianem Dulewiczem – mistrzem ceremonii. Nad organizacją wsparcia logistycznego uroczystości czuwał kol. Bogusław Filipkowski.

Prezes II Oddziału ZPS kolega Mieczysław Usydus oficjalnie otworzył uroczystość spotkania pokoleń, pokrótce przedstawił jego cel oraz powitał szanownych gości – uczestników spotkania: młodzież szkolną i akademicką i ich opiekunów oraz oficerów, podoficerów i żołnierzy pozostających w czynnej służbie wojskowej. Podczas powitania wyróżnił Panią Krystynę Kwiatkowską – żonę naszego kol. śp. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, fundatorkę pucharu dla zwycięskiej drużyny szkolnej, przedstawicieli Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Centrum Operacji Lądowych DKL, przedstawiciela dowódcy 6BPD, kapelanów, delegatów krakowskich uczelni, dyrektorów szkół i ich przedstawicieli, dyrektora Firmy Air-Pol pana Marka Rosochacza w towarzystwie Pana gen. rez. Piotra Patalonga, Prezesa Zarządu Głównego ZPS Pana gen. dyw. w st. spocz. Jan Kemparę i płk w st. spocz. Romana Jasińskiego oraz członków Naszego Oddziału reprezentujących ZG ZPS.

Czas oczekiwania na wyniki komisji zawodów Prezes II Oddziału ZPS wypełnił upamiętnieniem „wyczynów” Naszych kolegów, weteranów spadochroniarstwa. Dyplomem uznania uhonorowano kolegę Jana Stachowa, niestrudzonego uczestnika zawodów biegowych, maratonów, wielobojów wojskowych, z okazji jubileuszu 89 urodzin oraz kolegę Józefa  Łuszczki (rocznik 1947), należącego do ścisłego grona „tysięczników” (krąg osób, które wykonały co najmniej 1000 skoków spadochronowych), wieloletniego zawodnika kadry narodowej i kadry Wojska Polskiego, który może się szczycić wykonaniem prawie 9000 skoków spadochronowych. Prezentację weteranów czerwonych beretów kończyły, głuszone brawami, życzenia: „Obyście mieli w rodzinie, godnych siebie naśladowców, żeby wasza spadochroniarska pasja przekazywana była z pokolenia na pokolenie” i tradycyjne sto lat, wspólnie odśpiewane (w różnej tonacji) przy akompaniamencie zespołu „CZASZA”.

Kolega Ryszard Kaczmarek reprezentujący komisję strzelecką podsumował wyniki odbytych strzelań i ogłosił zwycięzców w poszczególnych kategoriach zawodów.
W kategorii młodzieży szkolnej klas wojskowych klasyfikacja przedstawia się następująco:

LO ze Skały uzyskało wynik 128 pkt. i zajęło I miejsce, LO z Nowego Targu
z wynikiem 125 pkt. uplasowało się na II miejscu, natomiast na III stopniu podium, z wynikiem 121 pkt. stanęła drużyna nr 2, reprezentująca Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira z Krakowa. Dla zwycięskiej drużyny szkolnej puchar ufundowała i wręczyła osobiście żona śp. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, Pani Krystyna Kwiatkowska.

W kategorii młodzieży akademickiej, występującej w konkursie poza ustalonym wcześniej przez organizatorów i Ministerstwo Obrony Narodowej regulaminem, zdecydowano nie ogłaszać wyników i wyróżnić medalami pamiątkowymi wszystkich uczestników.

W kategorii jednostek wojskowych i instytucji MON na I miejscu, z wynikiem 268 pkt. uplasował się zespół z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, II miejsce, z wynikiem 254 pkt zajęła drużyna z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, natomiast III miejsce zespół  nr 1 z 16bpd z wynikiem 234 pkt. Zaszczyt wręczenia nagród studentom oraz żołnierzom przypadł prezesowi II Oddziału ZPS kol. Mieczysławowi Usydusowi. W kategorii żołnierzy rezerwy z kół  ZPS I miejsce (264 pkt.) zajęła drużyna nr 1 z Koła ZPS 10 bpd, na II miejscu (237 pkt.) uplasował się zespół reprezentujący Koło OPL, natomiast III miejsce (237 pkt. ) przypadło drużynie z XVI Oddziału ZPS z Rzeszowa. Zwycięskie drużyny w tej kategorii uhonorował Szef Szkolenia 6BPD, płk Artur Wiatrowski.

Zwycięzcą pojedynku strzeleckiego o nagrodę Grand Prix został kolega (śp.) Jacek Tomczak. Statuetkę ZPS wręczył najlepszemu strzelcowi Prezes ZG ZPS kol. Jan Kempara.

Do konkurencji strzeleckiej dla gości honorowych zgłosiło się 10 zawodników. Zwycięzcą okazał się kol. Zbigniew Tatara – Prezes XVI Oddziału ZPS z Rzeszowa. Puchar i dyplom za zajęcie I miejsca otrzymał z rąk kol. Wiesława Nowakowskiego, reprezentującego ZG ZPS.

W dowód uznania za duży wkład pracy włożony w przygotowanie i przeprowadzenie III Wieloboju strzeleckiego Prezes II Oddziału wyróżnił medalem pamiątkowym II Oddziału: animatora przedsięwzięcia kol. Ryszarda Kaczmarka, kierownika strzelania kol. Włodzimierza Tobiasza, sekretarza II Oddziału ZPS Stanisława Karlikowskiego i kierownika Klubu Wojsk Specjalnych kol. Stanisława Krupę.

Bezpośrednio po ceremonii wręczania nagród głos zabrał spadochroniarz, dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kol. prof. zw. dr. hab. Sławomir Mazur, który w imieniu zaproszonych gości podziękował za możliwość udziału w zawodach, wyraził krótką opinię o ich przebiegu, podkreślił potrzebę w zakresie szkolenia pro-obronnego społeczeństwa oraz zadeklarował chęć rozwijania dalszej współpracy z II Oddziałem ZPS.

W trakcie wystąpienia ogłosił, wcześniej uzgodniony z zarządem Oddziału, konkurs na najlepsze wypracowanie dla uczniów szkół średnich, a dla studentów na najlepszy artykuł. Prace młodzieży szkolnej i akademickiej mają dotyczyć problematyki integracji społeczeństwa dla obronności kraju oraz wychowania
i przygotowania obronnego młodego pokolenia w duchu idei niepodległościowej (szczegóły w załączonej ulotce). Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić 15 grudnia br. i będzie stanowiło zwieńczenie wysiłku II Oddziału i Akademii Krakowskiej realizowanego pod hasłem „dla Niepodległej”, w 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Uroczystość spadochroniarzy uświetniły wystawy pt.: „Generał broni Bronisław Kwiatkowski żołnierz i dowódca”, „Ojcowie Niepodległości”, „Historia wojsk powietrznodesantowych i desantowo-szturmowych’’ w fotografii, projekcja filmu „Czerwone berety”, stanowiska grup rekonstrukcyjnych zorganizowane przez GRH „Południe”, ekspozycja sprzętu spadochronowego firmy AIR-POL oraz ciekawa tematycznie wystawa oprzyrządowania do orientacji w terenie z pokazem działania. Nieuczestniczący w zawodach mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w strzelaniu z broni ASG na mini strzelnicy.

Na stoiskach obsługiwanych przez kolegów Mariana Polakowskiego i Jerzego Trojanowskiego pasjonaci spadochroniarstwa i kolekcjonerzy mogli zakupić pamiątki oraz wymyślne gadżety związane tematycznie ze służbą w wojskach powietrznodesantowych, w tym także zaprezentowane przez Zarząd II Oddziału, mniej oficjalne nakrycie głowy członków ZPS; nakrycie głowy na każdą okazję, czapkę z daszkiem w kolorze bordo z godłem ZPS. W zamyśle pomysłodawców ma ona stanowić alternatywne nakrycie głowy i po akceptacji Zarządu Głównego pozostać drugim naszym znakiem rozpoznawczym – po „czerwonym berecie”.

Wspólne grillowanie i rozkoszowanie się tradycyjną żołnierską grochówką dawało możliwość wskrzeszania wspomnień o wspólnych przeżyciach, niewiarygodnych historiach (niekiedy przez wszystkich dobrze znanych) oraz przywoływania pamięci o tych, którzy od nas odeszli na wieczną służbę. Nieprzychylna spadochroniarzom deszczowa aura w godzinach porannych, zmieniła się i nie dawała biesiadnikom powodów do narzekań w godzinach popołudniowych. W ocenie większości obecnych impreza była udana ale zbyt krótka. Wydaje się, że podczas posiedzenia Zarządu czynnik czasu należy szczegółowo rozpatrzyć i wziąć pod uwagę w przyszłości.

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

„SEMPER FIDELIS”…„ „…AUDACES FORTUNA IUVAT…”

[1] Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego

Więcej zdjęć w galerii >>>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.