Dzień Spadochroniarza i XXX-lecie powstania Związku Polskich Spadochroniarzy w Krakowie.

W sobotę 07 września świętowaliśmy Dzień Spadochroniarza i przypadające akurat w tym dniu XXX-lecie powstania Związku Polskich Spadochroniarzy. Na nasze spotkanie w Klubie Wojsk Specjalnych przy ul. Praskiej przybyli licznie zaproszeni goście tym Prezydent prof. Jacek Majchrowski i koledzy spadochroniarze. Niepewna pogoda była na tyle łaskawa, że cały program uroczystości udało się zrealizować na wolnym powietrzu. Była zbiórka ze sztandarem i powitanie.
Wystąpił nasz kapelan i dla uczczenia pamięci kolegów spadochroniarzy „którzy odeszli na wieczną wartę” ogłosił minutę ciszy (przeciągu ostatniego roku 13-tu). Następnie były przemówienia i wyróżnienia. Dziekan Wojsk Specjalnych ks. płk Piotr Sroka wręczył Prezesowi Oddziału medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, nadany dekretem Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka. Zjazd Delegatów ZPS w uznaniu zasług Uchwałą Nr 1 z dnia 15 czerwca 2019 r. nadał Pani Krystynie Kwiatkowskieji prof. Jackowi Majchrowskiemu godność członka honorowego ZPS.
W przemówieniach nawiązywano do 75 rocznicy Bitwy pod Arnhem i 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i podkreślano, że pomimo różnic pokoleniowych i innych, to są cele które nas jednoczą.
Kol. Józek Łuszczki zameldował się z pucharem za drużynowe zwycięstwo w celność lądowania zdobyte  na Mistrzostwach ZPS, które odbyły się podczas obchodów XXX-lecia w Pile w dniach 29-30 sierpnia br. W składzie drużyny oprócz „naszego weterana” była kol. Bogna Bielecka i kol. Janek Mach. Otrzymali serdeczne gratulacje. Następnie odbyła się dekoracja zwycięzców Wieloboju Strzeleckiego
im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego zorganizowanego w tym roku w oparciu
o strzelnicę Akademii Krakowskiej i przy wsparciu Wydziału Nauk
o Bezpieczeństwie po przewodnictwem Dziekana prof. Sławomira Mazura.
W kategorii żołnierzy rezerwy najwyższy wynik uzyskała drużyna z Koła ZPS 10bdsz,
a kol. Jan Dzięcioł z jej składu wynikiem  243 pkt. zdobył  Grand Prxi zawodów.
Wielobój w kategorii szkół  prowadzących klasy mundurowe zdominował Zespól
z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebinii, a najlepszym strzelcem został Mateusz Chyrc. Puchary dla najlepszych drużyn ufundowała, Pani generałowa  Krystyna Kwiatkowska  i osobiście je wręczyła.
Miłym akcentem było złożenie życzeń jubilatom, którzy ukończyli 80 lat i więcej. Życzenia poparte były stosownymi laurkami. Po pierwszej części uroczystości
i odprowadzeniu sztandaru nastąpiła część piknikowo-wspominkowa przy grochówce i grillu. Pobyt umilał zespół „Czasza” grając utwory bliskie  spadochroniarskim sercom.  Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Południe”, Wystawa Muzeum Spadochroniarstwa z Wisły oraz wystawa sprzętu lotniarskiego prezentowana przez kol. Leszka Mańkowkiego. Niektórzy próbowali swoich umiejętności na symulatorach laserowych do treningu strzeleckiego udostępnionych przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Krakowskiej. Była okazja spotkania kolegów
z którymi nie mieliśmy dawno kontaktów. Niektórzy przyjechali z różnych odległych miejscowości, nawet z Pomorza jak kol. Piotrek Szeląg. Zrodziły się nowe pomysły, nowe kontakty. Serdecznie wszystkim dziękujemy za przybycie, a szczególnie tym którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie naszego spotkania. Dziękujemy również za liczne życzenia przesłane na nasz adres, w tym od Komendanta Straży Miejskiej Pan Adama Młota i Dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego Pana płk Kamila Sworackiego. Inne zamieściliśmy pośród zdjęć Pana B. Świerzowskiego udostępnionych nam przez Kancelarię Prezydenta Miasta Krakowa.

 

KRAKÓW cmentarz Rakowicki  11.07.2019 rok  pogrzeb – pożegnanie żołnierza / chorążego/ spadochroniarza  – chor. w st. spocz. Gustaw KOZAK

 

 

śp. Gustaw KOZAK

KRAKÓW cmentarz Rakowicki  11.07.2019 rok  pogrzeb – pożegnanie żołnierza / chorążego/ spadochroniarza  – chor. w st. spocz. Gustaw KOZAK

W uroczystościach pogrzebowych oprócz Rodziny, Najbliższych uczestniczyli Koledzy Spadochroniarze, znajomi, współpracownicy. Wygłoszenie mowy pogrzebowej jest niezwykle trudną sztuką, ale nie dla Kolegi Jerzego TROJANOWSKIEGO – dziękujemy.

Poczet sztandarowy wystawił II Oddział ZPS Kraków w składzie Kolegów koła z 10bpd Tadeusz DOBKOWSKI, Tadeusz KOZAK, Piotr DRUMLAK.

Gustaw, nie będziesz szukał miejsca … nasza żołnierska brać  już tam jest, znajdą Ciebie i miejsce dla Ciebie między sobą…

„Oto widzę Ojca swego, Matkę swoją, Siostry i Braci swoich…

Oto widzę długi rząd Tych Spadochroniarzy co byli przede mną

Oto ich zew, bym zajął miejsce wśród nich

Miejsce, gdzie na niebieskich spadochronach

spadochroniarze przegrupowują się i żyją wiecznie…”

 

 

 

Polecamy książkę

Informujemy, że już w styczniu na rynku wydawniczym pojawi się długo oczekiwana książka Krzysztofa Witulskiego, pt.: „Połączyła nas czasza spadochronu i esprit de corps”, zawierająca 25 wywiadów z interesującymi i barwnymi postaciami desantowców od generała do szeregowego, a także pasjonatami wojsk powietrznodesantowych i spadochroniarstwa, ze środowiska cywilnego.

W ostatnim czasie autor uruchomił kolejną subskrypcję. Książka  jest uzupełniona o dwa wywiady i fotoreportaż ze spotkania autorskiego w Klubie Garnizonowym.

W prezentowanej publikacji czytelnik znajdzie ciekawe i nietuzinkowe osobowości prezentujące swoje wspomnienia ze służby w elitarnych jednostkach Czerwonych Beretów od ich powstania do dnia dzisiejszego w różnych okresach, na różnych stanowiskach i w różnych korpusach.

Z uwagi na elitarność specjalistycznego tematu, dedykowanego wąskiemu gronu zainteresowanych pasjonatów, książka będzie dostępna wyłącznie w formie subskrypcji.

Kontakt z autorem: omzochroniarz@interia.pl   lub na telefon :  501 412 410

Informacja dla żołnierzy BPD o Związku Polskich Spadochroniarzy oraz apel/prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz II Oddziału ZPS

Związek Polskich Spadochroniarzy (ZPS)  jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich oraz Polaków, obywateli innych Państw, którzy wykonywali
lub wykonują skoki spadochronowe. Do Związku należą zarówno żołnierze zawodowi i rezerwiści różnych formacji wojskowych, a także miłośnicy spadochroniarstwa uprawiający ten sport wyczynowo lub rekreacyjnie wywodzący się ze środowiska cywilnego. ZPS jest organizacją skupiającą w swych szeregach różne pokolenia spadochroniarzy. W 2019 r. Związek Polskich Spadochroniarzy obchodzić będzie 30 rocznicę powstania.

Cel działania:
A/ integrowanie środowiska polskich spadochroniarzy w kraju
i za granicą;
B/ kultywowanie tradycji i obyczajów spadochroniarstwa;
C/ troska o miejsca pamięci narodowej związane z działalnością wojenną spadochroniarzy;
D/ popularyzowanie spadochroniarstwa wśród młodzieży i ukazywanie walorów służby w wojskach powietrznodesantowych, sposobów kształtowania sprawności
i wytrzymałości fizycznej oraz silnej osobowości, a przede wszystkich patriotyzmu;
E/ prowadzenie działalności naukowej, oświatowo – wychowawczej i szkoleniowej
w środowisku spadochroniarzy, młodzieży szkolnej oraz w ramach przystosowania do zawodu;
F/ popularyzowanie i wspieranie masowej kultury fizycznej oraz wyczynowego sportu spadochronowego;
G/ troska o sprawy bytowe spadochroniarzy, udzielanie pomocy przy rehabilitacji zawodowej osobom, których inwalidztwo związane jest ze służbą w jednostkach wojsk powietrznodesantowych , szkoleniem spadochronowym i spadochronowym sportem wyczynowym;
H/ działanie na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w RP.
(źródło: https://rejestr.io/krs/53444/zwiazek-polskich-spadochroniarzy-ii-oddzial-krakow)

Jak zostać członkiem ZPS? To proste. Wystarczy wejść na stronę internetowa
II Oddziału ZPS

Adres Naszej strony internetowej: http://www.zpskrakow.pl/

Szanowni Koledzy spadochroniarze w imieniu II Oddziału ZPS proszę
o przekazanie 1% podatku
lub darowiznę dla ZPS II Odział Kraków.
Ofiarując środki pomagacie w utrzymaniu niezależności i sprawnym funkcjonowaniu związku. Za każdą ofiarowaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Prezes Zarządu
II Oddział ZPS-Kraków

płk w st. spocz. Mieczysław Usydus

RODO

 

Szanowni Koledzy, RODO czyli Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązuje od maja 2018 roku.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany.

Niniejszym zamieszczamy Informację o przetwarzaniu danych osobowych
w II Oddziale ZPS. Informację tę zamieszczamy o odwrocie deklaracji dla wstępujących w nasze szeregi.

Szanowni Koledzy, apelujemy jednak do wszystkich członków
o zapoznanie się z naszą „Informacją…” i przesłanie dla formalności (kontroli)
na adres: zps.biuro.krakow@gmail.com
podpisanego skanu „Informacji…”.

Z góry dziękuję,
S. Karlikowski

Sekretarz II Oddziału ZPS

 RODO

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie „Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków” pod adresem ul. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków (dalej jako „ZPS”).

Dane osobowe, które podałeś będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu ZPS, polegającego na tym, że ZPS musi sprawdzić, czy spełniasz warunki przyjęcia w poczet członków i przetwarzać dane członków
w związku bieżącą działalnością. Twoje dane będą przetwarzane w celu sprawdzenia czy spełniasz warunki członkowstwa w ZPS, w celach organizacyjnych, kontaktowych i identyfikacyjnych. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe (nie ma żadnych przepisów, które tego wymagają) ale ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie Cię w poczet członków ZSP.

Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, gdy jest to konieczne do obsługi spraw stowarzyszenia (np. przy obsłudze księgowej),
w tym innym stowarzyszeniom o podobnym profilu działalności. Twoje dane nie będą przekazywane poza UE i EOG. Twoje dane będą przechowywane przez czas Twojej przynależności do ZPS.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przeniesienia danych. Zasady korzystania
z tych praw regulując przepisy prawa.

ZPS nie powołało inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych kontaktuj się ze skarbnikiem lub sekretarzem
II Oddziału ZPS lub na adres email zps.biuro.krakow@gmail.com.

Zapoznałem się z powyższą informacją:

………………….                                            ……………………………

miejscowość, data                                 czytelnie: imię i nazwisko

SPOTKANIE POKOLEŃ – DZIEŃ SPADOCHRONIARZA połączony z III.  OGÓLNOPOLSKIM WIELOBOJEM STRZELECKIM.  Największe tegoroczne wydarzenie II Oddziału ZPS w Krakowie. (post factum)

Przeprowadzona przez II Oddział ZPS w dniu 15 września br. impreza miała charakter spotkania towarzyskiego kilku pokoleń spadochroniarzy – weteranów
i żołnierzy czynnej służby wojskowej oraz młodzieży szkolnej i akademickiej. Zorganizowana w przededniu Dnia Spadochroniarza stanowiła połączenie pikniku spadochroniarskiego z akcją wpisującą się w przysposabianie obronne społeczeństwa, którą przeprowadzono w postaci wieloboju strzeleckiego. Został on zadedykowany śp. pamięci generałowi Bronisławowi Kwiatkowskiemu i był organizowany pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i żony śp. generała, Pani Krystyny Kwiatkowskiej.

Dzień Spadochroniarza, tradycyjnie obchodzony 23 września (data powołania przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w 1941 roku w Szkocji) ze względów organizacyjnych zaplanowano z tygodniowym wyprzedzeniem, ażeby Nasza uroczystość nie zbiegała się z obchodami tego święta organizowanymi przez
6 Brygadę Powietrznodesantową.

W tym roku w Naszym przedsięwzięciu, oprócz reprezentacji Kół ZPS, jednostek
i instytucji wojskowych oraz szkół średnich o profilu wojskowym po raz pierwszy udział wzięły reprezentacje studentów z kierunków nauk o bezpieczeństwie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego.

„Świętowanie” rozpoczęto już o godz. 07.30 na terenie obiektu „Strzelnica Kraków” przy ul. Fabrycznej gdzie przeprowadzono III Ogólnopolski Wielobój Strzelecki.
W zawodach udział wzięły drużyny ze szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym, drużyny Związku Strzeleckiego, drużyny z jednostek wojskowych
i krakowskich uczelni oraz drużyny żołnierzy rezerwy i ZPS. Swoje umiejętności strzeleckie mieli możliwość sprawdzenia również zaproszeni goście – sympatycy spadochroniarzy.

Pod słowem „wielobój” kryły się zawody drużynowe rozgrywane w dwóch konkurencjach strzeleckich, na które składały się: strzelanie z pistoletu bojowego „Glock 17”, strzelanie  z pistoletu maszynowego wz. pm 84P „Glauberyt” dla żołnierzy w czynnej służbie i weteranów oraz strzelanie z pistoletu samopowtarzalnego na amunicję bocznego zapłonu 22 LR i strzelanie z karabinka sportowego CZ 455 broni kulowej małokalibrowej bocznego zapłonu z przyrządami celowniczymi optycznymi dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

Zawody były rozgrywane w czterech kategoriach: młodzieży szkolnej – klas wojskowych, młodzieży akademickiej, jednostek wojskowych i instytucji centralnych MON oraz żołnierzy rezerwy skupionych w kołach Związku Polskich Spadochroniarzy. Pierwotnie planowano tylko trzy kategorie, lecz w związku z udziałem młodzieży akademickiej zdecydowano, że będą cztery.

W celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych strzelców w poszczególnych kategoriach rozegrano pojedynek strzelecki o Grand Prix zawodów – wieloboju. Uczestniczyło w nim pięciu zawodników z najlepszymi wynikami, którzy stanęli
do rywalizacji w strzelaniu z pistoletu centralnego zapłonu „Glock 17”.

Nad przebiegiem zawodów i bezpieczeństwem podczas strzelania czuwał zespół kierowany przez Kolegów Władysława Tobiasza i Stanisława Karlikowskiego oraz grupa zabezpieczenie medycznego. Sędziami pomocniczymi podczas strzelań byli koledzy Stanisław Krupa i Ryszard Kaczmarek oraz sędzia klasy II MZSS[1] Łukasz Prostacki. Przebieg zawodów dokumentował kol. Piotr Drumlak, służąc jednocześnie pomocą i radą wszystkim strzelcom w miejscu wyczekiwania na strzelanie.

W wieloboju  strzeleckim uczestniczyło 16 trzy osobowych zespołów
(48 zawodników)  reprezentujących jednostki wojskowe oraz koła żołnierzy rezerwy Związku Polskich Spadochroniarzy, 9 reprezentacji szkolnych (27 zawodników) oraz 4 zespoły akademickie (12 zawodników). Do konkurencji strzeleckiej dla gości honorowych zgłosiło się 10 zawodników.

Po zakończeniu strzelania uczestnicy przemieścili się do Klubu Wojsk Specjalnych (Kraków ul. Praska 70), gdzie odbyła się główna część uroczystości. Spotkanie pokoleń prowadził Prezes II Oddziału ZPS Kraków kol. Mieczysław Usydus z kol. Marianem Dulewiczem – mistrzem ceremonii. Nad organizacją wsparcia logistycznego uroczystości czuwał kol. Bogusław Filipkowski.

Prezes II Oddziału ZPS kolega Mieczysław Usydus oficjalnie otworzył uroczystość spotkania pokoleń, pokrótce przedstawił jego cel oraz powitał szanownych gości – uczestników spotkania: młodzież szkolną i akademicką i ich opiekunów oraz oficerów, podoficerów i żołnierzy pozostających w czynnej służbie wojskowej. Podczas powitania wyróżnił Panią Krystynę Kwiatkowską – żonę naszego kol. śp. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, fundatorkę pucharu dla zwycięskiej drużyny szkolnej, przedstawicieli Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Centrum Operacji Lądowych DKL, przedstawiciela dowódcy 6BPD, kapelanów, delegatów krakowskich uczelni, dyrektorów szkół i ich przedstawicieli, dyrektora Firmy Air-Pol pana Marka Rosochacza w towarzystwie Pana gen. rez. Piotra Patalonga, Prezesa Zarządu Głównego ZPS Pana gen. dyw. w st. spocz. Jan Kemparę i płk w st. spocz. Romana Jasińskiego oraz członków Naszego Oddziału reprezentujących ZG ZPS.

Czas oczekiwania na wyniki komisji zawodów Prezes II Oddziału ZPS wypełnił upamiętnieniem „wyczynów” Naszych kolegów, weteranów spadochroniarstwa. Dyplomem uznania uhonorowano kolegę Jana Stachowa, niestrudzonego uczestnika zawodów biegowych, maratonów, wielobojów wojskowych, z okazji jubileuszu 89 urodzin oraz kolegę Józefa  Łuszczki (rocznik 1947), należącego do ścisłego grona „tysięczników” (krąg osób, które wykonały co najmniej 1000 skoków spadochronowych), wieloletniego zawodnika kadry narodowej i kadry Wojska Polskiego, który może się szczycić wykonaniem prawie 9000 skoków spadochronowych. Prezentację weteranów czerwonych beretów kończyły, głuszone brawami, życzenia: „Obyście mieli w rodzinie, godnych siebie naśladowców, żeby wasza spadochroniarska pasja przekazywana była z pokolenia na pokolenie” i tradycyjne sto lat, wspólnie odśpiewane (w różnej tonacji) przy akompaniamencie zespołu „CZASZA”.

Kolega Ryszard Kaczmarek reprezentujący komisję strzelecką podsumował wyniki odbytych strzelań i ogłosił zwycięzców w poszczególnych kategoriach zawodów.
W kategorii młodzieży szkolnej klas wojskowych klasyfikacja przedstawia się następująco:

LO ze Skały uzyskało wynik 128 pkt. i zajęło I miejsce, LO z Nowego Targu
z wynikiem 125 pkt. uplasowało się na II miejscu, natomiast na III stopniu podium, z wynikiem 121 pkt. stanęła drużyna nr 2, reprezentująca Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira z Krakowa. Dla zwycięskiej drużyny szkolnej puchar ufundowała i wręczyła osobiście żona śp. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, Pani Krystyna Kwiatkowska.

W kategorii młodzieży akademickiej, występującej w konkursie poza ustalonym wcześniej przez organizatorów i Ministerstwo Obrony Narodowej regulaminem, zdecydowano nie ogłaszać wyników i wyróżnić medalami pamiątkowymi wszystkich uczestników.

W kategorii jednostek wojskowych i instytucji MON na I miejscu, z wynikiem 268 pkt. uplasował się zespół z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, II miejsce, z wynikiem 254 pkt zajęła drużyna z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, natomiast III miejsce zespół  nr 1 z 16bpd z wynikiem 234 pkt. Zaszczyt wręczenia nagród studentom oraz żołnierzom przypadł prezesowi II Oddziału ZPS kol. Mieczysławowi Usydusowi. W kategorii żołnierzy rezerwy z kół  ZPS I miejsce (264 pkt.) zajęła drużyna nr 1 z Koła ZPS 10 bpd, na II miejscu (237 pkt.) uplasował się zespół reprezentujący Koło OPL, natomiast III miejsce (237 pkt. ) przypadło drużynie z XVI Oddziału ZPS z Rzeszowa. Zwycięskie drużyny w tej kategorii uhonorował Szef Szkolenia 6BPD, płk Artur Wiatrowski.

Zwycięzcą pojedynku strzeleckiego o nagrodę Grand Prix został kolega (śp.) Jacek Tomczak. Statuetkę ZPS wręczył najlepszemu strzelcowi Prezes ZG ZPS kol. Jan Kempara.

Do konkurencji strzeleckiej dla gości honorowych zgłosiło się 10 zawodników. Zwycięzcą okazał się kol. Zbigniew Tatara – Prezes XVI Oddziału ZPS z Rzeszowa. Puchar i dyplom za zajęcie I miejsca otrzymał z rąk kol. Wiesława Nowakowskiego, reprezentującego ZG ZPS.

W dowód uznania za duży wkład pracy włożony w przygotowanie i przeprowadzenie III Wieloboju strzeleckiego Prezes II Oddziału wyróżnił medalem pamiątkowym II Oddziału: animatora przedsięwzięcia kol. Ryszarda Kaczmarka, kierownika strzelania kol. Włodzimierza Tobiasza, sekretarza II Oddziału ZPS Stanisława Karlikowskiego i kierownika Klubu Wojsk Specjalnych kol. Stanisława Krupę.

Bezpośrednio po ceremonii wręczania nagród głos zabrał spadochroniarz, dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kol. prof. zw. dr. hab. Sławomir Mazur, który w imieniu zaproszonych gości podziękował za możliwość udziału w zawodach, wyraził krótką opinię o ich przebiegu, podkreślił potrzebę w zakresie szkolenia pro-obronnego społeczeństwa oraz zadeklarował chęć rozwijania dalszej współpracy z II Oddziałem ZPS.

W trakcie wystąpienia ogłosił, wcześniej uzgodniony z zarządem Oddziału, konkurs na najlepsze wypracowanie dla uczniów szkół średnich, a dla studentów na najlepszy artykuł. Prace młodzieży szkolnej i akademickiej mają dotyczyć problematyki integracji społeczeństwa dla obronności kraju oraz wychowania
i przygotowania obronnego młodego pokolenia w duchu idei niepodległościowej (szczegóły w załączonej ulotce). Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić 15 grudnia br. i będzie stanowiło zwieńczenie wysiłku II Oddziału i Akademii Krakowskiej realizowanego pod hasłem „dla Niepodległej”, w 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Uroczystość spadochroniarzy uświetniły wystawy pt.: „Generał broni Bronisław Kwiatkowski żołnierz i dowódca”, „Ojcowie Niepodległości”, „Historia wojsk powietrznodesantowych i desantowo-szturmowych’’ w fotografii, projekcja filmu „Czerwone berety”, stanowiska grup rekonstrukcyjnych zorganizowane przez GRH „Południe”, ekspozycja sprzętu spadochronowego firmy AIR-POL oraz ciekawa tematycznie wystawa oprzyrządowania do orientacji w terenie z pokazem działania. Nieuczestniczący w zawodach mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w strzelaniu z broni ASG na mini strzelnicy.

Na stoiskach obsługiwanych przez kolegów Mariana Polakowskiego i Jerzego Trojanowskiego pasjonaci spadochroniarstwa i kolekcjonerzy mogli zakupić pamiątki oraz wymyślne gadżety związane tematycznie ze służbą w wojskach powietrznodesantowych, w tym także zaprezentowane przez Zarząd II Oddziału, mniej oficjalne nakrycie głowy członków ZPS; nakrycie głowy na każdą okazję, czapkę z daszkiem w kolorze bordo z godłem ZPS. W zamyśle pomysłodawców ma ona stanowić alternatywne nakrycie głowy i po akceptacji Zarządu Głównego pozostać drugim naszym znakiem rozpoznawczym – po „czerwonym berecie”.

Wspólne grillowanie i rozkoszowanie się tradycyjną żołnierską grochówką dawało możliwość wskrzeszania wspomnień o wspólnych przeżyciach, niewiarygodnych historiach (niekiedy przez wszystkich dobrze znanych) oraz przywoływania pamięci o tych, którzy od nas odeszli na wieczną służbę. Nieprzychylna spadochroniarzom deszczowa aura w godzinach porannych, zmieniła się i nie dawała biesiadnikom powodów do narzekań w godzinach popołudniowych. W ocenie większości obecnych impreza była udana ale zbyt krótka. Wydaje się, że podczas posiedzenia Zarządu czynnik czasu należy szczegółowo rozpatrzyć i wziąć pod uwagę w przyszłości.

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

„SEMPER FIDELIS”…„ „…AUDACES FORTUNA IUVAT…”

[1] Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego

Więcej zdjęć w galerii >>>

Walne Zebranie II Oddziału ZPS wyłoniło Prezesa i Zarząd

W dniu 11.05.br. w Klubie 6 BDS  przy ul. Zyblikiewicza, odbyło się Walne Zebranie członków krakowskiego oddziału ZPS według następującego porządku:
– sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu oraz komisji rewizyjnej
– udzielenie absolutorium zarządowi i kom. rewizyjnej
– wręczenie wyróżnień i dyskusja nad sprawozdaniami
– wybór zarządu i kom. rewizyjnej
– rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków do działania nowego zarządu oddziału na okres kadencji
– zatwierdzenie wniosków do przedstawienia na Zjeździe
– wybór delegatów na zjazd Związku.

 

W wyniku głosowania Walne Zebranie II Oddziału ZPS wyłoniło Prezesa i Zarząd:
prezes  kol.  Mieczysław Usydus

z-ca kol.  Marian Polakowski

z-ca kol.  Stanisław Kozak

czł. kol.  Piotr Drumlak

czł. kol.  Marian Dulewicz

z-ca czł. kol. Bogusław Filipkowski

z-ca czł. sekr. kol. Stanisław Karlikowski

 

W skład nowo wybranej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli:

przewodniczący kol. Mirosław Szulc
czł. kol. Wiesław   Nowakowski

czł. kol. Władysław  Pomarański

Zupełna zmiana Zarządu stawia nas w trudnej sytuacji i na początek naszej działalności prosimy o daleko idącą pomoc i wyrozumiałość.

Nowo wybrany –

Prezes Zarządu
II Oddziału ZPS

Mieczysław Usydus

Breloki – emblematy

Koledzy

Nasza firma GARDIEN Sp. z o.o.  oferuje wszystkim zainteresowanym drobne pamiątki nawiązujące

do służby w 6 PDPD w postaci breloczków i otwieracza do butelek.

Zamówienia prosimy kierować na tel.  538 242 333 ( J. Trojanowski ).

EMBLEMAT 6 BPD  – otwieracz do piwa z magnesem   10 zł. / szt.

BRELOKI JEDNOSTEK  6 BPD  jedno i dwustronne  15 zł. /szt.

 

Przekazanie 1%

Szanowni Koledzy i Sympatycy

Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku lub darowiznę dla ZPS II Odział Kraków.

Ofiarując środki pomagacie w utrzymaniu niezależności i sprawnym funkcjonowaniu związku.

Za każdą ofiarowaną pomoc serdecznie dziękujemy.

każda kwota jest przydatna 🙂