Dzień Spadochroniarza w Krakowie

W tym roku II Oddział ZPS swoje Święto obchodził 17-18 września, tradycyjnie (5 raz) połączone z dwudniowym Wielobojem Strzeleckim im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego. Zawody rozgrywano w kategorii młodzieżowej (klasy mundurowe i harcerze) i w kategorii weteranów- żołnierzy rezerwy. Puchary dla zwycięzców ufundował Prezydent Krakowa i Rektor KAiAFM – współorganizator zawodów. Nagrodę Grand Prix dla najlepszego strzelca – Kol. Piotrowi Drumlakowi wręczyła Z-ca Prezydenta Krakowa p. Anna Korfel-Jasińska. Nagrody rektorskie wręczył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie prof. Sławomir Mazur.

Z powodu kapryśnej aury, tym razem spadochroniarze zebrali się w Klubie Wojsk Specjalnych. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Prezes II Oddziału ZPS Mieczysław Usydus. Wprowadzono sztandar II Oddziału ZPS i replikę sztandaru 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w asyście pocztu wystawionego przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych „Południe”. Minutą ciszy uczczono pamięć Tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Prezes Usydus odczytał życzenia z okazji Dnia Spadochroniarza przesłane przez Prezesa Zarządu Głównego ZPS gen. Jana Kemparę i złożył podziękowania darczyńcom za wymierny wkład w przygotowanie naszego spotkania. Dziekan WNoB KAiAFM przedstawił b. optymistyczne perspektywy współpracy pomiędzy uczelnią, wojskiem i naszym Oddziałem. Pani Prezydent pogratulowała reprezentacji II Oddziału udanego startu w Mistrzostwach Weteranów w Wioślarstwie Halowym w Gyӧr (Węgry) w maju tego roku i wręczyła uczestnikom tych zawodów listy gratulacyjne. Prezes Usydus wręczył wyróżniającym się członkom Medale Honorowe II Oddziału ZPS oraz legitymacje członkowskie wstępującym do ZPS. Po raz pierwszy w tej grupie znaleźli się weterani poszkodowani w związku ze służba wojskową.

W zakończeniu części oficjalnej spotkania nastąpiło odprowadzenie sztandarów. Prezes Usydus zaprosił zebranych na degustację grochówki, życzył smacznego i miłego pobytu w gronie kolegów.

Na terenie przyległym do klubu swoje ekspozycje prezentowała GRH „Południe”, nasz Kol. Bogdan Nowotny z Koła 10 bpd oraz Pan Piotr Wybraniec – kolekcjoner i kustosz Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych z Wisły. Dynamicznym pokazem zademonstrowano Pani Prezydent konkurencję wioślarstwa halowego oraz zapoznano z propozycją zorganizowania międzynarodowych zawodów dla weteranów w Krakowie w maju 2022 r.
Wbrew prognozom pogoda była znośna i pozwoliła na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu. Z głośników płynęły ulubione melodie zachęcające do wspomnień i towarzyskich pogawędek.

Naszą uroczystość w tym roku zaszczycili: Kol. Piotr Duda (Przewodniczący NSZZ „Solidarność”) oraz przedstawiciele Bractwa Kurkowego (w cywilnych strojach), DKWS i JW NIL. Niektórzy przyjechali na piknik z odległych od Krakowa miejscowości – Witek Rudnicki z małżonką aż z Białegostoku.

Zdjęć użyczyli: S. Karlikowski i K. Witulski (patrz: te lepszej jakości:-).
Więcej zdjęć w zakładce „galeria” zamieścimy w terminie późniejszym.

Młodzież klas mundurowych podczas strzelań
„Puchar Rektora” z rąk rektora prof. KAAFM dr. Klemensa Budzowskiego
Młodzież na strzelnicy
Zwycięzcy i ich opiekunowie
Telefon do Pani Dyrektor w przerwie na posiłek
Rejestracja uczestników – Kol. Sławomir Krukowski (plan pierwszy) i Kol. Marian Polakowski

Rozpoczęcie uroczystości 

Sztandary
Zaproszeni goście
Obecni weterani
Nagrodę Grand Prix dla najlepszego strzelca wieloboju z rąk Pani Prezydent Anny Korfel-Jasińskiej odbiera kol. Piotr Drumlak
Medale wręcza Pani Generałowa Krystyna Kwiatkowska
Ekspozycja umundurowania kol. Bogdana Nowotnego
Trochę historii od GRH Południe
GRH Południe w oczekiwaniu na żołnierską grochówkę
W oczekiwaniu na deser
…czekamy na danie z grilla
Pani Prezydent z obstawą podczas inspekcji ekspozycji Piotra Wybrańca

Informujemy, że 23 września przypada Święto 6BPD i z tej okazji o godz. 17-tej będzie celebrowana msza św. w Kościele św. Agnieszki.
W tym dniu Prezes  II Oddziału będzie uczestniczył w uroczystym capstrzyku na terenie sztabu 6BPD. W obchodach Święta 24 września br. (ul. Głowackiego) II Oddział będzie reprezentował Kol. Bogusław Filipkowski – Z-ca Prezesa Oddziału.

Pożegnanie śp. kpt. Tadeusza SołtysaW sobotę 11 września po ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega śp. Tadzio Sołtys.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 17 września o godz, 11-tej na Cmentarzu Batowickim (nowa kaplica – ul. Powstańców 48).
W imieniu kolegów z II Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy kierujemy wyrazy współczucia do pogrążonej w żalu Rodziny.
Tadziu był dobrym człowiekiem. Pogodny, pomocny, życzliwy. Na sporcie znał się jak mało kto.
Potrafił wyszukać najambitniejszych i zainspirować do osiągania wyników w sporcie. Jego chłopcy (spadochroniarze) zdobywali najwyższe trofea na szczeblu WP.
Aktywizuj i wspieraj nas Tadziu dalej, abyśmy mogli jak przyjdzie czas dołączyć do Twojej drużyny.

Spoczywaj w pokoju Przyjacielu!
Pani Danuto, dziękujemy i proszę pamiętać, że jesteśmy spadochroniarską rodziną.

Stoiska autorskie podczas pikniku spadochroniarzy 18 września br

Swój dorobek będą prezentować znani w naszym środowisku Koledzy: Krzysztof Witulski i Roman Baszczuk. Swój udział potwierdził również Marek GRYGA – autor szeregu publikacji oraz opracowań (patrz: https://sin.akademia.mil.pl/people/details/marek.gryga) poświęconych komandosom oraz prowadzonych przez nich działaniom.

Ppłk rez. dr Marek GRYGA, w czasie niemal 30 letniej służby w Wojsku Polskim 12 lat poświęcił służbie w jednostkach specjalnych. Swoją zawodową służbę wojskową zaczynał na stanowisku dowódcy plutonu specjalnego w 1 Batalionie Szturmowym w Lublińcu. Był szefem Szkolenia Jednostki Wojskowej AGAT i starszym wykładowcą w Akademii Sztuki Wojennej.

Jedna z publikacji poniżej.

33 rocznica śmierci gen. Zdrzałki


Rocznica śmierci gen. bryg. Mariana Zdrzałki to okazja do uczczenia pamięci legendarnego dowódcy. W poniedziałek 13 września o godz. 12-tej, jak zwykle, dawni podkomendni a obecnie członkowie II Oddziału ZPS złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie swojego dowódcy.
Piękna wiązanka przyjechała spod wschodniej granicy od naszych kolegów spadochroniarzy z okolic Tomaszowa Lubelskiego i Hrubieszowa z napisem na szarfie: „ w hołdzie swojemu Dowódcy Dywizji”. Wiązankę przywiózł st. szer. Mieczysław Zapała.
O swoim patronie zawsze też pamiętają żołnierze 16 Batalionu Powietrznodesantowego, o czym świadczą znicze            z emblematami batalionu i świeże kwiaty.
Dlaczego pamiętamy? Imponował nam gen. Zdrzałka; prostolinijny, nie wdawał się w partyjne gierki, przekazywał uniwersalne wartości, które nie straciły na znaczeniu.

Cześć Twojej Pamięci Generale!

„ … w hołdzie swojemu Dowódcy Dywizji”.

Wiązanki składają kol. Mieczysław Zapała i kol. Bogusław Filipkowski

W wianuszku podkomendnych

Omawianie spraw bieżących

Na pamiątkę …

Szkoła Spadochronowa Kraksky

Nasz Kolega Grzesiu Grzywna, instruktor spadochronowy, przedstawia Szkołę Spadochronową Kraksky – jedyny podmiot szkolący skoczków w rejonie Krakowa.
Szkoła powstała w 2013 roku  na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego – Pobiednik Wielki i jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w powietrzu ze spadochronem.
Macie możliwość skoku w tandemie – będziecie pasażerem. Skok taki można wykupić jako prezent dla innej osoby w formie Vouchera z dedykacją. Przed skokiem prowadzony jest krótki instruktaż i nie wymagają one żadnych badań lekarskich.
Właścicielem szkoły jest Grzegorz Niciński, były żołnierz 6BPD i Wojsk Specjalnych. Kadra naszej szkoły zrzesza miłośników spadochroniarstwa, wywodzących się z 6BPD i Wojsk Specjalnych. To oni reprezentują  szkołę podczas szkoleń, skoków w tandemie oraz zabezpieczają ich realizację. Szkoła posiada własny sprzęt spadochronowy, a skoki prowadzi się w oparciu o dwa, dobrze sprawdzone w powietrzu, samoloty AN-2.

– Grzegorz Grzywna

https://kraksky.pl/

Szkoła Spadochronowa Kraksky

Adres32-126 Pobiednik Wielki

Telefon517 957 120

 

Ostatnie pożegnanie

Informujemy, że 2 września zmarł nasz Kolega przeciwlotnik i spadochroniarz mjr rez. Marcin Pieczka.
Kol. śp. Marcin trafił do 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej w 1968 r. po szkole oficerskiej. W desancie przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia: od dowódcy plutonu armat przeciwlotniczych, dowódcy baterii, oficera rozpoznania do stanowiska pomocnika szefa OPL dywizji. Zawsze koleżeński, pomocny, doskonały fachowiec.
Gdy odszedł na zasłużoną emeryturę wrócił w rodzinne strony, ale o kolegach nie zapomniał i bywał na naszych spotkaniach. My też o śp. Marcinie nie zapomnieliśmy. Bujaj się Marcinku na niebieskich spadochronach,
dołączymy do Ciebie niebawem.
Cześć Twojej pamięci.

Kondolencje pogrążonej w smutku Rodzinie składają koledzy spadochroniarze.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 7 września o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym we Frysztaku po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz.

Przygotowania do obchodów Dnia Spadochroniarza

Szanowni Koledzy!

W dniu 24 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu poszerzone o przewodniczących Kół.
Dokonaliśmy ostatecznych ustaleń w sprawie przebiegu obchodów Dnia Spadochroniarza

W dniu 17 września (piątek) prowadzimy Wielobój Strzelecki – tylko dla szkół.
W dniu 18 września (sobota) na godz. 12-tą zapraszamy gości i wszystkich członków ZPS na teren Klubu Wojsk Specjalnych /Kraków ul. Praska 70 – na piknik spadochroniarski.
W programie (patrz załączniki): oficjalne otwarcie, powitanie gości, nawiązanie do 80 rocznicy utworzenia 1SBS
(9 października 1941r.), dekoracja zwycięzców Wieloboju Strzeleckiego, pokaz sprzętu, trochę historii i wojskowa grochówka.
Uroczystość uświetni pokaz sprzętu spadochronowego i lotniarskiego, GRH Południe Polscy Spadochroniarze Wojskowi przygotuje żywą lekcję historii o polskich formacjach spadochronowych. Liczymy, że miły nastrój zapewnią występy Zespołu estradowego 6BPD „Czasza”.
Zachęcamy do licznego udziału. Niech to będzie „przegląd naszych sił”. Pomyślmy o tych, którym wiek nie pozwala „ruszyć się” z domu. Wy najlepiej wiecie kto może potrzebować pomocy – zadzwońcie, pomóżcie, zaproponujcie podwiezienie.
Serdecznie dziękuję tym Kolegom, którzy wpłacili już 30 zł. „Wasza cegiełka wsparcia” umożliwiła nam skalkulowanie kosztów naszej imprezy i złożenie zamówienia cateringu. 

Przyjmowanie składki członkowskiej w dniu obchodów naszego święta jest złą i uciążliwą „tradycją”, od której odchodzimy!

Serdecznie zapraszam
Prezes
Mieczysław Usydus

 

 

 

Uroczystości wręczenia sztandaru w Pińczowie

Związek Strzelecki „Niepodległość” im. generała Bronisława KWIATKOWSKIEGO otrzymał Sztandar!
W dniu 23.08.2021 roku w Pińczowie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru, którą prowadził i nadzorował jej przebieg Kolega płk (Związku Strzeleckiego) Sylwester SZMIT.
Związek Strzelecki „Niepodległość” im. generała Bronisława KWIATOWSKIEGO otrzymał Sztandar, a kilkudziesięciu młodych strzelców złożyło uroczyste ślubowanie. Ceremonia zgromadziła kilkaset osób z okolicznych powiatów: pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego, mieleckiego i łaskiego. Uroczystość zapoczątkowała msza św. w klasztorze Ojców Franciszkanów w Mirowie, skąd Strzelcy przedefilowali, w takt orkiestry z 6BPD, ulicami miasta na główną płytę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie. W uroczystości udział wzięła pani Krystyna Kwiatkowska, wdowa po zmarłym tragicznie generale Bronisławie KWIATKOWSKIM, Prezes ZG ZPS Kolega Jan KEMPARA, członek Zarządu II Oddziału ZPS Kol. Piotr DRUMLAK oraz terenowe władze samorządowe.

Fot. Piotr DRUMLAK, Alicja MAZUREK

Link do filmu z uroczystości wręczenia sztandaru.

https://youtu.be/XkNFGquY9Cs

Sztandar Związku Strzeleckiego „Niepodległość” im. generała Bronisława KWIATKOWSKIEGO

Dowódca przyjmuje sztandar

Przysięga na sztandar

Kolega Piotr DRUMLAK

Obchody Święta Wojska Polskiego

Wciąganie flagi na maszt

Delegacja II Oddziału – od prawej Prezes płk rez. Mieczysław Usydus, ppłk rez. Stanisław Karlikowski i chor. rez. Marian Polakowski

W tym roku obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się w nieco skromniejszym wymiarze. Delegacja II Oddziału złożyła, jak zwykle, wiązankę przed Pomnikiem Grunwaldzkim. Wielu jednak z nas spotkało się towarzysko na piknikach, grillach itp. Do spotkań zachęcała piękna pogoda i to, że nie musimy się już tak bardzo obawiać pandemii.

XXVI WIELOBÓJ SPADOCHRONOWY I XXII MISTRZOSTWA ZPS W CELNOŚCI LĄDOWANIA, NOWY GLINNIK, 04- 08.08.2021 R.

W dniach 04- 08.08.2021 r. odbyły się zawody: XXVI Wielobój Spadochronowy i XXII Mistrzostwa ZPS w celności lądowania. II Oddział ZPS Kraków reprezentowali: Kamil Wójciak, Jan Mach, Józef Łuszczki. 

Nasz zespół godnie się zaprezentował zajmując 3-cie miejsce w klasyfikacji ogólnej i 1-wsze wśród zespołów z oddziałów ZPS.

XXII Mistrzostwa ZPS w Celności Lądowania

Skoki klasyfikacja Drużynowa

  1. OSWRiS Poznań / ZPS Białystok
  2. LAW Dęblin
  3. ZPS Kraków

XXVI Wielobój Spadochronowy

Drużynowa Klasyfikacja Generalna

  1. LAW Dęblin
  2. OSWRiS Poznań / ZPS Białystok
  3. ZPS Kraków

W dniach 30.07.-01.08.br.  w Belluno (Włochy), odbyły się  zawody Pucharu Świata w celności lądowania.

Startowało 180 mężczyzn, w tym 105 w kategorii Masters,  28 kobiet, 19 juniorów. Sklasyfikowano 42 drużyn, w tym 3 z Polski.

Wykonano 7 kolejek skoków.

Kol. Rafał ZGIERSKI (WKS ” Wawel” ) zajął III miejsce w klasyfikacji MASTERS,

GRATULACJE!

W klasyfikacji ogólnej Mężczyzn Rafał zajął 12 miejsce.

 

 

Ostatnie pożegnanie

Informujemy, że nasz kolega śp. Zygmunt Więckowski zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w poniedziałek 19 lipca.

Pogrzeb rozpocznie się mszą św. w piątek 23 lipca o godzinie 11-tej w kaplicy
na Cmentarzu Batowickim (Powstańców 48).
W imieniu kolegów zrzeszonych w Związku Polskich Spadochroniarzy składamy wyrazy współczucia pogrążonej
w smutku Rodzinie i oddajemy hołd naszemu zmarłemu koledze.

Spoczywaj w pokoju Zyga!

Takim Cię zapamiętamy…

Sezon w pełni…

Po przerwie spowodowanej pandemią ruszył sezon skoków spadochronowych.

W dniach 2–4 lipca 2021 r., na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim odbył się 7. Spadochronowy Puchar Krakowa – Puchar Europy Wschodniej w Celności Kraków 2021.

Organizatorami tego przedsięwzięcia były:  Miasto Kraków, Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” i szkoła spadochronowa KRAKSKY.  Zawody objął patronatem Prezydent  prof. dr. hab. Jacek Majchrowski i były one współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Była to już siódma edycja tej imprezy sportowej, która po raz pierwszy została zorganizowana w 2007 r., przy okazji obchodów pięćdziesiątej rocznicy utworzenia 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Obecnie wsparcia organizatorom ze strony Wojska Polskiego udziela 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Czasy się zmieniają ale formuła imprezy pozostała ta sama.

Są to międzynarodowe zawody spadochronowe w celności lądowania dla czteroosobowych zespołów cywilnych i wojskowych. W 2016 r. były one jednymi z cyklu pięciu   zawodów rozgrywanych o Puchar Europy Wschodniej w Celności, w następujących krajach: Bułgarii, Mołdawii, Rumunii, Węgrzech i Polsce.

Ze startujących członków II Oddziału ZPS, II-gie miejsce zajął  kol. Janek MACH w klasyfikacji indywidualnej na Celność Lądowania. https://www.sportspadochronowy.pl/puchar-europy-wschodniej-w-celnosci-ladowania-krakow-2-4-lipca-2021-r/

Naszym skoczkom wsparcia udzieliły Zakłady Mechaniczne w Tarnowie (potwierdzenie na załączonych fotografiach) i nasza ekipa będzie mogła również się zameldować 4 sierpnia na XXVI Wieloboju Spadochronowym i VIII Wieloboju Desantowym o Puchar Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP im. Generała Broni Tadeusza Buka na lotnisku Glinniku.

 

Jan Mach – drugi od prawej

Spotkanie po latach

W dniu 28 maja 2021 roku do naszej siedziby przy ul. Zyblikiewicza 1 zawitał niecodzienny gość – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
Pan Przewodniczący latach 1982–1983 odbył służbę wojskową w byłej 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej i w Polskim Kontyngencie Wojskowym w UNDOF w Syrii.
A dokładniej, służył w 11 kompanii saperów i do dziś jest sympatycznie wspominany przez dawną kadrę kompanii i kolegów. Pan Przewodniczący złożył deklarację wstąpienia w szeregi naszego Związku i otrzymał legitymację członkowską II Oddziału ZPS z rąk Prezesa Usydusa – swego byłego dowódcy plutonu. Jest już oficjalnie naszym „Kolegą Piotrem”. Aktualny stopień wojskowy – mł. chor. rezerwy. Przypomnę, że „nasz Kolega” 21 października 2010 został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i drogą reelekcji pozostaje nim ponad 10 lat – gratulujemy!
Życzymy kol. Piotrowi dalszych sukcesów na zajmowanym stanowisku i owocnej działalności dla dobra kraju. 

Podczas spotkania nie obeszło się od  wspomnień zabawnych momentów z okresu służby. Kol. przewodniczący wykazał się doskonałą pamięcią ulotnych szczegółów z życia kompanii. Dalszy ciąg „wspominek” z pewnością nastąpi, gdyż nasz Kolega obiecał przyjechać na planowany we wrześniu piknik  z okazji Dnia Spadochroniarza.

 

Wręczenie legitymacji członka ZPS
Wpis do Księgi Pamiątkowej
Wymiana pamiątek
Pamiątkowe zdjęcie przy gablocie ze sztandarem II Oddziału ZPS

Pożegnanie śp. chor. Kazimierza Walaszka

Informujemy, że w dniu 25 maja br. zmarł nagle nasz kol. śp. Kaziu Walaszek. Długoletni instruktor spadochronowy
w 8 bzab. Łączymy się w żalu z Rodziną. 

W dniu 28.05.br. pożegnaliśmy naszego Kolegę śp. chor. Kazimierza WALASZKA. Pogrzeb odbył się w jego rodzinnej miejscowości  Brzezie k. Krakowa.
Msza św. w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu i odprowadzenie na cmentarz.
W pożegnaniu Kolegi Kazimierza, uczestniczyli: oprócz Najbliższej Rodziny i znajomych, koledzy z II Oddziału ZPS Kraków, dawni towarzysze służby w „Czerwonych Beretach”, koledzy z 8 batalionu zabezpieczenia – jednostki z którą był najbardziej związany.
Poczet Sztandarowy wystawił ZPS II Oddział Kraków  w składzie: dowódca pocztu kol. Stanisław KARCZ, sztandarowy kol. Jacek Marchewka, asysta kol. Mirosław Chrobot.
Służba i Koleżeństwo z Kazimierzem  była przyjemnością i satysfakcją. Jego moc tkwiła w profesjonalizmie Kazimierza jako instruktora spadochronowego.
Mowę pożegnalną w imieniu kolegów spadochroniarzy wygłosił kol. Janusz Góralski. „Zapamiętaliśmy Kazia, uśmiechniętego – nadzorującego układanie spadochronów, służącego zawsze radą, zajmującego się kompletowaniem i układaniem tary ciężkiej,  skupionego instruktora pokładowego”.
„Czy to w czasach służby, czy też w pracy zawsze starał się być człowiekiem zorganizowanym, odpowiedzialnym, energicznym i pomysłowym”.
Kaziu, jedno jest pewne,  nie będziesz długo szukał miejsca … nasza spadochroniarska brać już tam jest, znajdą Ciebie i miejsce dla Ciebie pomiędzy sobą… Co Ciebie spotkało, Nas nie ominie, Ty jesteś już w domu, My jeszcze w gościnie…

Spoczywaj w pokoju!

bsh
bsh
bsh

Subskrypcja książki Krzysztofa Witulskiego o historii Czerwonych Beretów

Rozpoczynamy subskrypcję (przedpłaty) na drugą książkę wspominkową

 o historii Czerwonych Beretów pt. „Elitarni błękitnych przestworzy” 

Koszt egzemplarza: 120 zł, plus 20 zł przesyłka na terenie Polski.

(w Krakowie, albo podczas kolejnej edycji SSSO, możliwy odbiór osobisty).

Osoby zainteresowane, prosimy o wpłaty na numer konta  59 1090 1665 0000 0001 4237 0126

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w tytule przelewu, czytelnego adresu zwrotnego.

Przewidywany czas realizacji zamówienia: końcówka lipca 2021 r.

W kolejnej publikacji, poza wspomnieniami weteranów, poruszamy m.in. następujące tematy: 35 dywizjon artylerii samobieżnej i działa ASU-85, pluton balonowy i balon DAG-2, plany rozwojowe szóstej po ćwiczeniach Burza Październikowa w 1965 roku, wyrzutnie WP-8z, sport spadochronowy i początki powstania 6 PDPD oraz wiele, wiele innych tematów, związanych z dumną historią Czerwonych Beretów.

Poza wywiadami z weteranami 6 PDPD, w książce znajdą się także fotoreportaże:

Poczet dowódców 6 PDPD, żołnierze plutonu balonowego z lat 1960 – 1963, Wizyta premiera Józefa Cyrankiewicza w 6 Dywizji, Obchody XXX-lecia powstania 6 PBPD na Pasterniku,

III Przegląd Piosenki Spadochroniarskiej w Wiśle i inne.

Military World Invitational Indoor Rowing Championship 2021

Sprawozdanie z pobytu w Győr

W dniach 14 -16 maja br. pod auspicjami II Oddziału ZPS grupa 11 wioślarzy – weteranów wzięła udział w Międzynarodowych Wojskowych Mistrzostwach Wioślarstwa Halowego (Military World Invitational Indoor Rowing Championship 2021) w Győr (Węgry). Pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie zorganizował Pan Paula Verszegi, prezes amerykańskiej fundacji weteranów U.S. Veteran’s Rowing & Kayaking, która w Stanach Zjednoczonych zrzesza 16 000 weteranów i weteranów poszkodowanych. Jej celem jest aktywizacja kombatantów, a także upowszechnianie kajakarstwa i wioślarstwa w środowisku wojska – państw członkowskich NATO.

W pierwszym dniu zawodów w hali przeprowadzono konkurencje na ergometrach:
1) pokonywanie dystansu 2000 metrów na czas;
2) pokonywanie dystansu w przeciągu 4 minut;
3) 1 minutowy sprint.

Drugiego dnia zawodów odbyły się rzeczne wyścigi sztafet kajakowych.

Zawodnicy współzawodniczyli w różnych grupach wiekowych oraz w grupie obejmujących osoby niepełnosprawne (weteranów poszkodowanych). W naszym zespole szczególny podziw i uznanie wzbudzał kol. Jan Stachow, który w swojej, jednoosobowej, grupie wiekowej (90+) był bezkonkurencyjny! Kol. Rafał Konopka w kategorii zawodników na wózkach nie miał sobie równych i wykazywał się charakterem godnym żołnierza wojsk powietrznodesantowych. Wielokrotna medalistka kol. Magdalena Tusien-Kuzka wykazała się dużymi umiejętnościami podczas sztafety w pływaniu kajakiem w rwącym nurcie odnogi Dunaju, a ponadto nieustającym uśmiechem kreowała pozytywny wizerunek naszej drużyny.  

W najliczniej obsadzonej  grupie 40+ o medale walczyli kol. Nowak, kol. Tatarczyński i kol. Mikołajczyk. Kol. Mącek miał mocnego rywala w osobie dowódcy pułku lotniczego w Győr. W grupie 60+ rywalizowali Prezes Usydus, kol. Samordak, kol. Wycichowski i kol. Karlikowski.
Nasz „team” do zawodów przygotowywała pani Magdalena Włodek-Skowron na sprzęcie UKS Salwator „NPS”, za co jej niniejszym serdecznie dziękujemy.
Wyjazd do Győr był możliwy dzięki wydatnemu wsparciu Prezesa Ośrodka  Sportowego „Kolna” p. Zbigniewa Miązka. Zespół dziękuje kol. Zbyszkowi za udostępnienie dwóch minibusów, spełnianie roli trenera podczas zawodów i dużą  porcję krzepiącego humoru.
Wiele zawdzięczamy kol. Arkadiuszowi Nowakowi, który pomógł organizacyjnie pospinać nasz udział w tym przedsięwzięciu.

Dziękujemy Urzędowi Miasta za wsparcie materiałami promocyjnymi w/w wydarzenia, co pozwoliło godnie reprezentować Polskę i Miasto Kraków.

Amerykańska fundacja weteranów zamierza objąć swym zasięgiem wszystkie  państwa Sojuszu i rozważa kolejne tego typu zawody (w 2022 roku) przeprowadzić w Krakowie.

Wsparcie dla chor. Zygmunta Więckowskiego

Witam Szanownych Kolegów!

Informujemy, że na stronie internetowej https://zrzutka.pl/sn9c8z pojawił się apel rodziny chor. Zygmunta Więckowskiego o wsparcie jego rehabilitacji i leczenia.

To były żołnierz 6 Pomorskiej Dywizji/Brygady Powietrzno-Desantowej, 16 batalionu powietrzno-desantowego. Członek Związku Polskich Spadochroniarzy, pracownik Agencji Ochrony.

W dniu 23.01.2021r. poszedł na działkę do swoich ukochanych gołębi i nie wrócił do domu. Został znaleziony na ulicy, podjęto reanimację.
Wezwano pogotowie i Zyga został przewieziony do najbliższego szpitala Św. Rafała przy ul. Bochenka w Krakowie.

Rozpoznanie – pełnościenny zawał serca z uszkodzeniem mózgu po niedotlenieniu. Od dwóch miesięcy przebywa na intensywnej terapii.

Każdy, kto zna Zygę wie, że jego priorytetem w życiu była pomoc innym. Nad wyraz koleżeński i sumienny. Cieszył się wyjątkowym zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Nagle, z osoby tryskającej życiem stał się niewolnikiem szpitalnego łóżka, nieświadomy otoczenia.

Lekarze mówili wprost, że stan jest ciężki, a rokowania są złe. Przez sześć tygodni utrzymywano go w stanie śpiączki.

Rodzina, z wielką wiarą i nadzieją czeka na kolejny dzień.
Towarzyszą im łzy, strach i ogromna bezsilność.
Jednak jest jeszcze coś, czego nauczyło nas życie – upór i determinacja.

Zygmunt, zaczął reagować na głos i dotyk, zaczął mrugać oczami, kręcić głową, ściskać rękę. Był to ewidentny sygnał, że próbuje wyrwać się z sideł choroby i dlatego postanowiliśmy szukać dla niego pomocy.

Ośrodki, które pomagają pacjentom wrócić do sprawności po tak ciężkim urazie, są ośrodkami prywatnymi.

Rodzina stara się o przeniesienie do Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum, do którego Zygmunt otrzymał wstępną kwalifikację na trzymiesięczny turnus. Pobyt w ośrodku jest szansą na poprawę jego zdrowia i funkcjonowania. Niestety, leczenie i rehabilitacja są niezwykle kosztowne i trwają kilka miesięcy. Trzymiesięczny koszt pobytu w C.R.F. VOTUM w Krakowie – wynosi około 62 500zł.

Rodziny nie stać na pokrycie tak dużych kosztów, dlatego prosimy Kolegów o pomoc i wsparcie w zebraniu pieniędzy.
Zapraszamy też do dokonywania dowolnych wpłat dla Zygi na ZRZUTKA.PL https://zrzutka.pl/sn9c8z

Na Grupie Pomoc dla Spadochroniarza na Facebooku – uruchamiamy wsparcie dla st. sierż. Zygmunta „Zygi” Więckowskiego, byłego żołnierza zawodowego 16 batalionu.

Wpłaty z wygranych licytacji należy dokonywać na konto bankowe Fundacji INVICTUS VETERANUS z dopiskiem „Darowizna dla Zygi”.
Wygrywając licytacje, po wpłaceniu zadeklarowanej kwoty na w.w konto bankowe, można będzie sobie odliczyć tą kwotę od podatku w rozliczeniu PIT w przyszłym roku…

Informację o wsparciu spadochroniarzy – rezerwistów zamieszczono też na facebooku – link do Naszej Grupy Pomoc dla Spadochroniarza;
https://www.facebook.com/groups/pomocdlaspadochroniarza/

https://www.facebook.com/groups/pomocdlaspadochroniarza/permalink/1997478530410568/

Pożegnanie śp. gen bryg Januarego Komańskiego

W dniu 27 lutego br. zmarł śp. gen bryg January Komański długoletni prezes  Związku Polskich Spadochroniarzy.
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13-tej we wtorek 2 lutego w rodzinnych Nowosielcach k. Sanoka.
Generał przegrał długą walkę z nowotworem. Miał 80 lat (ur. 1941 w Nowosielcach). W Sanoku ukończył Liceum Ogólnokształcące. W 1962 ukończył Szkołę Oficerską we Wrocławiu.
W stopniu pułkownika pełnił funkcję dowódcy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej od 1983. W 1986 został awansowany na generała brygady i do grudnia 1987 dowodził tym związkiem taktycznym już pod nazwą 6 Brygady Powietrznodesantowej.
W Siłach Zbrojnych III RP był Szefem Zarządu Obrony Terytorialnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W stopniu generała brygady został przeniesiony w stan spoczynku.
Z okazji święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2001 został uhonorowany specjalnymi listem przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Jako emerytowany generał Wojska Polskiego był prezesem
Związku Polskich Spadochroniarzy od 1999 do 2007, a później otrzymał tytuł honorowego prezesa ZPS.
W tym czasie pełnił także funkcję prezydenta Europejskiej Federacji Spadochroniarzy.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2000)

Kolega śp. mł. chor. rez. Tadziu Dudek

5 lutego br. w wieku 64 lat zmarł nasz serdeczny Kolega śp. mł. chor. rez. Tadeusza Dudek. Zmarłego żegnała rodzina oraz przyjaciele i koledzy w  dniu 12 lutego br. w Podgórkach Tynieckich koło Krakowa.
Uroczystości żałobne rozpoczęły się mszą św. w kaplicy cmentarnej, a następnie odprowadziliśmy śp. Tadeusza na miejsce wiecznego spoczynku z wojskową asystą honorową.
Poczet Sztandarowy wystawiło Koło Przeciwlotników z II Oddziału ZPS w Krakowie w składzie:  dca pocztu kol. Darek FRYCA, Sztandarowy kol. Andrzej KUSKOWSKI, asysta kol. Andrzej DZIEMIANOWICZ.

Kolego Tadeuszu. jedno jest pewne,  nie będziesz długo szukał miejsca … nasza spadochroniarska brać już tam jest, znajdą Ciebie i miejsce dla Ciebie pomiędzy sobą… Może znów będziesz SZEFEM WŚRÓD SZEFÓW.”

NON OMNIS MORIAR”
Tadziu, zawsze pozostaniesz w Naszej pamięci. Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.
Co Ciebie spotkało, Nas nie ominie, Ty jesteś już w domu, My jeszcze w gościnie…
„Oto widzę Ojca swego, Matkę swoją, Siostry i Braci swoich…
Oto widzę długi rząd Tych Spadochroniarzy co byli przede mną
Oto ich zew, bym zajął miejsce wśród nich
Miejsce, gdzie na niebieskich spadochronach spadochroniarze przegrupowują się i żyją wiecznie…”
Ślepy los, ważny jak paw, wie wszystko bez słów, pomimo swojej ślepoty, zawsze trafia bez pudła… Wie o Twoim problemie, nawet jeżeli mu o nim nie powiesz, a gdy ustąpisz choć o włos lub o odrobinę zrezygnujesz, zobaczysz złoto gwiazd…

Żegnaj Kolego Spadochroniarzu

bsh
bsh

śp. Jan Gazarkiewicz

Z smutkiem informujemy, że w dniu 26.01.2021 odszedł na wieczną wartę, nasz Kolega, Przyjaciel, Prezes I Oddziału ZPS w Warszawie, płk (w st. spocz.) Jan Gazarkiewicz. Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny i najbliższych, składa brać spadochroniarska z II Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy z Krakowa. Pogrzeb śp. płk Kol. Gazarkiewicza odbędzie się 09.02.2021 roku o godz.10.30. Bródno. Kościół murowany.

Ekspozycja Wojsk Powietrznodesantowych w Muzeum Lotnictwa Polskiego

W przygotowanie pierwszej ekspozycji WPD w Muzeum Lotnictwa Polskiego szczególne zasługi ma kol. Boguś Głów. Ekspozycja długo cieszyła oczy spadochroniarzy, ale po kilkunastu latach ekspozycję i budynek w którym się znajdowała nadszarpnął ząb czasu i została zamknięta.

Teraz zaistniała na nowo dzięki życzliwości dyrekcji i operatywności opiekuna ekspozycji pana Piotra Kolasińskiego oraz dużemu wkładowi pracy naszych kolegów Janka Kulczyckiego, Łukasza Stachańczyka i Roberta Malca – rekonstruktorów ze Stowarzyszenia GRH Południe. Koledzy ze Stowarzyszenia są jak zwykle nieodzowni. Na naszych dorocznych spotkaniach eksponują bliski naszym sercom spadochroniarski sprzęt i wyposażenie. Serdecznie im za tą dobrą robotę dziękujemy.
Ekspozycja WPD pięknie się prezentuje w odnowionym, dużym hangarze. Jest umiejscowiona w godnym towarzystwie Li-2 (adaptacja Douglas DC-3). Ten „model” woził spadochroniarzy gen. Sosabowskiego i do lat 70-tych skoczków w kraju. Gabloty ze zdjęciami, manekiny i wyposażenie skoczków są dosłownie pod skrzydłami Lidki. Obok jest platforma P-7 załadowana w wariancie „UAZ i amunicja”, PGS-500, zasobniki ZT-100.

Wszystko czeka na zwiedzających, którzy mogą się pojawić dopiero po złagodzeniu ograniczeń sanitarnych wynikających z zarządzeń o walce z pandemią.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć. 

Porozumienie o współpracy

W dniu 14 grudnia br. zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym Salwator „NPS” reprezentowanym przez Panią Prezes Bronisławę KUFEL-WŁODEK oraz Magdalenę WŁODEK-SKOWRON Wiceprezesa Zarządu,
a  II Oddziałem Związku Polskich Spadochroniarzy reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Mieczysława USYDUSA.

Porozumienie umożliwia korzystanie z obiektów sportowych Klubu znajdujących się w Hali Centrum Osób Niepełnosprawnych ul. Focha 40 – możliwość treningów dla wszystkich.

Klub od roku 2005 r. prowadzi  integracyjną sekcję wioślarską. (w tym roku rozpoczyna także działalność sekcja narciarska ). Zajęcia prowadzone są na ergometrach wioślarskich i łodziach  wioślarskich (starty czwórki ze sternikiem w MP, MŚ i Pucharze Świata). http://ukssalwatornpskrakow.pl/

Celem porozumienia jest przybliżenie w Naszym środowisku tej popularnej w armiach zachodnich dyscypliny sportu.

http://ukssalwatornpskrakow.pl/