Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

W uroczystościach na Placu Matejki w Krakowie w dniu 03.05.2024 roku, z okazji
233-ej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, wzięli udział członkowie
Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków, w osobach: Piotr DRUMLAK i  Kazimierz DYMANUS.
W imieniu spadochroniarzy złożyli wiązankę z szarfą ZPS II Oddział Kraków, przy
Grobie Nieznanego Żołnierza – Pomnik Grunwaldzki.
Pełna relacja z przebiegu uroczystości znajduje się na stronie Wojewody
Małopolskiego.
Jedność jest naszą siłą! 233-cia rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Pierwsza w Europie i druga na świecie, przełomowo ustanawiająca sposób
organizacji państwa. Wreszcie, pomimo upływu 233 lat od jej uchwalenia –
uniwersalna w swoich przesłaniach. Konstytucja 3 Maja – zmieniła oblicze Polski.
W dniu 03.05.2024 roku, w Krakowie uroczyście obchodzono rocznicę jej
uchwalenia. Gospodarzem wydarzeń był wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
Być może nie wszyscy wiedzą, że Narodowe Święto Trzeciego Maja uchwalone zostało w 1919 roku Niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uznano, że
właśnie to wydarzenie należy podnieść do rangi święta narodowego. Zakazane w
czasie istnienia PRL, powróciło do kalendarza ważnych wydarzeń w 1990 r.
Tekst: Piotr DRUMLAK
Zdjęcia: Maciej NIEMAS, Piotr DRUMLAK, ze strony Wojewody Małopolskiego.

Tekst: Piotr DRUMLAK

Zdjęcia: Maciej NIEMAS, Piotr DRUMLAK, ze strony Wojewody Małopolskiego.

 

Święto 16 bpd

19 kwietnia w koszarach przy ulicy Wrocławskiej nasza delegacja uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji Święta 16 bpd. Wszystkim żołnierzom 16 batalionu życzymy wszelkiej pomyślności  w służbie i życiu osobistym.

Koledzy z ZPS byli żołnierze 16 bpd.

Życzenia Wielkanocne

Najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych pokoju, nadziei, radości trochę refleksji i zadumy, dla wszystkich członków i sympatyków Związku Polskich Spadochroniarzy.

Piotr DRUMLAK                                                                                                                                               Prezes Zarządu                                                                                                                                                  II Oddziału ZPS

Koncert – 25 rocznica wstąpienia Polski do NATO

Nowohuckie Centrum Kultury 26.03.2024 rok

Dziękuję Ministrowi Obrony Narodowej Władysławowi Kosiniakowi – Kamyszowi, Wojewodzie Małopolskiemu Krzysztofowi Janowi Klęczarowi oraz płk Arturowi WIATROWSKIEMU, za możliwość uczestniczenia w koncercie z okazji 25-tej rocznicy wstąpienia Polski do NATO, w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Przepiękny repertuar, szlakiem historii żołnierza Polskiego, wzorowe wykonanie… pięknie.

Piotr Drumlak

KONFERENCJA„Bezpieczeństwo i edukacja poprzez sport”  26.03.2024 rok

„Bezpieczeństwo i edukacja poprzez sport”  26.03.2024 rokDziękuję organizatorom za zaproszenie na bardzo ciekawą konferencję, o ważnym temacie przewodnim. Dziękuję prelegentom, za bardzo ciekawe a przede wszystkim praktyczne rozwiązania tematyki konferencji. Wskazanie dróg i kierunków działania, nie szablonowe, poprzez to nieskuteczne formy przeciwdziałania, dotychczas realizowane schematy postępowania i poprzez to nieskutecznych działań. Pojedyncze, osobowe przyglądanie się problemowi, grupowe zaangażowanie w osiąganie celi, zaangażowanie otoczenia. Bardzo mi się podobało przedstawianie problematyki przez prelegentów na przykładach z życia, teoria nie zawsze sprawdza się w praktyce. Każde zdarzenie należy rozpatrywać indywidualnie. Prostota wyrażania swoich wypowiedzi, która trafiała do Wszystkich obecnych na konferencji. Organizator PROLAND SPORT i UM Krakowa – Arkadiusz NOWAK, Marlena KRZOS. Anna Maria WESOŁOWSKA – Mediacja jako forma ratunku i edukacji poprzez sport przy wykorzystaniu aspektów współczesnego prawa. Paweł JANUSZ – Etyka, dyscyplina, konsekwencja i zaufanie jako droga do mistrzostwa i sukcesu sportowego. Rola pedagoga i trenera. Mieczysław BIENIEK – Czego uczy wojsko? Odpowiedzialność i dyscyplina a sport. Bartosz OSTAŁOWSKI – Pokonać i przezwyciężyć słabości w sporcie i kulturze. Wojciech CHECHELSKI- Cyber-zagrożenia i uzależnienie internetowe a profilaktyka. Skutki i konsekwencja dla przyszłych sportowców. Monika ZAKRZEWSKA- Zarządzanie czy przywództwo –kim chce być. Panel dyskusyjny z prelegentami. Konferencja „Edukacja i Bezpieczeństwo poprzez Sport” to zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa w ramach projektu „Działanie związane z profilaktyką społeczną poprzez wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz wzrostu jej długofalowej efektywności z wykorzystaniem infrastruktury sportowej na rzecz budowy kapitału społecznego w Gminie Miejskiej Kraków”

 

Uroczystość wręczenia Odznak Honoris Gratia

ODZNAKA „HONORIS GRATIA” PREZYDENTA MIASTA KRÓLEWSKIEGO KRAKOWA                                                                                                           Odznaka  ta została ustanowiona Zarządzeniem nr 1640/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2005 roku (późniejsze zmiany: Zarządzenie nr 2161/2011 z dnia 2011-09-26). Wygląd Odznaki opisany jest w zarządzeniu nr 1640/2005. Zgodnie z jego treścią odznaką „jest krążek o średnicy 40 mm, o gładkim obrysie lewego półokręgu, górnej ćwiartce prawego półokręgu wymodelowanej w kształcie zarysu wież Bazyliki Mariackiej oraz murów miejskich, napisem HONORIS GRATIA na prawej dolnej ćwiartce oraz wstęgą w barwach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w połowie wysokości lewego półokręgu. Odznaka „Honoris Gratia” zawieszona jest na wstążce w barwach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”. Autorem projektu odznaki jest prof. Jerzy Nowakowski.

W roku ustanowienia (2005) odznakę otrzymało 81 osób. Pierwszym odznaczonym był kard. prof. Franciszek Macharski. Laureatami odznaki są instytucje, stowarzyszenia, organizacje i osoby zasłużone dla społeczności Krakowa, byli pracownicy jednostek miejskich, radni oraz członkowie organizacji lokalnych. Ewidencję wręczanych Odznak prowadzi Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa. Nazwiska osób odznaczonych ogłaszane są w „Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa”.

 

W dniu 19.03.2024 roku w Urzędzie Królewskiego Miasta Krakowa zaszczytu wyróżnienia Odznaką HONORIS GRATIA otrzymał Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków. Odznakę na sztandarze II Oddziału przypiął Prezydent miasta Krakowa Pan Jacek MAJCHROWSKI – skład pocztu sztandarowego – Koledzy: Dowódca pocztu Tadeusz DOBKOWSKI, Sztandarowy Krzysztof DROZD, Asysta Piotr DRUMLAK. Odznaką zostali wyróżnieni także członkowie ZPS II Oddział Kraków, Koledzy: Bogusław FILIPKOWSKI, Jacek DZIEDZIC, Tadeusz DOBKOWSKI, Krzysztof DROZD, Piotr DRUMLAK, Marian POLAKOWSKI, Jerzy WIAK. Mowę w podziękowaniu za wyróżnienie, w imieniu wszystkich wyróżnionych odznaką HONORIS GRATIA, miał zaszczyt i honor wypowiedzieć Kolega Bogusław FILIPKOWSKI – najpiękniejsze są przemowy bez kartki, są autentyczne i szczere, dziękujemy.

Obecni na ceremonii wręczenia byli wnioskodawcy odznaczenia „HONORIS GRATIA” dla ZPS II Oddział Kraków, Komendant NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU HARCERSTWA „CZERWONY MAK” im. Bohaterów MONTE CASSINO z siedzibą w SKAWINIE – hm. Paweł GRUCA oraz HO Faustyna KUCIK – DZIĘKUJĘ.

Spadochroniarze, podziękowali– skromnymi żołnierskimi słowami i imiennymi wyróżnieniami – Panu Prezydentowi za okres 22-uch lat wspierania spadochroniarzy w realizacji przedsięwzięć, organizowanych przez ZPS II Oddział Kraków, dla spadochroniarzy jak i młodzieży, zawsze w tle Miasta Królewskiego Krakowa, z którym spadochroniarze związani są od 1957 roku. Podziękowanie dla Pana Prezydenta, za przychylność i szacunek, dla tych co byli i są spadochroniarzami w „czerwonych beretach”.

SEMPER FIDELIS

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

Autor: Piotr DRUMLAK

Zdjęcia: Piotr WOJNAROWSKI, Bogusław ŚWIERZOWSKI – Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa, Kazimierz DYMANUS – ZPS II ODDZIAŁ KRAKÓW.

 

Obchody 25 rocznicy wstąpienia Polski do NATO w Krakowie

Dziękuję Wojewodzie Małopolskiemu Krzysztofowi Janowi KLĘCZAROWI za zaproszenie na uroczystość.

25 lat temu, 12 marca 1999 roku otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa. Status członka w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa jak i Europy.

Odegrany dziś w samo południe hejnał mariacki rozpoczął obchody 25. rocznicy wstąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Podczas uroczystości na Rynku Głównym w Krakowie zgromadzili się przedstawiciele jednostek wojskowych oraz służb mundurowych, stowarzyszeń służb mundurowych, poddziałów jednostek wojskowych i szkolnych, niezawodna orkiestra wojskowa z 6BPD akompaniowała uroczystości. Spadochroniarzy z II Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy Kraków reprezentował Prezes Piotr DRUMLAK a UN-soldiers – Prezes Koła nr 33 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Kolega Zygmunt SIUDAK.

Organizatorami uroczystości byli: wojewoda małopolski Krzysztof Jan KLĘCZAR oraz dowódca Garnizonu Kraków gen. broni Adam JOKS. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Na Rynku Głównym w Krakowie wzniesiono flagę Rzeczypospolitej Polskiej i odegrano hymn państwowy. Następnie wzniesiona została flaga NATO i rozbrzmiał hymn Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Po okolicznościowych wystąpieniach Dowódcy Garnizonu Kraków gen. broni Adama JOKS – odczytał przesłanie Ministra Obrony Narodowej Władysława KOSINIAKA-KAMYSZA, Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana KLĘCZARA, oddano salwę honorową i odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów, które przemaszerowały wokół Rynku Głównego i zakończyły przemarsz na placu im. o. Studzińskiego.

Autor i zdjęcia: Piotr DRUMLAK /dwa zdjęcia ze strony Wojewody Małopolskiego/

Pożegnanie płk w st. spocz. Jana MALIBORSKIEGO w dniu 08.03.2024 roku

Dziękuję IPN oraz Dowódcy Garnizonu Kraków – gen. broni Adam JOKS – za udzielenie zgody na asystę kompanii honorowej z 6BPD – „czerwone berety”. Podziękowania dla Dowódcy 6BPD – podziękowanie dla spadochroniarzy uczestniczących w pożegnaniu.

Żołnierz / spadochroniarz / oficer – płk w st. spocz. Jana MALIBORSKIEGO (lat 83)

W dniu 08.03.2024 roku o godz. 11.40 w gronie Rodziny, Najbliższych, Znajomych, przedstawicieli jednostek wojskowych i instytucji Garnizonu Krakowskiego jak i spoza Garnizonu – Kolegów z Czerwonych Beretów – 6PDPD, 6PBPD, 6BDSz, 6BPD wedle starej Rodzinnej zasady spadochroniarzy by pożegnać spadochroniarza który odchodzi na „niebieskim spadochronie”, w asyście Spadochroniarzy, kompanii honorowej „czerwonych beretów z 6BPD, pełnej Przyjacielskiej i Koleżeńskiej atmosfery. Na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie pożegnaliśmy Naszego Legendarnego Szkoleniowca, Przyjaciela, Kolegę, Spadochroniarza płk Jana MALIBORSKIEGO. Na uroczystość przybył Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy gen. dyw. w st. spocz. Jan KEMPARA – w latach służby płk Jana MALIBORSKIEGO – był Szefem Sztabu 6BDSz.

Nabożeństwo prowadził ksiądz kapelan por. Paweł ZIEJA – kapelan Garnizonu Kraków – dziękuję Paweł, ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

Słowa pożegnania płk Jana MALIBORSKIEGO przekazał w imieniu swoim
i mieszkańców ul. Słoneckiego, Kolega Ryszard WISZNIEWSKI. Następnie Kolega Spadochroniarz gen. w st. spocz. Mieczysław BIENIEK – Dowódca 6BDSz – w tym czasie Jan MALIBORSKI był Szefem Szkolenia 6BDSz/, pożegnał Kolegę płk Jana MALIBORSKIEGO w imieniu swoim i Kolegów spadochroniarzy, w prostych, klarownych wersach… nadmienił, że towarzyszył płk Janowi MALIBORSKIEMU podczas ostatniego skoku spadochronowego, wykonanym przed odejściem do rezerwy –  DZIĘKUJEMY Panie Generale.

Poczet sztandarowy Związku Polskich Spadochroniarzy II ODDZIAŁU KRAKÓW wystawiło Koło ZPS 10bpd/6PDPD w składzie: Dowódca pocztu Kolega Jan MISZKIEL, Sztandarowy Kolega Tadeusz DOBKOWSKI, Asysta Kolega Marian WALA.

Cześć Twojej pamięci.

Semper Fidelis

NON OMNIS MORIAR

Tekst: Piotr DRUMLAK

Zdjęcia: Krzysztof WITULSKI, Piotr DRUMLAK.

Zmarł płk Jan Maliborski

Odszedł na wieczną wartę żołnierz/spadochroniarz/oficer – śp. płk Jan MALIBORSKI

Dowódca 10bpd/6PDPD, Zastępca Dowódcy 6PDPD ds. liniowych, Szef Szkolenia 6PBPD i 6BDSz. Cokolwiek bym nie napisał będzie to zbyt mało, zbyt skromnie. Polecam książkę Krzysztofa WITULSKIEGO, gdzie Jan ze swojej bogatej historii, uchylił skromny rąbek ze swojego czasu służby. W mojej pamięci pozostanie jako wzorzec szkoleniowca, jako praktyk, jako Kolega Spadochroniarz.

R.I.P

Ślepy los, ważny jak paw, wie wszystko bez słów, pomimo swojej ślepoty, zawsze trafia bez pudła… Wie o Twoim problemie, nawet jeżeli mu o nim nie powiesz, a gdy ustąpisz choć o włos lub o odrobinę zrezygnujesz, zobaczysz złoto gwiazd…

Jan, odszedłeś nagle… „Nie trzeba słów, kiedy czarny anioł zamyka usta tym, którzy byli bliscy, kiedy podcina skrzydła tym, którzy powinni latać, kiedy zabiera oddech tym, którzy powinni żyć. Pozostaje głucho milczeć, wypatrując białych aniołów nadziei”. Ale tak trudno wypatrywać białych aniołów nadziei, kiedy nagle odchodzi ktoś, kto powinien jeszcze żyć…

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.

 „Oto widzę Ojca swego, Matkę swoją, Siostry i Braci swoich…

Oto widzę długi rząd Tych Spadochroniarzy co byli przede mną

Oto ich zew, bym zajął miejsce wśród nich

 

Pożegnanie naszego Kolegi ppłk Edwarda Matysiaka

Z żalem informujemy, że w dniu 29.02.2024 odszedł na wieczną wartę  nasz kolega– żołnierz 6 PDPD spadochroniarz -instruktor spadochronowy ppłk Edward Matysiak.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 05.03.2024 roku (wtorek) o godzinie 11.00 w Kościele Św. Agnieszki w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 62

Przekazanie obowiązków dowódcy 6 bdow

Spadochroniarze- członkowie ZPS II Odział Kraków oraz Kolega Spadochroniarz Robert MALEC ze Stowarzyszenia GRH „Południe” Polscy Spadochroniarze Wojskowi – w dniu 23.02.2024 roku, na zaproszenie Dowódcy 6bdow/6BPD ppłk. Piotra SZAŁOMICKIEGO, wzięli udział w ceremonii przekazania obowiązków Dowódcy 6bdow/6BPD. Uroczystość miała miejsce na placu apelowym w koszarach 6bdow/6BPD przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Ceremonię prowadził Szef Sztabu 6bdow mjr Tomasz MIEDZIŃSKI.   ppłk. Piotr SZOŁOMICKI  przekazał dowodzenie 6bdow/6BPD poprzez symboliczne wręczenie sztandaru 6bdow na ręce obejmującego obowiązki dowódcy ppłk. Robert ROKICKI.

Uroczystość odbyła się w obecności zastępcy Dowódcy 6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka SOASABOWSKIEGO płk. Artura WIATROWSKIEGO. Po ceremonii przekazania sztandaru, na komendę dowódcy uroczystości nastąpiła defilada pododdziałów oraz zakończenie uroczystości.

Członkowie II Oddziału ZPS Kraków oraz Nasz Kolega Spadochroniarz Robert MALEC ze Stowarzyszenia GRH „Południe” Polscy Spadochroniarze Wojskowi, złożyli gratulacje nowemu Dowódcy i podziękowali za współpracę odchodzącemu Dowódcy ppłk. Piotrowi SZAŁOMICKIEMU.

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

Autor: Piotr DRUMLAK

Pożegnanie naszego Kolegi Zbigniewa Tatary

Z żalem informujemy że odszedł na wieczną wartę Kolega Zbigniew TATARA – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy ds. Sportu.

Uroczystości pogrzebowe śp. Zbigniewa Tatary odbędą się w dniu 24.02.2024 roku (sobota) o godzinie 11.00 w Kościele Nawiedzenia NMP w Tarnawce (37-121 Tarnawka).

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE

SPOTKANIE NOWOROCZNE

ZARZĄDU, PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ II ODDZIAŁU ZPS, CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH,  ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY II ODDZIAŁ KRAKÓW

               W spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Zarząd II Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w dniu 09 lutego 2024 roku, zorganizowanym w Klubie 6BPD przy ulicy Zyblikiewicza 1 w Krakowie, odbyło się noworoczne, koleżeńskie spotkanie Zarządu II Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy, Przewodniczących Kół, byłych Prezesów Zarządu, członków wspierających oraz zaproszonych gości, a w tym Panie Marzena SOBCZUK i Danuta SZYMLA-HARMATA. Przybyłych na uroczystość gości powitał Prezes Zarządu Piotr Drumlak. Prezes podziękował za wsparcie w realizacji zamierzeń Oddziału w roku 2023 oraz zapoznał uczestników spotkania z planem zamierzeń na 2024 rok, oraz złożył życzenia pomyślności, dobrego zdrowia i aktywności w pracy na rzecz Związku Polskich Spadochroniarzy, a przede wszystkim życzył jak najwięcej jutra witanego i żegnanego z uśmiechem. Panie które wspierają działalność II Oddziału, Pani Marzena SOBCZUK, oddelegowała męża Janusza i dwóch synów do spadochroniarskiej Rodziny, pięknie dziękuję. Koledzy czynnie uczestniczą i dynamicznie działają w kole 10bpd w Oświęcimiu.  Obie Panie, Marzena SOBCZUK i Danuta SZYMLA-HARMATA zostały wyróżnione przez Zarząd ozdobnym dyplomem oraz z okazji obchodzonego 35-lecia ZPS i 25-lecia U.E.P, coinami II Oddziału ZPS Kraków, wyróżnienia wręczył Prezes II Oddziału.

              Pomimo wielu przeciwności napotykanych na drodze do realizacji planowanych zamierzeń,  zrealizowano między innymi sprawne zorganizowanie  ogólnopolskich zawodów strzeleckich „VII-ej EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO WIELOBOJU STRZELECKIEGO poświęconego pamięci gen. Bronisława KWIATKOWSKIEGO” dla młodzieżowych organizacji i stowarzyszeń strzeleckich jak i weteranów, członków ZPS, a także uczestnictwo w zawodach spadochronowych oraz uroczystościach państwowych świąt, rocznic Państwowych. Drużyna strzelecka II Oddziału brała udział w zawodach strzeleckich pododdziałów specjalnych, myśliwych jak i innych Oddziałów ZPS. Następnie Prezes w towarzystwie Sekretarza II Oddziału Kolegi Bogdana MIRKA uhonorował wyróżnieniami aktywnych członków II Oddziału ZPS, jak i zaproszonych gości, wspierających działalność II Oddziału ZPS.  Rok 2024 jest wyjątkowym rokiem rocznicowym: 35-lecie ZPS, 25-lecie U.E.P /Europejskiej Federacji Spadochroniarzy/, 80-lecie Market Garden, 80-lecie Monte Casino, a także 80-lecie Powstania Warszawskiego.  Z tej okazji wyróżnieniem była książka „Operacja Market Garden oczami żołnierzy1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej” – Sławomira KWIATKOWSKIEGO z cytatem gen. bryg. Stanisława Franciszka SOSABOWSKIEGO ze spotkania z parlamentarzystami W. Brytanii  „Nie jest chyba naszą wadą, że jesteśmy narodem ambitnym. Ambicja kryje jednak w sobie pewne niebezpieczeństwo, jako bardzo wrażliwi na komplementy, łatwo tracimy poczucie rzeczywistości i idziemy na lep pochwał, których nie szczędzą nam ci, którzy chcą nas przy pomocy pochlebstwa odpowiednio wykorzystać.” Uhonorowano między innymi najstarszego członka ZPS /95 lat/ – spadochroniarza Jana STACHOWA,  Honorowego Prezesa ZPS Kolegę Stanisława BALAWENDRA, Pana Dziekana KAAFM płk. rez. Sławomira MAZURA, Pana gen. bryg. rez. Jerzego GUTA. Wyróżnienie otrzymali również Koledzy spadochroniarze: Bogusław FILIPKOWSKI, Jan MISZKIEL, Piotr FOLTYN, Henryk GLIŃSKI, Marek MISZTAL,  Mirosław SZULC,  Marian DULEWICZ, Jerzy TROJANOWSKI. Niestety sześcioro gości nie mogło przybyć na uroczystość ze względu na grypowe powikłania. Podziękowanie od członków Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków dla Prezesa Zarządu Głównego ZPS –  żołnierza /spadochroniarza /oficera/ gen. dyw. Jana KEMPARY z okazji 35-lecia ZPS – 1989-2024  25-lecia UEP – 1999-2024 oraz statuetkę orła wręczyli wraz z życzeniami i podziękowaniem za dotychczasową współpracę oraz przestrzeganie kodeksu spadochroniarza, a przede wszystkim za szacunek dla żołnierzy w „czerwonych beretach”  – Piotr DRUMLAK, Bogdan MIREK, Jerzy GUT, Sławomir KRUKOWSKI.

                W dalszej kolejności Prezes Zarządu Głównego Jan KEMPARA, po krótkim wstępie, przedstawił zamierzenia planowane do realizacji w 2024/2025 roku, a w tym zadania-oczekiwania  dla członków II Oddziału Kraków. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wynikające ze stałego kalendarza rocznicowego dla członków II Oddziału przedstawił Prezes Piotr DRUMLAK – rozpoczynając od podziękowań dla Przewodniczącego Edwarda HARMATY oraz Janusza SOBCZUKA, za aktywność koła 10bpd Oświęcimiu – dla Oddziału, kontynuacja zawodów strzeleckich VIII-ej EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO WIELOBOJU STRZELECKIEGO poświęconego pamięci gen. Bronisława KWIATKOWSKIEGO, zawodów spadochronowych Para Sky Bielsko Biała, mistrzostwa ZPS w Kielcach, ponowna próba organizacji  szkolenia spadochronowego ze skokami dla młodzieży klas mundurowych połączone ze szkoleniem z tematyki bytowania w terenie min. dla członków Związku Strzeleckiego „Niepodległość” im. generała Bronisława Kwiatkowskiego, szkolenie strzeleckie z wnukami na strzelnicy KAAFM – odpowiedzialny za organizację Kolega Tadeusz DOBKOWSKI. Kontynuacja współpracy z Wojskowym Stowarzyszeniem Wioślarzy i Kajakarzy w Krakowie.  Prezesem stowarzyszenia jest Nasz Kolega Mieczysław Usydus. Prezes ZPS omówił organizację wyjazdu delegacji, uczestników  obchodów rocznicowych 80-tej rocznicy Bitwy pod Monte Cassino /odpowiedzialny za organizację Kolega Kazimierz DYMANUS/ oraz rocznicowe spotkanie spadochroniarzy w Holandii – Arnhem z okazji zbliżającej się 80-tej Rocznicy /wrzesień/ Desantu 1SBS w Driel, Grave a także 35-lecie Związku Polskich Spadochroniarzy oraz 25-lecie U.E.P /European Union Of Parachutists/ Europejska Federacja Spadochroniarzy – planowane uroczystości w Gorzewie – ze strony II Oddziału delegację organizuje Prezes Oddziału. 

                Następnie głos zabrali zaproszeni goście, Przewodniczący kół, poruszając tematykę problemów w realizacji planowanych przedsięwzięć jak i wskazywali prawidłową drogę do ich rozwiązań, a zatem bezproblemowej realizacji. Spotkanie w dalszej części przebiegało w atmosferze wzajemnych wspomnień, dyskusji dotyczących wspólnych planów na nadchodzący przyszły rok 2024 i perspektywicznie na następne lata a szczególnie na 2025 rok – organizacja w Krakowie rocznicowego zjazdu Europejskiej Federacji Spadochroniarzy.

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

Autor: Piotr DRUMLAK

Zdjęcia: Kazimierz DYMANUS, Sławomir KRUKOWSKI

 

Przekazanie obowiązków dowódcy 16 bpd

Członkowie ZPS II Odział Kraków – koło 16bpd w dniu 05.02.2024 roku wzięli udział w ceremonii przekazania obowiązków Dowódcy 16bpd/6BPD. Uroczystość miała miejsce na placu apelowym w koszarach przy ul. Wrocławskiej 82. kpt. Radosław Jabłoński przekazał sztandar 16 bpd na ręce obejmującego obowiązki dowódcy ppłk. Mariusza Markiety.

Uroczystość odbyła się w obecności zastępcy Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego

płk. Artura Wiatrowskiego.

Członkowie ZPS złożyli honor przed pomnikiem Dowódcy 6PDPD gen. Mariana Zdrzałki „TATY” a delegacja 6BPD złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym patrona 16 bpd gen. bryg. Mariana Zdrzałki.

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

 

Pożegnanie Kolegi Andrzeja WCISŁO

Żołnierz / spadochroniarz – Kolega Andrzej WCISŁO (lat 68).
W dniu 04.01.2024 roku o godz. 11.00 w gronie Rodziny, najbliższych, znajomych, sąsiadów z osiedla, Kolegów ze Związku Polskich Spadochroniarzy z Oświęcimia, odbyło się pożegnanie Andrzeja WCISŁO. Podczas pożegnania asystowali przy trumnie Spadochroniarze – Janusz SOBCZUK i Stanisław MEUS.
Po mszy w kaplicy cmentarza komunalnego w Oświęcimiu, pożegnaliśmy Naszego Przyjaciela, Kolegę Spadochroniarza Andrzeja WCISŁO.
Kolega Antoni SZCZERBOWSKI złożył kondolencje Rodzinie i Najbliższym w imieniu kolegów spadochroniarzy.
Jędruś, odszedłeś nagle… choroba jest tym, czego nie lubią spadochroniarze, przeciwnikiem którego nie widać, ale go czuć… Nie trzeba słów, kiedy czarny anioł zamyka usta tym, którzy byli bliscy, kiedy podcina skrzydła tym, którzy powinni latać, kiedy zabiera oddech tym, którzy powinni żyć. Pozostaje głucho milczeć, wypatrując białych aniołów nadziei. Tak trudno wypatrywać białych aniołów nadziei, kiedy nagle odchodzi ktoś bliski, kto powinien jeszcze żyć… i być wśród Nas…
Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby, na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.
Semper Fidelis
NON OMNIS MORIAR
Ślepy los, ważny jak paw, wie wszystko bez słów, pomimo swojej ślepoty, zawsze trafia bez pudła… Wie o Twoim problemie, nawet jeżeli mu o nim nie powiesz, a gdy ustąpisz choć o włos lub o odrobinę zrezygnujesz, zobaczysz złoto gwiazd…
R.I.P
„Oto widzę Ojca swego, Matkę swoją, Siostry i Braci swoich…
Oto widzę długi rząd Tych Spadochroniarzy co byli przede mną
Oto ich zew, bym zajął miejsce wśród nich
Miejsce, gdzie na niebieskich spadochronach
spadochroniarze przegrupowują się i żyją wiecznie…”

SPOTKANIE INTEGRACYJNE WIGILIJNO-NOWOROCZNE KOŁA ZPS 10 bpd

SPOTKANIE INTEGRACYJNE WIGILIJNO-NOWOROCZNE

CZŁONKÓW ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY II ODDZIAŁ KRAKÓW

Koło 10bpd-10bdsz, koło nr 9 z Oświęcimia i samodzielnych pododdziałów

/48krozp, 11ksap, artylerii, 48kspec/.

W spotkaniu wigilijno-noworocznym zorganizowanym przez Zarząd II Oddziału
oraz koło 10bpd wzięli udział członkowie ZPS, członkowie wspierający, członkowie Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” oraz zaproszeni goście. Spotkanie odbyło się 16.12.2023 roku, w Krakowie – Krowodrza w Centrum Konferencyjno –  Hotelowym.  W trakcie spotkania Przewodniczący Koła 10 bpd Kolega Tadeusz DOBKOWSKI ogłosił chwilę ciszy, na wspomnienie Kolegów Spadochroniarzy którzy już nie przełamią się symbolicznym opłatkiem i odeszli na „niebieskich spadochronach”. Przewodniczący przywitał przybyłych spadochroniarzy, zaproszonych gości i podsumował w skrócie działalność koła w minionym okresie 2023 roku. Wręczono wyróżnienia dla Kolegów Spadochroniarzy, za zaangażowanie się w działalność II Oddziału ZPS Kraków,nie tylko statutową, ale także sportową, spadochronową, strzelecką, współpracę z młodzieżą i intelektualną. Na wniosek Przewodniczącego koła
10 bpd Kolegi Tadeusza DOBKOWSKIEGO, Prezes II Oddziału ZPS Kraków Piotr DRUMLAK wręczył: Medale Pamiątkowe ZPS II Oddział Kraków. Wyróżnieni zostali Koledzy – Zbigniew PIWOŃSKI, Kazimierz DYMANUS, Marian WALA, Eugeniusz WYCICHWOSKI, Krzysztof DROZD, Marian MROŻEK, Jerzy BAUR, a Kolega Józef ŁUSZCZKI – został uhonorowany imiennym medalem 65-cio lecia 6PDPD oraz dyplomem za szczególne zaangażowanie w przygotowanie reprezentacji spadochronowej II Oddziału do zawodów spadochronowych. Nagrodą książkową – „OPERACJA MARKED GARDEN oczami żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej Gen Stanisława Sosabowskiego” zostali wyróżnieni Koledzy : płk w st. spocz. prof. Sławomir MAZUR, Sławomir KRUKOWSKI, Czesław PIŁAT, Bogdan NOWOTNY, Kazimierz RUTKOWSKI, Edward WÓJCIK, Stanisław GROCH, Mirosław JEDYNAK, Andrzej WASYLUK, Bogdan MIREK. Następnie głos otrzymał Prezes II Oddziału Kolega Piotr Drumlak, omówił zrealizowane i przeprowadzone najważniejsze przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2023 roku przez II Oddział /wszystkie koła II Oddziału/ oraz listę głównych przedsięwzięć w perspektywie 2024 roku – rocznicowe – 80-ta rocznica MONTE CASSINO oraz 80 – ta rocznica MARKED GARDEN a także 35-cio lecie ZPS i 25-cio lecie przynależności do UEP. Przedsięwzięcia wynikające ze stałego kalendarza rocznicowego, a także kontynuacja zawodów strzeleckich, zawodów spadochronowych, skoków spadochronowych pokoleniowych /dziadkowie i wnukowie/, szkolenie strzeleckie z wnukami na bazie strzelnicy KAFM, omówił organizację wyjazdu delegacji, uczestników  obchodów rocznicowych Bitwy pod Monte Cassino oraz rocznicowe spotkanie spadochroniarzy w Holandii –Arnhem, przypomniał o strojach członków ZPS – wyjściowym i polowym, a także o prenumeracie czasopisma „SPADOCHRONIARZ”. Po przedstawieniu gronu części informacyjnej, błogosławieństwa z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia jak i życzenia na Nowy 2024 rok,udzielił/złożył Kapelan 8 Bazy Lotnictwa Transportowego Kolega por. Paweł ZIEJA. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia bożonarodzeniowe jak i noworoczne, wznieśli toast symboliczną lampką szampana a następnie wykonano zdjęcie pamiątkowe.

Podczas spotkania głos zabrali zaproszeni goście, członkowie koła 10bpd, Kolega Józef ŁUSZCZKI przedstawił spadochroniarskie wspomnienia jak i aktualne sukcesy skoczków spadochronowych. Spotkanie w dalszej części przebiegało w atmosferze wzajemnych wspomnień, dyskusji dotyczących wspólnych planów na nadchodzący przyszły rok 2024
i perspektywicznie na następne lata.

Dekalog spadochroniarza, obowiązuje od pierwszego dnia bycia spadochroniarzem. Spadochroniarzem się było, jest i będzie, do samego pożegnania na niebieskim spadochronie.

Tekst: Piotr Drumlak

Zdjęcia: Kazimierz Dymanus

Wizyta u Dowódcy 6BPD

W dniu 01.12.2023 roku Prezes II Oddziału ZPS Piotr DRUMLAK w towarzystwie Kolegi Kazimierza DYMANUSA, złożyli wizytę Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej Panu Generałowi Michałowi STRZELECKIEMU. Złożyliśmy gratulacje Generalskich szlifów oraz dotychczasowych osiągnięć oddziałów/pododdziałów 6BPD. Spotkanie jest zapowiedzią kontynuowania wzajemnych relacji w latach 2024 i 2025. W trakcie spotkania podjęto rozmowę o możliwościach rozwinięcia współpracy
i celach wspólnych działań zgodnie z zawartym porozumieniem. W dyskusji uznano kontynuowanie współpracy w zakresie wspólnych obchodów świąt spadochroniarskich oraz 80-tej rocznicy uczestniczenia 1SBS w operacji „MARKET GARDEN”. Wspólne współuczestniczenie w organizacji konferencji UEP European Union of Parachutists – Europejska Federacja Spadochroniarzy – planowane miejsce przeprowadzenia KRAKÓW – głównym organizatorem jest ZG ZPS Warszawa. Kontynuowanie uczestnictwa członków kół ZPS II Oddziału Kraków w uroczystościach rocznicowych batalionów
6 BPD jak i 6BPD. Kontynuowanie procesu informacyjnego o ZPS wśród żołnierzy jednostek 6BPD. Zgodzono się co do jednego – powinniśmy utrzymywać współpracę, gdyż razem możemy więcej. Nie tylko łączy Nas „czerwony beret”, służba w strukturach 6PDPD, ale spadochroniarzy łączy niezapisane wersetami braterstwo – bez względu na miejsce, czas, wiek, dekalog spadochroniarza.
SEMPER FIDELIS
Spotkanie upamiętniło wspólne zdjęcia.
Autor: Piotr DRUMLAK
Zdjęcia: Kazimierz DYMANUS

KOLEDZY SPADOCHRONIARZE,

KOLEDZY SPADOCHRONIARZE, jeżeli mieszkacie lub będziecie w pobliżu Jurowca koło Sanoka, pożegnajcie Kolegę Janusza – podhalańczyka, Komendanta WOG, żołnierza z charakterem, w imieniu Kolegów Spadochroniarzy. Zawsze w braterstwie ze spadochroniarzami.

NOM OMNIS MORIAR

Cześć jego pamięci.

Janusz, odszedłeś nagle… „Nie trzeba słów, kiedy czarny anioł zamyka usta tym, którzy byli bliscy, kiedy podcina skrzydła tym, którzy powinni latać, kiedy zabiera oddech tym, którzy powinni żyć. Pozostaje głucho milczeć, wypatrując białych aniołów nadziei”. Ale tak trudno wypatrywać białych aniołów nadziei, kiedy nagle odchodzi ktoś bliski, kto powinien jeszcze żyć…

R.I.P