Serdeczne podziękowania za 1% odpisu podatkowego

Niżej wymienionym Kolegom serdecznie dziękuję za przekazanie 1% odpisu podatkowego na działalność statutową II Oddziału ZPS w Krakowie.
Wasz szlachetny gest stanowi znaczące wsparcie, które umożliwia nam realizację  najważniejszych zadań. Jest on najlepszym wyrazem zrozumienia naszych intencji oraz trwałości spadochroniarskich więzi.
Przy okazji życzę Kolegom wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełniania marzeń.

Kol. Trojanowski Jerzy z żoną Krystyną
Kol. Pieńkowski Tadeusz
Kol. Gut Jerzy
Pan. Dudziński Krzysztof
Kol. Mamczur Krzysztof
Kol. Wcisło Andrzej
Kol. Usydus Mieczysław
Kol. Mirek Bogdan
Kol. Miszkiel Jan
Kol. Lenartowicz Mieczysław
Kol. Łapczyński Kazimierz
Kol. Wierbilis Jan
Kol. Łuszczki Józef
Kol. Wójcik Edward
Kol. Polakowski Marian
Kol. Zagórski Grzegorz
Kol. Nowakowski Wiesław
Kol. Gąstoł Józef
Kol. Drumlak Piotr
Kol. Gliński Henryk
Kol. Matusiak Stanisław
Kol. Soboczyński Jerzy
Kol. Głów Bogusław
Kol. Kozak Tadeusz
Kol. Makowski Jan z żoną Janiną
Kol. Szelong Piotr z żoną Teresą
Kol. Osiak Jan
Kol. Wala Marian
Śp. Kol. Juda Emil
Pan Pytel Waldemar
Kol. Ruszkiewicz Jan
Kol. Pyclik Bolesław
Kol. Kaniecki Rafał
Kol. Mrożek Marian
Kol. Tobiasz Władysław
Powyższa lista została przekazana przez Zarząd Główny ZPS.
Trzy osoby przekazały odpis bezimiennie, a inne być może nieskutecznie jeśli zrobiły inny opis niż w zamieszczonym poniżej przykładzie.
Do przekazania 1% przyznają się:
Kol. Dobkowski Tadeusz
Kol. Jedynak Mirosław

W celu pełnej identyfikacji przekazów prosi się o następujący opis w zeznaniu podatkowym:

Poz. 131 numer KRS ZG ZPS – 0000091847

Poz. 133 nazwa oddziału – ZPS ODDZIAŁ II KRAKÓW

Poz. 134 poprzez zakreślenie pola krzyżykiem wyrazić zgodę na przekazanie     swojego imienia, nazwiska itd – bardzo ważne

Poz. 135 nazwisko lub nazwa koła i numer legitymacji

II Oddział Kraków nie ma (jeszcze) statusu Organizacji Pożytku Publicznego
i w przekazanym przez Was 1% pośredniczy Zarząd Główny ZPS.