Zarząd II Oddziału ZPS

Prezes Zarządu –   Mieczysław Usydus

Wiceprezes Zarządu –    Bogusław Filipkowski

Wiceprezes – Skarbnik –   Marian Polakowski

Sekretarz –   Stanisław Karlikowski

Członek Zarządu –   Piotr Drumlak

Z-ca Członka Zarządu –

 

Uwaga: Zapis z KRS i taka formuła obowiązuje w tekstach)