Organ nadzoru

Skład komisji rewizyjnej

Władysław Pomarański

Mirosław Szulc

Wiesław Nowakowski

Waldemar Zawiślak