MUZEUM LOTNICTWA 2023r

„UTRACENI, LECZ NIE ZAPOMNIANI…

POKONANI NIE W WALCE, ALE PRZEZ LOS…”

W dniu 20.01.2023 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Poległym w katastrofie samolotu CASA C-295M – numer boczny 019 – w dniu 23 stycznia 2008 roku – Koledzy i Lotnicy”. Uroczystość prowadził mjr Dariusz Balicki. Krakowskie Stowarzyszenia Lotnicze wystawiły poczty sztandarowe, w tym poczet sztandarowy 8BLTr. Uczczono minutą ciszy pamięć o poległych w katastrofie lotniczej. Dowódca 8BLTr płk pil. Sławomir Byliniak w żołnierskich wersetach, przypomniał o tym wypadku lotniczym, wspomniał o Kolegach którzy zginęli. Wraz z asystującymi osobami Dowódca 8BLTr dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej i delegacja złożyła wieniec pamięci. Następnie głos zabrał Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Pan Tomasz Kosecki, nawiązując do słów Dowódcy 8BLTr, podziękował inicjatorom za uhonorowanie poległych kolegów w wypadku lotniczym, tablicą pamiątkową oraz złożył pamiątkowy wieniec przed tablicą. W uroczystości brali udział żołnierze i pracownicy 8BLTr Kraków-Balice oraz zaproszeni goście, weterani lotnictwa. Dziękuję Panu kpt. mgr Karol Bałtyga za zaproszenie dla Prezesa II Oddziału ZPS Kraków, gdzie spadochroniarze zawsze wdzięczni byli pilotom i załogom samolotów transportowych za bezpieczny przelot na zrzutowisko – wprawdzie w „jedną stronę”, ale najczęściej z uśmiechem. Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

 

91 lat Kolegi  Zdzisława KICY

W dniu dzisiejszym Nasz Kolega Zdzisław KICA obchodzi 91-sze urodziny.

Nasi Koledzy Marian Polakowski i Andrzej Kiepura złożyli najserdeczniejsze życzenia w imieniu swoim i Kolegów Spadochroniarzy ZPS.

 Kolega Marian Polakowski wręczył solenizantowi pamiątkowy medal 65-lecia 6PDPD.

Zdjęcia Andrzej Kiepura

VI Memoriał Ogólnopolski Małopolskiego Wieloboju Strzeleckiego Poświęcony pamięci gen. Bronisława Kwiatkowskiego

W dniu 28.10.2022 roku został rozegrany VI Wielobój Strzelecki poświęcony pamięci gen Bronisława Kwiatkowskiego. Organizatorami a zarazem gospodarzami Wieloboju był Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział w Krakowie i Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Skład sędziowski, instruktaże i bezpieczeństwo zabezpieczyła uczelnia Akademia Krakowska pod kierownictwem Pani dr. Zofii Mazur a ZPS II Oddział w Krakowie w praktycznym zabezpieczeniu wieloboju strzeleckiego reprezentował  Kolega Tadeusz Dobkowski. Wielobój jako zawody drużynowe został przeprowadzony w dwóch konkurencjach: Karabin Pneumatyczny (KPN/20) – postawa: STOJĄC oraz Pistolet Pneumatyczny (PPN/10) – postawa STOJĄC. Do udziału w wieloboju zgłosiło się 11 reprezentacji klas mundurowych i młodzieżowych związków strzeleckich / LO KEN Tymbark, LOK Nowy Targ, LO Trzebinia, Kazimierza Wielka STRZELEC 1.2.3, ZS i PO Nr 1 Skała, XXV LO Kraków, ZDZ Starachowice, SOŻ Starachowice, ZSZ Olkusz I, ZSZ Olkusz II, NZH Czerwony Mak Kraków – w sumie udział wzięło 45 zawodników. W konkurencji KPN-20 klasyfikacja drużynowa: Miejsce I drużyna z LO KEN Tymbark w składzie: PRZECISZOWSKI PATRYK, NIEĆ TADEUSZ, KOŚCIELNIAK WOJCIECH – z wynikiem 528 pkt. Miejsce II – drużyna z LOK Nowy Targ w składzie:  CHUDOBA KACPER, WOJCIKIEWICZ ERYK, PAWLIK OLIWIA -z wynikiem 527 pkt; Miejsce III – drużyna z LO Trzebinia w składzie:  PAWLAK ALEKSANDRA, KADŁUCZKA BRUNO, ŁAPCIK ARTUR – z wynikiem 502 pkt. W konkurencji KPN-20 klasyfikacja indywidualna: Miejsce I – Hubert Ciszewski – 197 pkt. Miejsce II – Kinga Zajda – 186 pkt. Miejsce III – Oliwia Pawlik – 182 pkt. W konkurencji PPN-10 klasyfikacja drużynowa: Miejsce I – drużyna z LOK Nowy Targ w składzie:  CHUDOBA KACPER, WOJCIKIEWICZ ERYK, PAWLIK OLIWIA z wynikiem 210 pkt. Miejsce II drużyna z Kazimierza Wielka STRZELEC 3 w składzie: LEMANCZYK KACPER, MAZURCZAK KAROL, ZAPIÓR ANNA  –z wynikiem 187 pkt. Miejsce III – drużyna z ZSiPO Nr 1 Skała w składzie:  TRZĘSIŃSKI FILIP, CISZEWSKI HUBERT, GUGAŁA PATRYK – z wynikiem 185 pkt. W konkurencji PPN-10 klasyfikacja indywidualna: Miejsce I – Jakub Zwijacz  – 80 pkt. Miejsce II – Kacper Chudoba – 75 pkt. Miejsce III – Karol Mazurczak – 74 pkt. Zawodnicy i drużyny zostali uhonorowani medalami, dyplomami i pucharami. Nagrody wręczała Pani Krystyna Kwiatkowska i Prezes II Oddziału ZPS w Krakowie Piotr Drumlak. GRAND PRIX dla najlepszej drużyny w klasyfikacji KPN – 20 i PPN- 10 zdobyła drużyna z LO KEN Tymbark z wynikiem 528 pkt. medale, dyplom i puchar wręczyli Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie KAAFM płk rez. prof. dr hab. Sławomir M. Mazur oraz Pani Krystyna Kwiatkowska /puchar ufundowany przez Dziekana KAAFM/. GRAND PRIX dla najlepszego strzelca w klasyfikacji indywidualnej w konkurencji KPN-20 i PPN-10 zdobył Hubert Ciszewski wynikiem 265 pkt. Puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Krakowa został wręczony Hubertowi Ciszewskiemu przez Dyrektora ZS i PO w Skale Pana mgr Karola Papisza /podczas święta  ZS i PO Nr 1 Skała / a medal i dyplom wręczyła Pani Krystyna Kwiatkowska po zakończeniu konkurencji na strzelnicy KAAFM.

Muszę przyznać, że w każdej edycji Memoriału Ogólnopolskiego Wieloboju Strzeleckiego  Poświęconemu pamięci gen. Bronisława  Kwiatkowskiego towarzyszy sportowa rywalizacja, jak i wyniki osiągane przez drużyny a w tym indywidualne strzelców napawa optymizmem, są coraz wyższe, i zbliżone do perfekcji punktowej,  w każdej kategorii uczestnictwa weteranów i członków ZPS jak i młodzieży klas mundurowych i młodzieżowych organizacji strzeleckich.

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

Tekst: Piotr DRUMLAK

Zdjęcia: Piotr DRUMLAK

VI-ta EDYCJA WIELOBOJU STRZELECKIEGO

poświęcona pamięci gen. Bronisława KWIATKOWSKIEGO

W tym roku II Oddział ZPS swoje Święto Spadochroniarza obchodził razem z 6BPD na zaproszenie Dowódcy 6BPD. W dniu 17 września, tradycyjnie – po raz szósty – świętowanie rozpoczęło się Wielobojem Strzeleckim poświęconym pamięci gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Zawody rozgrywano w kategorii weteranów- żołnierzy rezerwy, członków ZPS i żołnierzy jednostek 6BPD. Organizatorami a zarazem gospodarzami Wieloboju był Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział w Krakowie i Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Skład sędziowski, instruktaże i bezpieczeństwo zabezpieczyła uczelnia Krakowska Akademia pod kierownictwem Pani dr. Zofii MAZUR a Zarząd ZPS II Oddział w Krakowie reprezentował Kolega Tadeusz DOBKOWSKI. Wielobój jako zawody drużynowe i indywidualne, został przeprowadzony w dwóch konkurencjach: Karabin Pneumatyczny (KPN/20) – postawa: STOJĄC oraz Pistolet Pneumatyczny (PPN/20) – postawa STOJĄC. Do udziału w wieloboju zgłosiło się 5-ęć reprezentacji z kół żołnierzy rezerwy Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddziału /OPL, 10bpd, 10bpd /samodzielne pododdziały/ a także drużyna z XVIII Oddziału ZPS Cieszyn i drużyna z 16 bpd/6BPD, w sumie 15-stu zawodników.

W kategorii drużyn KPN-20 klasyfikacja przedstawia się następująco:

Miejsce I – ZPS Cieszyn XVIII Oddział w składzie : Bartłomiej KOCEMBA, Paweł RUCKI, Emilia KUBIES – z wynikiem 500 pkt; Miejsce II – 16bpd/6BPD w składzie: Jan STAŚ, Andrzej RUSNAK, Adam KRZEMOŃSKI – z wynikiem 491 pkt. Miejsce III – Koło ZPS 10 bpd  Piotr DRUMLAK, Grzegorz ZAGÓRSKI, Tadeusz DOBKOWSKI – z wynikiem 468 pkt. Na podstawie osiągniętych wyników, wyłoniono najlepszego strzelca w kategorii żołnierzy rezerwy w kategorii KPN-20 najlepszy wynik to 175 pkt. osiągnął kolega Andrzej RUSNAK z 16bpd/6BPD, miejsce drugie z wynikiem 173 pkt. zajął kolega Piotr DRUMLAK z Koła 10bpd, trzecie miejsce z wynikiem 169 pkt. zajął Kolega Grzegorz ZAGÓRSKI z Koła 10bpd. Zawodnicy otrzymali dyplomy i medale.

W kategorii drużyn PPN-20 klasyfikacja przedstawia się następująco:

Miejsce I – Koło ZPS 10 bpd /samodzielne pododdziały/ w składzie:  Wacław STRASIŃSKI, Krzysztof DROZD, Eugeniusz WYCICHOWSKI – z wynikiem 385 pkt; Miejsce II – Koło ZPS 10 bpd  Piotr DRUMLAK, Grzegorz ZAGÓRSKI, Tadeusz DOBKOWSKI– z wynikiem 378 pkt. Miejsce III – ZPS Cieszyn XVIII Oddział w składzie : Bartłomiej KOCEMBA, Paweł RUCKI, Emilia KUBIES– z wynikiem 368 pkt. Na podstawie osiągniętych wyników, wyłoniono najlepszego strzelca w kategorii żołnierzy rezerwy w kategorii PPN-20 najlepszy wynik to 168 pkt. osiągnął kolega Wacław STRASIŃSKI z koła 10bpd /samodzielne pododdziały/, miejsce drugie z wynikiem 154 pkt. zajął kolega Piotr DRUMLAK z Koła 10bpd, trzecie miejsce z wynikiem 134 pkt. zajął Kolega Bartłomiej KOCEMBA ZPS Cieszyn XVIII Oddział. Zawodnicy otrzymali dyplomy i medale.

W Klasyfikacji łącznej KPN-20 i PPN-20 drużyny uzyskały następujące wyniki:

Miejsce I: ZPS Cieszyn XVIII Oddział – 868 pkt,;                                                                                       Miejsce II: ZPS Koło 10bpd – 846 pkt.;                                                                                                            Miejsce III: ZPS koło 10bpd /samodzielne pododdziały/ – 794 pkt.

GRAND PRIX w kategorii indywidualnej KPN-20 i PPN-20 z wynikiem 328 pkt. otrzymał Kolega Wacław STRASIŃSKI z koła 10bpd /samodzielne pododdziały/.

Puchary, dyplomy i medale wręczali: Pani Krystyna KWIATKOWSKA, w imieniu Dziekana Wydziału Nauko o Bezpieczeństwie prof. dr. Hab. Sławomira MAZURA przedstawiciel Krakowskiej Akademii gen. rez. dr. Jerzy GUT oraz Prezes II Oddziału ZPS w Krakowie Piotr DRUMLAK.

Tekst/zdjęcia: Piotr DRUMLAK

 

Pożegnanie Kolegi Ryszarda  Siebiedzińskiego

Z przykrością informujemy , że odszedł od nas nasz  Kolega  Spadochroniarz mł. chor. Ryszard  Siebiedziński. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 października (wtorek) o godzinie 13.00 na Cmentarzu Batowickim (ul. Powstańców 48). 

Z żalem żegnamy naszego Kolegę.

Cześć Twojej pamięci!  Spoczywaj w pokoju.

VI OGÓLNOPOLSKI  WIELOBÓJ STRZELECKI  28.10.2022 rok

Zgłoszenia drużyn do uczestnictwa w zawodach można zgłaszać/wysyłać na adres mail ZPS II Oddział Kraków – zps.biuro.krakow@gmail.com lub zgłaszać telefonicznie do Kolegi Tadeusza DOBKOWSKIEGO tel. 720 777 515.
 Rejestracja trwa do dnia 26.10.2022 rok do godz. 18.00. Drużyny, które nie zdążą się zarejestrować do powyższego dnia, mogą dokonać rejestracji godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

 Święto Brygady  65 rocznica powstania 6 PDPD

22 września tradycyjnie w ramach obchodów Święta 6 BPD odbył się  uroczysty capstrzyk,                          Przed pomnikiem patrona – generała Stanisława Sosabowskiego,   został wygłoszony apel pamięci. Przywołano w nim nazwiska żołnierzy, którzy zginęli w czasie służby poza granicami kraju oraz podczas wykonywania skoków spadochronowych.
Nie zapomniano także o przodkach walczących pod Driel i Arnhem, przełamujących Wał Pomorski 
i zdobywających Kołobrzeg.                                                                                                                      Uroczystość zakończyła salwa honorowa oraz złożenie kwiatów przed popiersiem twórcy i dowódcy          1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.     

23 września 2022 r. na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego odbył się uroczysty apel z okazji Święta           6 BPD, Święta Spadochroniarzy zakończony   piknikiem  spadochronowym, podczas którego spotkali się spadochroniarze wszystkich pokoleń, zaprezentowano m.in. widowiskowe skoki spadochronowe oraz uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

 

Pożegnanie Kolegi Jerzego Chuchro

Z przykrością informujemy , że odszedł od nas nasz  Kolega  Spadochroniarz Jerzy Chuchro.

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Komunalnym  w Oświęcimiu 28 września ( środa) o godz. 11:00.

Z żalem żegnamy naszego Kolegę.

Cześć Twojej pamięci! Spoczywaj w pokoju.

 

90 rocznica śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

W Cierlicku na „Żwirkowisku”, czyli miejscu tragicznej śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury odbyło się zwieńczenie obchodów 90-lecia wielkiego zwycięstwa obu bohaterów w „Challenge ’32”.

Główny organizator MON RP, Dom Polski Żwirki i Wigury oraz współorganizowane przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,  uroczystości poprzedziło „Młode Żwirkowisko” – wydarzenie prowadzone przez Cierlicki oddział Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Polska młodzież z Zaolzia poprzez zabawę uczyła się historii sprzed 90 lat. 11 września  na „Żwirkowisku” miał miejsce kulminacyjny moment obchodów – uroczysty apel pamięci. W Domu Polskim w Cierlicku z-ca dyrektora Muzeum Sił Powietrznych Jakub Mitek wraz z Janem Przywarą, kustoszem pamięci „Żwirkowiska” otworzyli wystawę, pt. „Żwirki i Wigury Start Do Wieczności”, przygotowaną przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Fundację Historyczną Lotnictwa Polskiego, PZKO o/Cierlicko, Muzeum Śląska Cieszyńskiego
i Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Podczas wernisażu wspominani byli Franciszek Żwirko  i Stanisław Wigura.

Uroczystość uświetnili honorowi goście, pośród których znalazła się rodzina Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej reprezentował Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa dr hab. Paweł Hut.  W uroczystości wzięła również udział Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz oraz polski Attache Wojskowy w Republice Czeskiej płk Adam Krzyżanowski. Poczty sztandarowe stowarzyszeń a między nimi poczet Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa pod Dowództwem Kolegi Marka Pietruszki, Wojciech Kałoń i Adam Sobieraj oraz ZPS z Bielska Białej, Cieszyna, Katowic, ONZ z Bielska Białej, reprezentującym II Oddział ZPS Kraków był obecny Prezes.

Pożegnanie kol. mł. chor. Zbigniewa Dyla

Z przykrością informujemy, że w dniu 7 września odszedł od nas mł. chor. Zbigniew Dyl.
Mł. chor. Z. Dyl służbę rozpoczął w 6 bpd w Niepołomicach, a od 1972r pełnił służbę  w 16 bpd. Po odejściu do rezerwy był aktywnym członkiem  ZPS, odznaczony medalem za zasługi dla ZPS. Pogrzeb odbędzie się w Sokołowie Podlaskim w dniu 12 września o godz. 14:00.

Z żalem żegnamy naszego Kolegę.

Cześć Twojej pamięci! Spoczywaj w pokoju.

 

Pożegnanie mjr w st. spocz. Pawła WOJTYSIA 22.08.2022 rok

IPN odmówił asysty wojskowej do udziału w ceremonii pogrzebowej Kolegi
mjr w st. spocz. Pawła WOJTYSIA.

Żołnierz / spadochroniarz / oficer – mjr w st. spocz. Paweł WOJTYŚ (lat 70)

W dniu 22.08.2022 roku o godz. 12.00 w gronie Rodziny, Najbliższych, Kolegów, Znajomych – Koledzy
z Czerwonych Beretów wedle starej Rodzinnej zasady spadochroniarzy, w asyście Spadochroniarzy, pełnej Przyjacielskiej i Koleżeńskiej atmosfery, na Cmentarzu Parafialnym w Węgrzcach pożegnaliśmy Naszego Przyjaciela, Kolegę, Spadochroniarza Pawła WOJTYSIA.

Słowa, wersety w imieniu Spadochroniarzy a także swoim wypowiedział Kolega Adam CICHOSZ.

Kolega Adam CICHOSZ pożegnał Kolegę Pawła WOJTYSIA w imieniu swoim i Kolegów spadochroniarzy
w prostych, pięknych i klarownych wersetach… pełnych Przyjacielskiego akcentu…  DZIĘKUJEMY Adam…

Poczet sztandarowy ZPS II ODDZIAŁU KRAKÓW wystawiło Koło ZPS 10bpd w składzie: Koledzy Marian POLAKOWSKI, Kazimierz DYMANUS, Edward WÓJCIK

Paweł, będziemy Ciebie pamiętać jak żyłeś, wspominać jaki byłeś między Nami, a o Tobie, nie można napisać zbyt dużo, ale na pewno można napisać zbyt mało, więc tylko kilka wersetów
w podziękowaniu, że byłeś wśród Nas.

Cześć jego pamięci.

Paweł, odszedłeś nagle… „Nie trzeba słów, kiedy czarny anioł zamyka usta tym, którzy byli bliscy, kiedy podcina skrzydła tym, którzy powinni latać, kiedy zabiera oddech tym, którzy powinni żyć. Pozostaje głucho milczeć, wypatrując białych aniołów nadziei”. Ale tak trudno wypatrywać białych aniołów nadziei, kiedy nagle odchodzi ktoś bliski, kto powinien jeszcze żyć…

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez.
I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.

Semper Fidelis

NON OMNIS MORIAR

Ślepy los, ważny jak paw, wie wszystko bez słów, pomimo swojej ślepoty, zawsze trafia bez pudła… Wie o Twoim problemie, nawet, jeżeli mu o nim nie powiesz, a gdy ustąpisz, choć o włos lub o odrobinę zrezygnujesz, zobaczysz złoto gwiazd…

„Oto widzę Ojca swego, Matkę swoją, Siostry i Braci swoich…

Oto widzę długi rząd Tych Spadochroniarzy, co byli przede mną

Oto ich zew, bym zajął miejsce wśród nich

Miejsce, gdzie na niebieskich spadochronach

Spadochroniarze przegrupowują się i żyją wiecznie…”

 

XXXIX ŚWIĘTOKRZYSKIE  MIĘDZYNARODOWE  ZAWODY SPADOCHRONOWE

W dniach 19 – 21 sierpnia 2022 na lotnisku Kielce-Masłów rozegrano Combo Zawody.
Organizatorem zawodów był XXXVIII Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy w Kielcach.

W zawodach uczestniczyło dziesięć drużyn czteroosobowych oraz skoczkowie indywidualni.
Dobry duch drużyny ZPS KRAKÓW, Kolega Józef ŁUSZCZKI,  sprawował pieczę nad idealną atmosferą skoczków. Drużyna reprezentująca ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY II ODDZIAŁ 
 w Krakowie w składzie: Łukasz ZAJCHOWSKI, Kamil WÓJCIAK, Jan MACH, Leszek MAŃKOWSKI zajęła trzecie miejsce w dwóch konkurencjach – skokach na celność lądowania oraz w spadochronach klasycznych.                                                                                                                                                      Ponadto Kolega Jan MACH zajął pierwsze miejsce w III Memoriale Spadochronowym im. gen. Tadeusza BUKA oraz w konkurencjach indywidualnych zajęli czołowe miejsca.                                                                   
Dziękuję pięknie drużynie i życzę spadochroniarskiego szczęścia.

Nagrody i wyróżnienia wręczał Prezes Zarządu Głównego ZPS Kolega Jan KEMPARA – gen. dyw. w st. spocz.. Sekretarz Gminy Masłów  Zbigniew ZAGDAŃSKI oraz Kolega Tomasz CZECHOWSKI – Sekretarz ZG ZPS, Kolega Zbigniew TATARA – Wiceprezes ZG ZPS ds. sportowych, , Sędzia Główny Piotr PŁOTCZYK, Prezes XXXVIII Oddziału ZPS w Kielcach Dariusz SZCZEPANIK, Koleżanka Kamila WALCZAK z XXXVIII Oddziału ZPS w Kielcach.

 

Nasza drużyna !!!

Nasz Mistrz

Pogrzeb śp. mjr Pawła WOJTYSIA

Informujemy, że pogrzeb naszego Kolegi śp. mjr Pawła WOJTYSIA, odbędzie się w dniu 22.08.2022 r.
O godzinie 12.00 rozpocznie się msza św. w kaplicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Węgrzce, ulica CC22 /oznaczenie ulicy zgodne z mapą/.

Rodzinie przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.

Ps. Dziękuję Kolegom: Darkowi Staszewskiemu i Zbyszkowi Traczykowi za udostępnienie zdjęć.

Pogrzeb śp. Janka Palichleba

Informujemy przyjaciół i znajomych, że w niedzielę 31 lipca odszedł od nas na Wieczną Wartę śp. kol. ppłk Janek Palichleb.

Rodzinie naszego zmarłego Kolegi przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia.

 

Janku, takim Cię zapamiętamy.

Cześć Twojej Pamięci !

Szanowni Koledzy !

Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, z którym współpracujemy od wielu lat, poprosiła o rozesłanie informacji w naszym środowisku, że poszukuje (na 0,6 etatu) osoby do prowadzenia przedmiotu przysposobienia obronnego. Wymagane jest przygotowanie pedagogiczne. Udostępnia nawet pokój w internacie dla osoby przyjezdnej i obiecuje tak zestawić godziny, aby można było przeprowadzić zajęcia w ciągu dwóch dni (12-13 godzin tygodniowo). Bezpośredni tel. 503 021 430.

Szanowni Koledzy !

Informuję, że zgodnie z planem na 2022 rok II Oddział ZPS ma przydzielone
2 godziny  szkolenia w tunelu aerodynamicznymi w Leźnicy Wielkiej.

Przypada to w dniu:  29 lipca / piątek / 2022 roku od godziny 15.00.

Po dopełnieniu formalności i instruktarzu, szkolenie w tunelu rozpocznie się
o  godzinie 16.00 i potrwa do godziny 18.00.

Musimy niezwłocznie ustalić listę uczestników szkolenia, która jest konieczna do załatwienia formalności i wraz z dowodem osobistym umożliwi wejście na teren jednostki wojskowej. Optymalna ilość uczestników szkolenia – 10 osób. Osoby, które nie zmieszczą się na liście będą miały pierwszeństwo przy kolejnym wyjeździe na szkolenie.

Na miejscu, szkoleni otrzymają kombinezon, kask i okulary.               
Obuwie sportowe ( czyste ) należy mieć ze sobą.

Adres dojazdowy: Leźnica Wielka – Osiedle.                                                  

Koszt 1 godziny szkolenia w tunelu wynosi: 800 zł. Razem do zapłaty: 1600 zł

Przejazd na miejscowe własnym zakresie.

Osobami uprawnionymi do szkolenia w tunelu są wyłącznie członkowie związku – za okazaniem legitymacji ZPS.

Osobą odpowiedzialną za ustalenie listy i organizację przedsięwzięcia jest kol. Stanisław Karlikowski tel.730 730 283

Link do filmów ze szkolenia:

Przekazanie dowodzenia w 6.BPD

Pułkownik Michał Strzelecki objął stanowisko dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego. Uroczyste przekazanie dowodzenia odbyło się w dniu 01 lipca.

Życzymy nowemu dowódcy spadochroniarskiego szczęścia!

Przekazanie
Sztandar 6.BPD w rękach nowego dowódcy

Święto 6 Batalionu Dowodzenia 

Na stronie internetowej 6bdow czytamy – „We wrześniu 2001 roku dowództwo batalionu, podjęło działania zmierzające do wykonania sztandaru i nadania jednostce imienia gen. broni Józefa Kuropieski – byłego dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego i inicjatora utworzenia w Wojsku Polskim dywizji spadochronowej. Podjęte działania doczekały się realizacji 29 czerwca 2002 roku. W tym dniu w koszarach jednostki odbyło się wręczenie sztandaru, którego fundatorami byli spadochroniarze zrzeszeni w Związku Polskich Spadochroniarzy Oddział II – Kraków oraz nadanie imienia gen. broni Józefa Kuropieski. Sztandar w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej ds. społecznych Piotr Urbankowski, a rodzicami chrzestnymi zostali: gen. bryg. Bronisław Kwiatkowski (dowódca 6BDSz w latach 1997-2000) i Pani Irena Wicińska (długoletni pracownik wojska). Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 145/MON  z 10 czerwca 2002 roku datę dorocznego  święta ustanowiono na dzień „26 czerwca” dla zachowania w pamięci daty przeformowania 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty na  6. Pomorską Dywizję Powietrzno – Desantową.

Na uroczystość Święta Jednostki przybyło wielu znamienitych gości, dowódców jednostek i szefów instytucji. Meldunek przyjął p.o. dowódcy 6.BPD płk Artur Wiatrowski. Dowódcą 6 Batalionu Dowodzenia jest obecnie ppłk Paweł ŻAK. Była piękna ceremonia z orkiestrą. Podczas apelu wyróżniono i przyznano awanse, i nagrody żołnierzom. Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej przekazał Chorągiew Wojska Polskiego do 6. Batalionu Dowodzenia, którą poświęcił kapelan. 6.bdow jako pierwszy z batalionów otrzymał taką Chorągiew.

Na Święto 6bdow dwóch panów Kazimierz Goluch i Henryk Wierzbicki (jeden z wnukiem) przyjechało aż z m. Bełżyce k. Lublina. Służyli obiekcie przy ul. Ułanów w latach 1969-71. Jeden w 35 dywizjonie artylerii samobieżnej (35das / 6PDPD), a drugi w 11ksap. Na Święcie spotkali kol. Mariana Polakowskiego i kol. Romka Kraja (też saperzy) z którymi mogli porozmawiać wspólnych znajomych.

Po uroczystości goście przemieścili się w rejon boiska gdzie był „na bogato” urządzony piknik z grochówką, grillem, napojami i słodkościami. Był również pokaz sprzętu wojskowego, grupy rekonstrukcji historycznej, wystawy, strzelanie na symulatorach, basen z kulami, zamek – zjeżdżalnia i inne atrakcje. Do tego estrada i oczywiście dobra muzyka. Było sporo dzieci, ale pewnie mogłoby być więcej. Po latach żałuję, że nie zabierałem swojej rodziny na wojskowe uroczystości.
Było świetnie!

Sztandar i chorągiew Wojska Polskiego
Pamiątkowe zdjęcie z dowódcą 6.bdow ppłk Pawłem Żakiem
Od lewej kol. Roman Okrój p. Kazimierz Goluch z wnukiem, p. Henryk Wierzbicki i kol. Marian Polakowski

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w II Oddziale ZPS

W dniu 25 czerwca br. w Klubie 6.BPD w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze II Oddziału ZPS. Była to okazja do spotkania się w szerszym gronie po pandemicznym okresie. Najważniejszą sprawą był oczywiście wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ale przy tej okazji, miło było się spotkać z kolegami po dwuletnim okresie COVID. Cztery lata kadencji Zarządu II Oddziału, szybko minęły. Zebranie zapoczątkowało wejście pocztu sztandarowego. Minutą ciszy uczczono pamięć tych spadochroniarzy, którzy odeszli na wieczną wartę. Odchodzący Prezes Kolega Mieczysław USYDUS, w swoim sprawozdaniu z działalności Zarządu przypomniał czas pandemii, który mocno ograniczył czynny udział we wszelkich spotkaniach i uroczystościach. Prezes po swoim wystąpieniu, podziękował za współpracę członkom Zarządu, a najbardziej aktywnym wręczył medale okolicznościowe. Część roboczą Zebrania bardzo sprawnie poprowadził kol. Bogdan Mirek z kol. Wiesławem Nowakowskim. Toczyły się ożywione dyskusje nad kształtem naszej działalności, tak na sali obrad, jak i podczas przerw. Do Komisji Wyborczej zgłoszono kandydatury 9 członków do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej. 

Ostatecznie do Zarządu II Oddziału ZPS zostali wybrani:

        kol. Drumlak Piotr            

        kol. Dobkowski Tadeusz  

        kol.Krukowski Sławomir  

        kol. MIREK Bogdan        

        kol. Filipkowski Bogusław 

        kol. Dymanus Kazimierz  

        kol. Dziedzic Jacek          

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

        kol. Szulc Mirosław        

        kol. Zawiślak Waldemar 

       kol. Nowakowski Wiesław    

Nowo wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna wybrała Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Skład Zarządu Oddziału:

        kol. Drumlak Piotr             – Prezes Zarządu.

        kol. Filipkowski Bogusław – Wiceprezes Zarządu.

        kol. Krukowski Sławomir  – Wiceprezes – Skarbnik.

        kol. MIREK Bogdan          – Sekretarz.

        kol. Dobkowski Tadeusz   – Członek Zarządu.

        kol. Dymanus Kazimierz   – Członek Zarządu.

        kol. Dziedzic Jacek           – Członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej

         kol. Mirosław Szulc            – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

        kol. Wiesław Nowakowski  – Członek Komisji Rewizyjnej

        kol. Waldemar Zawiślak  – Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem kol. Macieja Mazurkiewicza miała sporo pracy przygotowując Uchwałę Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Za udział w Walnym Zebraniu podziękował dotychczasowy Prezes Zarządu Kolega Mieczysław USYDUS i zaprosił wszystkich uczestników na wojskowy poczęstunek, który serwował przyjaciel spadochroniarzy p. Jacek Baranek – właściciel restauracji ”Awangarda” mieszczącej się na parterze Klubu 6.BPD. Grochówka była wyborna.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze otworzył Prezes Mieczysław Usydus
W poczcie sztandarowym od lewej kol. Mirosław Stebnicki, kol.Paweł Gruca i kol. Andrzej Samordak
Sala obrad
Sala obrad
Prowadzący Zebranie kol.Bogdan Mirek i kol. Wiesław Nowakowski oraz protokolant kol. Stanisław Karlikowski
Kol.Mirosław Szulc – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wygłasza referat sprawozdawczy.
Z mównicy korzysta Przewodniczący Komisji Wyborczej kol. Władysław Tobiasz
kol. Józef Łuszczki omawia udział naszych skoczków w zawodach spadochronowych
Głos w dyskusji zabiera kol. Jerzy Tomczykiewicz
kol. Marian Polakowski omawia finanse II Oddziału
kol. Jerzy Wiak gromi tych, którzy ociągają się z płaceniem składek członkowskich
Kol. Antoni Wilk – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów
Prezes Mieczysław Usydus przekazuje pałeczkę Prezesowi Piotrowi Drumlakowi

Pogrzeb śp. chor. Krystiana Kaika

Informujemy, że zmarł kolejny nasz kolega śp. Krystian. Mieszkał na Śląsku, w Toszku i rzadko pokazywał się w Krakowie, ale był aktywnym członkiem.  Ci którzy go pamiętają kojarzą głównie z tym, że pasjonował się walkami wręcz. Był trenerem karate i kiedy odszedł na emeryturę realizował się prowadząc przez wiele lat treningi z młodzieżą.

Środowisko Toszka doceniło jego wkład w wychowanie młodzieży poprzez uprawianie karate i nadało mu w tym roku Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Toszek. Więcej informacji pod niżej zamieszczonym linkiem.

https://toszek.pl/9385/krystian-kaik-wieloletni-trener-toszeckiej-mlodziezy-zostal-honorowym-obywatelem-gminy-toszek.html?fbclid=IwAR0n_p0II3qt-1-mGc3CKUn-nh_3GfqOcfJQeTuadnHeFg_BbBrhqvdYJow

O śp. Krystianie można się dowiedzieć więcej: 

https://www.nowiny.gliwice.pl/toszek-spadochron-rowna-sie-wolnosc
Toszek: spadochron równa się wolność

http://www.sekcjaspadochronowa-wawel.krakow.pl/pl/dzialanosc-sekcji 
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA SEKCJI W LATACH 1967-2006

Kolego Krystianie, takim Cię zapamiętamy. 

Cześć Twojej Pamięci!

 

Potrójny Jubileusz 50 lat latania i skakania ze spadochronem

Od lewej kol. Leszek Mańkowski, kol. Paweł Rey i kol. Wiesław Guzik 
Zdjęcie publikowane: 06.06.2022 16:02 Źródło artykułu Aeroklub Krakowski

W sobotę 11 czerwca br. trzech naszych kolegów: Leszek Mańkowski, Wiesław Guzik i Paweł Rey na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego hucznie obchodziło 50 lecie latania i skakania ze spadochronem.

Tak w 1972 r. ww. koledzy członkowie II Oddziału ZPS rozpoczynali przygodę ze spadochroniarstwem wykonując pierwsze skoki ze spadochronem.

Tak się złożyło, że w sobotę jubilaci wykonali skoki z tego samego samolotu Gawrona SP-CKF z  którego wykonywali swoje pierwsze skoki.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości związanych ze spadochroniarstwem. Były gratulacje, życzenia i szampan.  Wszyscy dobrze się bawili, grill był doskonały.

Dodatkową atrakcją był pokaz akrobacji lotniczej na cześć jubilatów. Na terenie Krakowskiego Aeroklubu zawsze się sporo dzieje. Skoki, balony, pokazy modelarskie.
Warto o tym pamiętać przy okazji planowania niedzielnego wypoczynku.

Szacownym jubilatom życzymy kontynuacji spadochroniarsko – lotniczych pasji, dużo zdrowia, dobrej form i szczęścia.

 

Moment wręczenia pamiątkowego medalu II Oddziału ZPS

Ten sam poczciwy Gawrona SP-CKF, który ponad pół wieku służy w Krakowskim Aeroklubie.