Informacja dla żołnierzy BPD o Związku Polskich Spadochroniarzy oraz apel/prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz II Oddziału ZPS

Związek Polskich Spadochroniarzy (ZPS)  jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich oraz Polaków, obywateli innych Państw, którzy wykonywali
lub wykonują skoki spadochronowe. Do Związku należą zarówno żołnierze zawodowi i rezerwiści różnych formacji wojskowych, a także miłośnicy spadochroniarstwa uprawiający ten sport wyczynowo lub rekreacyjnie wywodzący się ze środowiska cywilnego. ZPS jest organizacją skupiającą w swych szeregach różne pokolenia spadochroniarzy. W 2019 r. Związek Polskich Spadochroniarzy obchodzić będzie 30 rocznicę powstania.

Cel działania:
A/ integrowanie środowiska polskich spadochroniarzy w kraju
i za granicą;
B/ kultywowanie tradycji i obyczajów spadochroniarstwa;
C/ troska o miejsca pamięci narodowej związane z działalnością wojenną spadochroniarzy;
D/ popularyzowanie spadochroniarstwa wśród młodzieży i ukazywanie walorów służby w wojskach powietrznodesantowych, sposobów kształtowania sprawności
i wytrzymałości fizycznej oraz silnej osobowości, a przede wszystkich patriotyzmu;
E/ prowadzenie działalności naukowej, oświatowo – wychowawczej i szkoleniowej
w środowisku spadochroniarzy, młodzieży szkolnej oraz w ramach przystosowania do zawodu;
F/ popularyzowanie i wspieranie masowej kultury fizycznej oraz wyczynowego sportu spadochronowego;
G/ troska o sprawy bytowe spadochroniarzy, udzielanie pomocy przy rehabilitacji zawodowej osobom, których inwalidztwo związane jest ze służbą w jednostkach wojsk powietrznodesantowych , szkoleniem spadochronowym i spadochronowym sportem wyczynowym;
H/ działanie na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w RP.
(źródło: https://rejestr.io/krs/53444/zwiazek-polskich-spadochroniarzy-ii-oddzial-krakow)

Jak zostać członkiem ZPS? To proste. Wystarczy wejść na stronę internetowa
II Oddziału ZPS

Adres Naszej strony internetowej: http://www.zpskrakow.pl/

Szanowni Koledzy spadochroniarze w imieniu II Oddziału ZPS proszę
o przekazanie 1% podatku
lub darowiznę dla ZPS II Odział Kraków.
Ofiarując środki pomagacie w utrzymaniu niezależności i sprawnym funkcjonowaniu związku. Za każdą ofiarowaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Prezes Zarządu
II Oddział ZPS-Kraków

płk w st. spocz. Mieczysław Usydus