Zjazd byłych żołnierzy 10 bpd, pełniących służbę w latach 1958- 1976

Szanowni Koledzy!
Decyzją Zarządu Koła 10bpd w dniu 27 czerwca br. odbędzie się „Zjazd – spotkanie pokoleń byłych żołnierzy 10 bpd”, którzy odbywali służbę wojskową w kompleksie koszarowym w Oświęcimiu. Spotkanie rozpocznie o godz. 10-tej zbiórką na placu apelowym i kontynuowane będzie w restauracji. Ponieważ jest to impreza samofinansująca się, ustalono koszt uczestnictwa na 100 zł od osoby. Kwotę tę należy wpłacić na podane niżej konto do dnia 26 maja br.  Wpłata będzie potwierdzeniem uczestnictwa. Zostanie wysłane zaproszenie z programem,
a po spotkaniu będą pamiątki zjazdowe i zdjęcia.
Zwrotu wpłaty nie przewiduje się. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Kolegów o sponsoring indywidualny.
Listę sponsorów zamieścimy na naszej stronie internetowej.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek nr 15 1020 2892 0000 5602 0119 0081
ZPS II Oddziału Kraków
ul. Zyblikiewicza 1
31—029 Kraków
Kwota 100 zł
Tytułem: Spotkanie pokoleń Oświęcim 2020