RODO

 

Szanowni Koledzy, RODO czyli Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązuje od maja 2018 roku.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany.

Niniejszym zamieszczamy Informację o przetwarzaniu danych osobowych
w II Oddziale ZPS. Informację tę zamieszczamy o odwrocie deklaracji dla wstępujących w nasze szeregi.

Szanowni Koledzy, apelujemy jednak do wszystkich członków
o zapoznanie się z naszą „Informacją…” i przesłanie dla formalności (kontroli)
na adres: zps.biuro.krakow@gmail.com
podpisanego skanu „Informacji…”.

Z góry dziękuję,
S. Karlikowski

Sekretarz II Oddziału ZPS

 RODO

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie „Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków” pod adresem ul. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków (dalej jako „ZPS”).

Dane osobowe, które podałeś będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu ZPS, polegającego na tym, że ZPS musi sprawdzić, czy spełniasz warunki przyjęcia w poczet członków i przetwarzać dane członków
w związku bieżącą działalnością. Twoje dane będą przetwarzane w celu sprawdzenia czy spełniasz warunki członkowstwa w ZPS, w celach organizacyjnych, kontaktowych i identyfikacyjnych. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe (nie ma żadnych przepisów, które tego wymagają) ale ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie Cię w poczet członków ZSP.

Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, gdy jest to konieczne do obsługi spraw stowarzyszenia (np. przy obsłudze księgowej),
w tym innym stowarzyszeniom o podobnym profilu działalności. Twoje dane nie będą przekazywane poza UE i EOG. Twoje dane będą przechowywane przez czas Twojej przynależności do ZPS.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przeniesienia danych. Zasady korzystania
z tych praw regulując przepisy prawa.

ZPS nie powołało inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych kontaktuj się ze skarbnikiem lub sekretarzem
II Oddziału ZPS lub na adres email zps.biuro.krakow@gmail.com.

Zapoznałem się z powyższą informacją:

………………….                                            ……………………………

miejscowość, data                                 czytelnie: imię i nazwisko