Prenumerata kwartalnika „Spadochroniarz”

Jeżeli chcesz otrzymywać Nasz kwartalnik (4 egzemplarze w roku) dokonaj wpłaty na konto II Oddziału, z dopiskiem „Spadochroniarz”.

Możesz to zrobić równocześnie z opłacaniem składki członkowskiej lub dokonać oddzielnej wpłaty.
Cena jednostkowa egzemplarza 10 zł x 4 = 40 zł.
Opłacając składkę członkowską wpłacasz 60 zł + 40 = 100 zł.
Zamówione egzemplarze będą do odbioru w Klubie lub od upoważnionej osoby z Zarządu, po telefonicznym uzgodnieniu.

Przesyłki pocztowe będą realizowane na koszt zamawiającego.
Prezes II O/ZPS
Mieczysław Usydus