Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych
im. ppłk Adolfa Pilcha cichociemnego spadochroniarza AK
W dniu 21.05.2023 roku członkowie Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków odwiedzili Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych im. ppłk Adolfa Pilcha cichociemnego spadochroniarza AK. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Piotra Wybrańca, który osobiście oprowadzał po skromnych pomieszczeniach własnej posesji, w której są zgromadzone zbiory /ponad 10.000 eksponatów/. Niestety nie może On w ww. pomieszczeniach wyeksponować całości zgromadzonych eksponatów i  opowiedzieć o każdym z nich. 
Muzeum jest utworzone jako Izba Spadochroniarza od 15.02.2003 r. w przeddzień 60-tej rocznicy lądowania w kraju ppor. Adolfa Pilcha i 62-giej pierwszego zrzutu cichociemnych w Dębowcu. Otwarcia w imieniu spadochronowych środowisk kombatanckich dokonali Prezes Krajowego Koła Komandosów Polskich mjr Andrzej Groele (przeszkolony na cichociemnego dowódca 3 kompanii szturmowej 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych) oraz Wiceprezes ds. kombatantów Związku Polskich Spadochroniarzy por. Tadeusz Cichoń (uczestnik operacji Market Garden).
Muzeum prezentuje gromadzone od 1978 r. zbiory jego twórcy Piotra Wybrańca. Można w nim zobaczyć historię polskiego spadochroniarstwa i działań specjalnych od czasów II RP, poprzez 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową, Cichociemnych, Grenadierów, 1 Samodzielną Kompanię Commando, 2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych, 1 Batalion Specjalny (Szturmowy), Batalion PARASOL, 1 Batalion Szturmowy, 6 Pomorską Dywizję Powietrzno Desantową, 48, 56, 62 – Kompanie Specjalne LWP, po współczesne polskie jednostki spadochronowe, specjalne i rozpoznawcze.
W ekspozycji znajdują się również pamiątki związane z polskim spadochroniarstwem cywilnym i harcerstwem. Są tu odznaki, oznaki rozpoznawcze i pamiątkowe, mundury, wyposażenie, a także walory numizmatyczne i filatelistyczne. Ponadto możemy zobaczyć mundury i insygnia jednostek spadochronowych i specjalnych świata. W ekspozycji jest też część poświęcona polskiemu lotnictwu, cywilnemu, jak i wojskowemu, a w niej nie mniej unikalne, jak w części spadochronowej eksponaty. Obecna lokalizacja muzeum, pomimo że znajduje się w popularnej miejscowości turystycznej, nie pozwala propagować chlubnych tradycji polskiego spadochroniarstwa i lotnictwa, nie tylko wśród mieszkańców regionu, ale również licznie przybywających w te strony turystów z kraju i zagranicy.
Nawet tak skromnie wyeksponowana część zbiorów, wywołuje wśród zwiedzających zachwyt i zadumę, nad tym co skrycie zawiera  każdy eksponat, można patrzeć i  słuchać opowieści  bez końca. 
Panie Dyrektorze Piotrze WYBRANIEC, ze spadochroniarskim pozdrowieniem, pięknie dziękujemy, mam nadzieję na ponowne spotkanie – może w warunkach godnie muzealnych i w odpowiedniej oprawie. 

MAM NADZIEJĘ, MAM WIELKĄ NADZIEJĘ, WŁADZE LOKALNE, ŻE SAMORZĄD MIASTA „WISŁA” ORAZ WŁADZE PAŃSTWOWE – MON, MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – W KOŃCU ZAINTERESUJĄ SIĘ I ZAANGAŻUJĄ W UTWORZENIE MIEJSCA, NA TAK CENNE ZBIORY, NA ZAPOZNANIE Z TAK CENNIE ZACHOWANĄ HISTORIĄ. BY W KOŃCU JE W CAŁOŚCI UDOSTĘPNIĆ ZWIEDZAJĄCYM.             Tekst: Piotr DRUMLAK  Zdjęcia: Kazimierz DYMANUS , Sławomir KRUKOWSKI

 

Zarząd II Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Krakowie, zaprasza na:                   

 VII Ogólnopolski Wielobój Strzelecki poświęcony pamięci gen. Bronisława KWIATKOWSKIEGO               w dniu 23.09.2023r

 Zgłoszenia drużyn dokonywać na adres:   e-mail ZPS II Oddział Kraków: zps.biuro.krakow@gmail.com,   Telefonicznie: na numer +48 720 777 515 – Kolega Tadeusz DOBKOWSKI.

ZWIĄZEK STRZELECKI „NIEPODLEGŁOŚĆ”
IM. GEN. BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO
DZIĘKUJĘ ZA ZAPROSZENIE I MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W TAK WAŻNEJ I PRZEPIĘKNIE ZORGANIZOWANEJ UROCZYSTOŚCI
        W dniu 03.05.2023 roku w Święto Narodowe Trzeciego Maja – 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pomimo padającego deszczu Członkowie Związku Strzeleckiego  „NIEPODLEGŁOŚĆ” IM. GEN. BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO wraz z władzami Czarnocina oraz starostwem, przeprowadzili obchody 232-giej Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, 73-ciej rocznicy urodzin Patrona Związku Strzeleckiego gen. Bronisława Kwiatkowskiego oraz 2-giej Rocznicy powstania Związku Strzeleckiego „NIEPODLEGŁOŚĆ”.  W Czarnocinie licznie zgromadzili się członkowie Związku Strzeleckiego, mieszkańcy, władze Czarnocina, Starostwa, Pani Dyrektor szkoły w Czarnocinie wraz z gronem pedagogicznym, kapelan Związku Strzeleckiego, a także honorowy gość uroczystości Pani Krystyna KWIATKOWSKA, by wspólnie uczcić tak ważną datę w historii Polski a także daty rocznicowe przypadające na ten sam okres. O godz.12.00 uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, celebrowaną przez Kapelana Związku Strzeleckiego w kościele parafialnym w Czarnocinie. Dalsza część uroczystości przebiegała w atmosferze powagi, ale także w miłym klimacie i atmosferze zebranych. Po wspólnym przemarszu i złożeniu wieńców, zapaleniu symbolicznych świateł w miejscach upamiętnienia, na Sali gimnastycznej Szkoły w Czarnocinie, odbyła się część artystyczna ubarwiona patriotycznymi piosenkami, deklamacją przypominającą o działalności Batalionów Chłopskich, piosenkami wykonywanymi przez chór uczniowski i występ taneczny z barwami Narodowymi. W trakcie spotkania Dowódca Związku Strzeleckiego płk ZS Sylwester SZMIT przybliżył działalność związku, celowość jego istnienia oraz problematykę jaką napotyka przy realizacji zamierzeń szkoleniowych, ale pomimo tych mankamentów wspomniał o osiąganych sukcesach członków Związku Strzeleckiego. Dla Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie został przekazany kompletny mundur wojskowy żołnierza  BCh. Następnie wystąpili przedstawiciele władz z obietnicą wsparcia i krótkim scharakteryzowaniem tematyki spotkania rocznicowego. Dowódca płk ZS Sylwester SZMIT odebrał podziękowania od zebranych gości oraz list Gratulacyjny od Zarządu ZPS II Oddział Kraków dla siebie oraz Prezesa Związku Strzeleckiego płk ZS  Zbigniewa CIEŚNIARA.
Na zewnątrz zorganizowane były stanowiska szkoleniowe jak i edukacyjne, dla każdego coś ciekawego. Wytrwali goście – pogoda – mogli posmakować pysznej grochówki oraz wszelakich smakołyków przygotowanych przez Panie Gospodynie – pyszności, kto nie posmakował ten już nie posmakuje i niechaj żałuje. 
Ze spadochroniarskim pozdrowieniem
Autor: Piotr DRUMLAK

OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA W OŚWIĘCIMIU

W dniu 03.05.2023 roku w Święto Narodowe Trzeciego Maja-232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pomimo padającego deszczu Członkowie Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddziału w Krakowie Koło nr 9 w Oświęcimiu, licznie zgromadzili się z mieszkańcami, władzami miasta i powiatu Oświęcimskiego, by uczcić tak ważną datę w historii Polski. Uroczystości jak co roku, miały świąteczny charakter. Uświetniły je liczne poczty sztandarowe, delegacje szkół i instytucji oraz kombatanci mundurowi i nie tylko. Przeszli ulicami Oświęcimia w marszu patriotycznym pod pomnik Niepodległości, a następnie na Plac Tadeusza Kościuszki, gdzie odbyły się główne uroczystości. Przedstawiciele samorządów, instytucji, stowarzyszeń oddali hołd twórcom Konstytucji, składając wiązanki kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Wytrwali spadochroniarze, dalsze świętowanie zakończyli w restauracji „Kastel” przy pysznej małej czarnej i wspólnie wykonanym zdjęciu pamiątkowym przy legendarnym przedstawicielu uczestniczącym w podstawowym szkoleniu spadochroniarzy – AN-2.

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem

Autor: Janusz SOBCZUK

 

Pożegnanie śp. Bolesława WOSZCZYŃSKIEGO

15.04.2023  cmentarz komunalny w Oświęcimiu – Kaplica przy cmentarzu komunalnym, pogrzeb – pożegnanie żołnierza /oficera /spadochroniarza /instruktora spadochronowego – płk w st. spocz. Bolesław Woszczyński.

W pożegnaniu Bolesława, uczestniczyli, oprócz Najbliższej Rodziny, Koledzy z koła nr 9 ZPS W Oświęcimiu, Koledzy z II Oddziału ZPS Kraków, Koledzy, Koleżanki, Sąsiedzi, Znajomi. Poczet Sztandarowy i asystę wystawiło koło nr 9 ZPS w Oświęcimiu – Dca pocztu Janusz Sobczuk. 

Szeroka informacja o drodze życiowej Bolesława pojawi się w następnym numerze SPADOCHRONIARZA – warto zapoznać się z barwną, dramatyczną ścieżką czasu Kolegi Bolesława.

Koleżeństwo z Bolesławem była przyjemnością oraz w pełni satysfakcją. Jego moc tkwiła w umiejętności słuchania , obserwowania a przede wszystkim w nie stwarzaniu problemów a wręcz pełną pomoc w ich rozwiązywaniu. Jego profesjonalizm, prostota działania, nieprawdopodobny spokój, efektywność  i skuteczność, była znana i udzielała się wszystkim wokół niego. Dlatego nie będę pisał zbyt wiele  o Tobie, ponieważ  nie można napisać zbyt dużo a na pewno można napisać zbyt mało, więc napiszę tylko kilka wersetów w podziękowaniu, że byłeś wśród Nas, a zarazem zaszczytem było poznać Ciebie. 

Wygłoszenie mowy pogrzebowej jest niezwykle trudną sztuką, ale nie dla Twojego Kolegi, Jana Zaborskiego – spadochroniarza  –  dziękuję Jan.

Bolesławie, jedno jest pewne,  nie będziesz długo szukał miejsca … nasza spadochroniarska brać już tam jest, znajdą Ciebie i miejsce dla Ciebie pomiędzy sobą…

„NON OMNIS MORIAR”

Bolesławie, zawsze pozostaniesz w pamięci. Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.

Co Ciebie spotkało, Nas nie ominie, Ty jesteś już w domu My jeszcze w gościnie…

 „Oto widzę Ojca swego, Matkę swoją, Siostry i Braci swoich…

Oto widzę długi rząd Tych Spadochroniarzy co byli przede mną

Oto ich zew, bym zajął miejsce wśród nich

Miejsce, gdzie na niebieskich spadochronach

spadochroniarze przegrupowują się i żyją wiecznie…”

Pożegnanie ppłk w st. sp. Bolesława Woszczyńskiego

W dniu 6 kwietnia 2023 r. na zawsze odszedł od nas były żołnierz i spadochroniarz 10 Batalionu Powietrznodesantowego im Ludowych Powstańców Ziemi Śląskiej
w Oświęcimiu ppłk w st. sp. Bolesław Woszczyński.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sali pożegnań w dniu 15 kwietnia 2023
o godzinie 11:00 w Oświęcimiu na Cmentarzu Komunalnym.

 

60-LECIE KRAKOWSKIEGO KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA

W dniu 04.04.2023, miałem zaszczyt wraz z Kolegami – Stanisławem Kozakiem, Andrzejem Woźniczką braliśmy udział w uroczystej Gali Jubileuszowej- 60 lat Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Wydarzenie było połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej płk pil. Jerzego Kossowskiego – ojca polskiego lotnictwa myśliwskiego. Uroczystość poprowadzona
z humorem, ale i powagą w odpowiednich momentach, poprowadził kpt pil. mgr Leszek Mańkowski, Prezes Zarządu KKSL i Rady Seniorów Lotnictwa AP.

Spotkanie rozpoczęło się przy Murze Pamięci i, mimo niesprzyjającej pogody, licznie stawili się członkowie Klubu, przedstawiciele polskiego środowiska lotniczego oraz władz państwowych, w tym I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Po krótkim przemówieniu prezesa odsłonięto pamiątkową tablicę, a następnie delegacje złożyły kwiaty.

Druga część wydarzenia odbyła się już w sali konferencyjnej Muzeum. Na gości czekała niespodzianka – Orkiestra Straussowska Obligato pod batutą maestro Jerzego Sobeńki – członka KKSLot, solistka Pani Iwona Socha podbiła serca Wszystkich. Muzycy zagrali utwory z repertuaru Johanna Straussa oraz hymn lotników polskich.

Po pięknym koncercie prezes Leszek Mańkowski przeszedł do oficjalnego powitania przybyłych,
a następnie wygłosił krótki referat opowiadający o powstaniu i historii Klubu.

Zaraz po prezesie Klubu głos zabrał wicewojewoda Ryszard Pagacz. Następnie na mównicę wszedł dyrektor Muzeum Tomasz Kosecki. „Dzięki Wam Polskie skrzydła są dziś tym, czym są. Powodem do dumy i zachwytu” – przeczytał fragment listu gratulacyjnego, który, wraz z pamiątkowym medalem, złożył na ręce prezesa Leszka Mańkowskiego.

Gratulacje i podziękowania nie miały końca! I nic dziwnego – przecież taki jubileusz nie zdarza się codziennie. Oficjalna część spotkania zakończyła się pokrojeniem wielkiego, jubileuszowego tortu
i wzniesieniem toastu. A potem nastąpił czas na długie rozmowy przy ciastku i kawie, wspominki
i anegdotki. Niektórzy uczestnicy spotkania widzieli się pierwszy raz od wielu lat!

Cieszymy się, że jako Muzeum możemy wspierać Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa. Jeszcze raz gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy dalszego rozwoju Klubu!

Piotr Drumlak

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału 

W dniu 25.03.2023 roku Zarząd II Oddziału ZPS w Krakowie zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału II ZPS, głównym tematem zebrania był wybór delegatów  Oddziału na IX Krajowy Zjazd Delegatów ZPS. Poprzez  głosowanie członków ZPS  Oddziału wybrano trzech delegatów. Ponadto omówiono bieżące jak i planowane przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne koła II Oddziału ZPS.

Przyjęto Kolegę Juliana GÓRĘ w poczet spadochroniarzy ZPS II Odział do koła 10bpd/10bdsz i samodzielnych pododdziałów.

Lista członków ZPS II Oddziału wybranych podczas głosowania, którzy będą reprezentować ZPS II Oddział Kraków na IX Krajowym Zjeździe Delegatów ZPS:

Kolega Piotr DRUMLAK

Kolega Zbigniew PIWOŃSKI

Kolega Stanisław GWARA

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

Zmiana dowódcy 6 bdow

6 bdow/6BPD 06.03.2023 rok KRAKÓW ul. Ułanów

Zmiana „warty” na stanowisku Dowódcy 6bdow – UROCZYSTE PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW

W uroczystości udział wzięli Koledzy ze Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków – Kolega Stanisław KARLIKOWSKI i Kolega Kazimierz DYMANUS.

Uroczystość przekazania obowiązków w 6 Batalionie Dowodzenia odbyła się w obecności Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej, byłych i obecnych dowódców batalionów 6BPD, przedstawicieli służb mundurowych oraz zaproszonych gości.

Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej – pułkownik Michał Strzelecki złożył podziękowania pełniącemu czasowo obowiązki majorowi Tomaszowi Miedzińskiemu za rzetelną służbę, a także godne reprezentowanie jednostki w czasie realizacji zadań stawianych przez przełożonych. Zdający obowiązki podziękował Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej za współpracę, wsparcie oraz zaufanie. Podziękował również wszystkim żołnierzom i pracownikom RON za ich profesjonalizm, wiedzę i umiejętności. Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru 6 Batalionu Dowodzenia obejmującemu obowiązki Dowódcy podpułkownikowi Piotrowi Szołomickiemu oraz podpisanie protokołów przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy batalionu.

Po ceremonii przekazania sztandaru na komendę dowódcy uroczystości nastąpiła defilada pododdziałów oraz zakończenie uroczystości.

Tekst: 6bdow/6BPD

Zdjęcia; Kazimierz DYMANUS

Święto 16 bpd

16bpd/6BPD – 66-sta rocznica sformowania 16 Kołobrzeskiego batalionu powietrzno-desantowego

W uroczystości uczestniczyli członkowie Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków – Kolega Stanisław Balawender, Bogdan Filipkowski, Piotr Drumlak.

Święto 16 batalionu powietrznodesantowego to wyjątkowy dzień dla wszystkich członków rodziny spadochronowej 16 bpd. W uroczystym apelu uczestniczyli żołnierze, pracownicy RON i zaproszeni goście, a także spora grupa sympatyków batalionu, która przybyła również na zorganizowany z okazji święta dzień otwartych koszar. Podczas rozprowadzenia wyróżnionym żołnierzom wręczono m.in. odznaki pamiątkowe 16 bpd, a także mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Przed defiladą wojska odbył się z kolei dynamiczny pokaz wyszkolenia żołnierzy 16bpd, który zrobił wrażenie na zebranych. Wyjątkową atrakcją dla naszych gości były także skoki spadochronowe, które odbyły się na terenie naszej jednostki. Program obchodów obfitował w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Nie zabrakło tych o charakterze sportowym, takich jak mecz piłki nożnej czy zawody Strong-man. Zainteresowaniem cieszył się także pokaz wojskowego sprzętu uzbrojenia i pojazdów wojskowych oraz możliwość odwiedzenia Sali Tradycji 16 bpd. Na zwiedzających koszary czekała także wojskowa grochówka. Warto przypomnieć, że stałym elementem obchodów święta jednostki jest uczczenie pamięci o naszym patronie – gen. bryg. Marianie Zdrzałce, na grobie którego kwiaty złożył Dowódca 16 bpd – ppłk. dypl. Dariusz Dziuba.

Tekst: redagowany w 16bpd

 

Spotkanie noworoczne

W dniu 17 lutego w Klubie 6BPD odbyło się noworoczne koleżeńskie spotkanie Zarządu II Oddziału, Przewodniczących Kół, byłych Prezesów Zarządu oraz zaproszonych gości.                                                    Przybyłych  powitał  Prezes Zarządu Piotr Drumlak.                                                                                           Zapoznał uczestników spotkania z planem zamierzeń na 2023r, oraz złożył   życzenia pomyślności, dobrego zdrowia i aktywności w pracy na rzecz Związku Polskich Spadochroniarzy.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, był też czas na wspomnienia minionych czasów.

Wręczono medale 65 lecia 6PDPD

MUZEUM LOTNICTWA 2023r

„UTRACENI, LECZ NIE ZAPOMNIANI…

POKONANI NIE W WALCE, ALE PRZEZ LOS…”

W dniu 20.01.2023 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Poległym w katastrofie samolotu CASA C-295M – numer boczny 019 – w dniu 23 stycznia 2008 roku – Koledzy i Lotnicy”. Uroczystość prowadził mjr Dariusz Balicki. Krakowskie Stowarzyszenia Lotnicze wystawiły poczty sztandarowe, w tym poczet sztandarowy 8BLTr. Uczczono minutą ciszy pamięć o poległych w katastrofie lotniczej. Dowódca 8BLTr płk pil. Sławomir Byliniak w żołnierskich wersetach, przypomniał o tym wypadku lotniczym, wspomniał o Kolegach którzy zginęli. Wraz z asystującymi osobami Dowódca 8BLTr dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej i delegacja złożyła wieniec pamięci. Następnie głos zabrał Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Pan Tomasz Kosecki, nawiązując do słów Dowódcy 8BLTr, podziękował inicjatorom za uhonorowanie poległych kolegów w wypadku lotniczym, tablicą pamiątkową oraz złożył pamiątkowy wieniec przed tablicą. W uroczystości brali udział żołnierze i pracownicy 8BLTr Kraków-Balice oraz zaproszeni goście, weterani lotnictwa. Dziękuję Panu kpt. mgr Karol Bałtyga za zaproszenie dla Prezesa II Oddziału ZPS Kraków, gdzie spadochroniarze zawsze wdzięczni byli pilotom i załogom samolotów transportowych za bezpieczny przelot na zrzutowisko – wprawdzie w „jedną stronę”, ale najczęściej z uśmiechem. Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

 

91 lat Kolegi  Zdzisława KICY

W dniu dzisiejszym Nasz Kolega Zdzisław KICA obchodzi 91-sze urodziny.

Nasi Koledzy Marian Polakowski i Andrzej Kiepura złożyli najserdeczniejsze życzenia w imieniu swoim i Kolegów Spadochroniarzy ZPS.

 Kolega Marian Polakowski wręczył solenizantowi pamiątkowy medal 65-lecia 6PDPD.

VI Memoriał Ogólnopolski Małopolskiego Wieloboju Strzeleckiego Poświęcony pamięci gen. Bronisława Kwiatkowskiego

W dniu 28.10.2022 roku został rozegrany VI Wielobój Strzelecki poświęcony pamięci gen Bronisława Kwiatkowskiego. Organizatorami a zarazem gospodarzami Wieloboju był Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział w Krakowie i Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Skład sędziowski, instruktaże i bezpieczeństwo zabezpieczyła uczelnia Akademia Krakowska pod kierownictwem Pani dr. Zofii Mazur a ZPS II Oddział w Krakowie w praktycznym zabezpieczeniu wieloboju strzeleckiego reprezentował  Kolega Tadeusz Dobkowski. Wielobój jako zawody drużynowe został przeprowadzony w dwóch konkurencjach: Karabin Pneumatyczny (KPN/20) – postawa: STOJĄC oraz Pistolet Pneumatyczny (PPN/10) – postawa STOJĄC. Do udziału w wieloboju zgłosiło się 11 reprezentacji klas mundurowych i młodzieżowych związków strzeleckich / LO KEN Tymbark, LOK Nowy Targ, LO Trzebinia, Kazimierza Wielka STRZELEC 1.2.3, ZS i PO Nr 1 Skała, XXV LO Kraków, ZDZ Starachowice, SOŻ Starachowice, ZSZ Olkusz I, ZSZ Olkusz II, NZH Czerwony Mak Kraków – w sumie udział wzięło 45 zawodników. W konkurencji KPN-20 klasyfikacja drużynowa: Miejsce I drużyna z LO KEN Tymbark w składzie: PRZECISZOWSKI PATRYK, NIEĆ TADEUSZ, KOŚCIELNIAK WOJCIECH – z wynikiem 528 pkt. Miejsce II – drużyna z LOK Nowy Targ w składzie:  CHUDOBA KACPER, WOJCIKIEWICZ ERYK, PAWLIK OLIWIA -z wynikiem 527 pkt; Miejsce III – drużyna z LO Trzebinia w składzie:  PAWLAK ALEKSANDRA, KADŁUCZKA BRUNO, ŁAPCIK ARTUR – z wynikiem 502 pkt. W konkurencji KPN-20 klasyfikacja indywidualna: Miejsce I – Hubert Ciszewski – 197 pkt. Miejsce II – Kinga Zajda – 186 pkt. Miejsce III – Oliwia Pawlik – 182 pkt. W konkurencji PPN-10 klasyfikacja drużynowa: Miejsce I – drużyna z LOK Nowy Targ w składzie:  CHUDOBA KACPER, WOJCIKIEWICZ ERYK, PAWLIK OLIWIA z wynikiem 210 pkt. Miejsce II drużyna z Kazimierza Wielka STRZELEC 3 w składzie: LEMANCZYK KACPER, MAZURCZAK KAROL, ZAPIÓR ANNA  –z wynikiem 187 pkt. Miejsce III – drużyna z ZSiPO Nr 1 Skała w składzie:  TRZĘSIŃSKI FILIP, CISZEWSKI HUBERT, GUGAŁA PATRYK – z wynikiem 185 pkt. W konkurencji PPN-10 klasyfikacja indywidualna: Miejsce I – Jakub Zwijacz  – 80 pkt. Miejsce II – Kacper Chudoba – 75 pkt. Miejsce III – Karol Mazurczak – 74 pkt. Zawodnicy i drużyny zostali uhonorowani medalami, dyplomami i pucharami. Nagrody wręczała Pani Krystyna Kwiatkowska i Prezes II Oddziału ZPS w Krakowie Piotr Drumlak. GRAND PRIX dla najlepszej drużyny w klasyfikacji KPN – 20 i PPN- 10 zdobyła drużyna z LO KEN Tymbark z wynikiem 528 pkt. medale, dyplom i puchar wręczyli Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie KAAFM płk rez. prof. dr hab. Sławomir M. Mazur oraz Pani Krystyna Kwiatkowska /puchar ufundowany przez Dziekana KAAFM/. GRAND PRIX dla najlepszego strzelca w klasyfikacji indywidualnej w konkurencji KPN-20 i PPN-10 zdobył Hubert Ciszewski wynikiem 265 pkt. Puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Krakowa został wręczony Hubertowi Ciszewskiemu przez Dyrektora ZS i PO w Skale Pana mgr Karola Papisza /podczas święta  ZS i PO Nr 1 Skała / a medal i dyplom wręczyła Pani Krystyna Kwiatkowska po zakończeniu konkurencji na strzelnicy KAAFM.

Muszę przyznać, że w każdej edycji Memoriału Ogólnopolskiego Wieloboju Strzeleckiego  Poświęconemu pamięci gen. Bronisława  Kwiatkowskiego towarzyszy sportowa rywalizacja, jak i wyniki osiągane przez drużyny a w tym indywidualne strzelców napawa optymizmem, są coraz wyższe, i zbliżone do perfekcji punktowej,  w każdej kategorii uczestnictwa weteranów i członków ZPS jak i młodzieży klas mundurowych i młodzieżowych organizacji strzeleckich.

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

Tekst: Piotr DRUMLAK

Zdjęcia: Piotr DRUMLAK

VI-ta EDYCJA WIELOBOJU STRZELECKIEGO

poświęcona pamięci gen. Bronisława KWIATKOWSKIEGO

W tym roku II Oddział ZPS swoje Święto Spadochroniarza obchodził razem z 6BPD na zaproszenie Dowódcy 6BPD. W dniu 17 września, tradycyjnie – po raz szósty – świętowanie rozpoczęło się Wielobojem Strzeleckim poświęconym pamięci gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Zawody rozgrywano w kategorii weteranów- żołnierzy rezerwy, członków ZPS i żołnierzy jednostek 6BPD. Organizatorami a zarazem gospodarzami Wieloboju był Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział w Krakowie i Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Skład sędziowski, instruktaże i bezpieczeństwo zabezpieczyła uczelnia Krakowska Akademia pod kierownictwem Pani dr. Zofii MAZUR a Zarząd ZPS II Oddział w Krakowie reprezentował Kolega Tadeusz DOBKOWSKI. Wielobój jako zawody drużynowe i indywidualne, został przeprowadzony w dwóch konkurencjach: Karabin Pneumatyczny (KPN/20) – postawa: STOJĄC oraz Pistolet Pneumatyczny (PPN/20) – postawa STOJĄC. Do udziału w wieloboju zgłosiło się 5-ęć reprezentacji z kół żołnierzy rezerwy Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddziału /OPL, 10bpd, 10bpd /samodzielne pododdziały/ a także drużyna z XVIII Oddziału ZPS Cieszyn i drużyna z 16 bpd/6BPD, w sumie 15-stu zawodników.

W kategorii drużyn KPN-20 klasyfikacja przedstawia się następująco:

Miejsce I – ZPS Cieszyn XVIII Oddział w składzie : Bartłomiej KOCEMBA, Paweł RUCKI, Emilia KUBIES – z wynikiem 500 pkt; Miejsce II – 16bpd/6BPD w składzie: Jan STAŚ, Andrzej RUSNAK, Adam KRZEMOŃSKI – z wynikiem 491 pkt. Miejsce III – Koło ZPS 10 bpd  Piotr DRUMLAK, Grzegorz ZAGÓRSKI, Tadeusz DOBKOWSKI – z wynikiem 468 pkt. Na podstawie osiągniętych wyników, wyłoniono najlepszego strzelca w kategorii żołnierzy rezerwy w kategorii KPN-20 najlepszy wynik to 175 pkt. osiągnął kolega Andrzej RUSNAK z 16bpd/6BPD, miejsce drugie z wynikiem 173 pkt. zajął kolega Piotr DRUMLAK z Koła 10bpd, trzecie miejsce z wynikiem 169 pkt. zajął Kolega Grzegorz ZAGÓRSKI z Koła 10bpd. Zawodnicy otrzymali dyplomy i medale.

W kategorii drużyn PPN-20 klasyfikacja przedstawia się następująco:

Miejsce I – Koło ZPS 10 bpd /samodzielne pododdziały/ w składzie:  Wacław STRASIŃSKI, Krzysztof DROZD, Eugeniusz WYCICHOWSKI – z wynikiem 385 pkt; Miejsce II – Koło ZPS 10 bpd  Piotr DRUMLAK, Grzegorz ZAGÓRSKI, Tadeusz DOBKOWSKI– z wynikiem 378 pkt. Miejsce III – ZPS Cieszyn XVIII Oddział w składzie : Bartłomiej KOCEMBA, Paweł RUCKI, Emilia KUBIES– z wynikiem 368 pkt. Na podstawie osiągniętych wyników, wyłoniono najlepszego strzelca w kategorii żołnierzy rezerwy w kategorii PPN-20 najlepszy wynik to 168 pkt. osiągnął kolega Wacław STRASIŃSKI z koła 10bpd /samodzielne pododdziały/, miejsce drugie z wynikiem 154 pkt. zajął kolega Piotr DRUMLAK z Koła 10bpd, trzecie miejsce z wynikiem 134 pkt. zajął Kolega Bartłomiej KOCEMBA ZPS Cieszyn XVIII Oddział. Zawodnicy otrzymali dyplomy i medale.

W Klasyfikacji łącznej KPN-20 i PPN-20 drużyny uzyskały następujące wyniki:

Miejsce I: ZPS Cieszyn XVIII Oddział – 868 pkt,;                                                                                       Miejsce II: ZPS Koło 10bpd – 846 pkt.;                                                                                                            Miejsce III: ZPS koło 10bpd /samodzielne pododdziały/ – 794 pkt.

GRAND PRIX w kategorii indywidualnej KPN-20 i PPN-20 z wynikiem 328 pkt. otrzymał Kolega Wacław STRASIŃSKI z koła 10bpd /samodzielne pododdziały/.

Puchary, dyplomy i medale wręczali: Pani Krystyna KWIATKOWSKA, w imieniu Dziekana Wydziału Nauko o Bezpieczeństwie prof. dr. Hab. Sławomira MAZURA przedstawiciel Krakowskiej Akademii gen. rez. dr. Jerzy GUT oraz Prezes II Oddziału ZPS w Krakowie Piotr DRUMLAK.

Tekst/zdjęcia: Piotr DRUMLAK

 

Pożegnanie Kolegi Ryszarda  Siebiedzińskiego

Z przykrością informujemy , że odszedł od nas nasz  Kolega  Spadochroniarz mł. chor. Ryszard  Siebiedziński. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 października (wtorek) o godzinie 13.00 na Cmentarzu Batowickim (ul. Powstańców 48). 

Z żalem żegnamy naszego Kolegę.

Cześć Twojej pamięci!  Spoczywaj w pokoju.

VI OGÓLNOPOLSKI  WIELOBÓJ STRZELECKI  28.10.2022 rok

Zgłoszenia drużyn do uczestnictwa w zawodach można zgłaszać/wysyłać na adres mail ZPS II Oddział Kraków – zps.biuro.krakow@gmail.com lub zgłaszać telefonicznie do Kolegi Tadeusza DOBKOWSKIEGO tel. 720 777 515.
 Rejestracja trwa do dnia 26.10.2022 rok do godz. 18.00. Drużyny, które nie zdążą się zarejestrować do powyższego dnia, mogą dokonać rejestracji godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

 Święto Brygady  65 rocznica powstania 6 PDPD

22 września tradycyjnie w ramach obchodów Święta 6 BPD odbył się  uroczysty capstrzyk,                          Przed pomnikiem patrona – generała Stanisława Sosabowskiego,   został wygłoszony apel pamięci. Przywołano w nim nazwiska żołnierzy, którzy zginęli w czasie służby poza granicami kraju oraz podczas wykonywania skoków spadochronowych.
Nie zapomniano także o przodkach walczących pod Driel i Arnhem, przełamujących Wał Pomorski 
i zdobywających Kołobrzeg.                                                                                                                      Uroczystość zakończyła salwa honorowa oraz złożenie kwiatów przed popiersiem twórcy i dowódcy          1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.     

23 września 2022 r. na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego odbył się uroczysty apel z okazji Święta           6 BPD, Święta Spadochroniarzy zakończony   piknikiem  spadochronowym, podczas którego spotkali się spadochroniarze wszystkich pokoleń, zaprezentowano m.in. widowiskowe skoki spadochronowe oraz uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

 

Pożegnanie Kolegi Jerzego Chuchro

Z przykrością informujemy , że odszedł od nas nasz  Kolega  Spadochroniarz Jerzy Chuchro.

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Komunalnym  w Oświęcimiu 28 września ( środa) o godz. 11:00.

Z żalem żegnamy naszego Kolegę.

Cześć Twojej pamięci! Spoczywaj w pokoju.

 

90 rocznica śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

W Cierlicku na „Żwirkowisku”, czyli miejscu tragicznej śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury odbyło się zwieńczenie obchodów 90-lecia wielkiego zwycięstwa obu bohaterów w „Challenge ’32”.

Główny organizator MON RP, Dom Polski Żwirki i Wigury oraz współorganizowane przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,  uroczystości poprzedziło „Młode Żwirkowisko” – wydarzenie prowadzone przez Cierlicki oddział Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Polska młodzież z Zaolzia poprzez zabawę uczyła się historii sprzed 90 lat. 11 września  na „Żwirkowisku” miał miejsce kulminacyjny moment obchodów – uroczysty apel pamięci. W Domu Polskim w Cierlicku z-ca dyrektora Muzeum Sił Powietrznych Jakub Mitek wraz z Janem Przywarą, kustoszem pamięci „Żwirkowiska” otworzyli wystawę, pt. „Żwirki i Wigury Start Do Wieczności”, przygotowaną przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Fundację Historyczną Lotnictwa Polskiego, PZKO o/Cierlicko, Muzeum Śląska Cieszyńskiego
i Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Podczas wernisażu wspominani byli Franciszek Żwirko  i Stanisław Wigura.

Uroczystość uświetnili honorowi goście, pośród których znalazła się rodzina Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej reprezentował Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa dr hab. Paweł Hut.  W uroczystości wzięła również udział Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz oraz polski Attache Wojskowy w Republice Czeskiej płk Adam Krzyżanowski. Poczty sztandarowe stowarzyszeń a między nimi poczet Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa pod Dowództwem Kolegi Marka Pietruszki, Wojciech Kałoń i Adam Sobieraj oraz ZPS z Bielska Białej, Cieszyna, Katowic, ONZ z Bielska Białej, reprezentującym II Oddział ZPS Kraków był obecny Prezes.