75. rocznica operacji „Market Garden”.

Delegacja II Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy z Krakowa wzięła udział w obchodach  75. rocznicy operacji „Market Garden”. Wyjazd autokarowy organizowała 6. Brygada Powietrznodesantowa
i dzięki życzliwości dowódcy pięciu naszych kolegów: Marian Polakowski, Kazimierz Dymanus, Paweł Gruca, Stanisław Marnik, Zbigniew Wierciak mogło nas reprezentować na tym historycznym wydarzeniu. Oddali część tym „którym nie dane było wrócić do Ojczyzny najkrótszą drogą”. Wynieśli z tej wyprawy niezatarte wspomnienia (byłem  na 50-tej rocznicy), 
a dla nas trochę zdjęć, które prezentujemy poniżej. Kilka ciekawych sprawozdań ukazało się w prasie.

https://krakow.naszemiasto.pl/zolnierze-z-krakowa-skacza-pod-arnhem-75-rocznicy-operacji/ar/c1-7346687

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/operacja-market-garden-uroczystosci-75-rocznicy-rozpoczecia-operacji-w-holandii,971372.html

 

TOBIE OJCZYZNO

75 rocznica największej operacji powietrznodesantowej w czasie II wojny światowej pod kryptonimem „MARKET GARDEN” przeprowadzonej przez aliantów, która rozpoczęła się 17 września 1944 roku na terenie Holandii. Operacja miała na celu wyparcie Niemców i przejęcie mostów, które umożliwiłyby przemieszczenie się wojsk brytyjskich w kierunku Arnhem i na teren III Rzeszy oraz szybkiego zakończenia wojny. W operacji „Market Garden”, obok sił brytyjskich i amerykańskich, wzięła udział 1.Samodzielna Brygada Spadochronowa sformowana w czasie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii 23 września 1941r. pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego. Brygada zrzucona została na wschód od miejscowości Driel na lewym brzegu Renu. Jej zadaniem było dotarcie z pomocą do broniących się aliantów na prawym brzegu rzeki w rejonie miejscowości Osterberk, atakowanych przez II Korpus Pancerny SS. W 75 rocznicę bitwy pod Arnhem w holenderskim Driel oddano hołd gen. Stanisławowi Sosabowskiemu i jego żołnierzom przez najwyższe władze państwowe Holandii i innych narodowości. Wymownym było przybycie księcia Karola i złożenie biało czerwonego wieńca z własnoręczna dedykacją przed pomnikiem na Placu Polskim.

Hołd oddali również spadochroniarze z 6.Brygady Powietrznodesantowej – spadochroniarze jednostki gen. Stanisława Sosabowskiego wykonując zrzut spadochronowych w tym samym miejscu, w którym przed 75 laty lądowali żołnierze
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, oraz przeprawą przez Ren upamiętniającą próbę przyjścia z pomocą otoczonym brytyjskim żołnierzom.

Odbyła się też inscenizacja przepłynięcia przez Ren, żołnierza 6.Brygady Powietrznodesantowej przypominająca o wyczynie oficera Łącznikowego
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, kpt. Ludwika Zwolańskiego – skaczącego wraz z Brytyjczykami, który nocą pokonał wpław Ren z meldunkiem do gen. Sosabowskiego informując o ciężkim położeniu brytyjskiej 1DPD.

Tegorocznym uroczystościom towarzyszyła międzynarodowa operacja powietrznodesantowa pod kryptonimem Falcom Leop z udziałem wojskowych spadochroniarzy z 9 krajów – Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

W uroczystościach w Holandii wzięła udział 5 osobowa delegacja naszego Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddziału w Krakowie zapalając w różnych miejscach znicze pamięci.