Dzień Spadochroniarza i XXX-lecie powstania Związku Polskich Spadochroniarzy w Krakowie.

W sobotę 07 września świętowaliśmy Dzień Spadochroniarza i przypadające akurat w tym dniu XXX-lecie powstania Związku Polskich Spadochroniarzy. Na nasze spotkanie w Klubie Wojsk Specjalnych przy ul. Praskiej przybyli licznie zaproszeni goście tym Prezydent prof. Jacek Majchrowski i koledzy spadochroniarze. Niepewna pogoda była na tyle łaskawa, że cały program uroczystości udało się zrealizować na wolnym powietrzu. Była zbiórka ze sztandarem i powitanie.
Wystąpił nasz kapelan i dla uczczenia pamięci kolegów spadochroniarzy „którzy odeszli na wieczną wartę” ogłosił minutę ciszy (przeciągu ostatniego roku 13-tu). Następnie były przemówienia i wyróżnienia. Dziekan Wojsk Specjalnych ks. płk Piotr Sroka wręczył Prezesowi Oddziału medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, nadany dekretem Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka. Zjazd Delegatów ZPS w uznaniu zasług Uchwałą Nr 1 z dnia 15 czerwca 2019 r. nadał Pani Krystynie Kwiatkowskieji prof. Jackowi Majchrowskiemu godność członka honorowego ZPS.
W przemówieniach nawiązywano do 75 rocznicy Bitwy pod Arnhem i 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i podkreślano, że pomimo różnic pokoleniowych i innych, to są cele które nas jednoczą.
Kol. Józek Łuszczki zameldował się z pucharem za drużynowe zwycięstwo w celność lądowania zdobyte  na Mistrzostwach ZPS, które odbyły się podczas obchodów XXX-lecia w Pile w dniach 29-30 sierpnia br. W składzie drużyny oprócz „naszego weterana” była kol. Bogna Bielecka i kol. Janek Mach. Otrzymali serdeczne gratulacje. Następnie odbyła się dekoracja zwycięzców Wieloboju Strzeleckiego
im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego zorganizowanego w tym roku w oparciu
o strzelnicę Akademii Krakowskiej i przy wsparciu Wydziału Nauk
o Bezpieczeństwie po przewodnictwem Dziekana prof. Sławomira Mazura.
W kategorii żołnierzy rezerwy najwyższy wynik uzyskała drużyna z Koła ZPS 10bdsz,
a kol. Jan Dzięcioł z jej składu wynikiem  243 pkt. zdobył  Grand Prxi zawodów.
Wielobój w kategorii szkół  prowadzących klasy mundurowe zdominował Zespól
z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebinii, a najlepszym strzelcem został Mateusz Chyrc. Puchary dla najlepszych drużyn ufundowała, Pani generałowa  Krystyna Kwiatkowska  i osobiście je wręczyła.
Miłym akcentem było złożenie życzeń jubilatom, którzy ukończyli 80 lat i więcej. Życzenia poparte były stosownymi laurkami. Po pierwszej części uroczystości
i odprowadzeniu sztandaru nastąpiła część piknikowo-wspominkowa przy grochówce i grillu. Pobyt umilał zespół „Czasza” grając utwory bliskie  spadochroniarskim sercom.  Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Południe”, Wystawa Muzeum Spadochroniarstwa z Wisły oraz wystawa sprzętu lotniarskiego prezentowana przez kol. Leszka Mańkowkiego. Niektórzy próbowali swoich umiejętności na symulatorach laserowych do treningu strzeleckiego udostępnionych przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Krakowskiej. Była okazja spotkania kolegów
z którymi nie mieliśmy dawno kontaktów. Niektórzy przyjechali z różnych odległych miejscowości, nawet z Pomorza jak kol. Piotrek Szeląg. Zrodziły się nowe pomysły, nowe kontakty. Serdecznie wszystkim dziękujemy za przybycie, a szczególnie tym którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie naszego spotkania. Dziękujemy również za liczne życzenia przesłane na nasz adres, w tym od Komendanta Straży Miejskiej Pan Adama Młota i Dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego Pana płk Kamila Sworackiego. Inne zamieściliśmy pośród zdjęć Pana B. Świerzowskiego udostępnionych nam przez Kancelarię Prezydenta Miasta Krakowa.