Komitet założycielski

Członkowie komitetu założycielskiego

Balawender Stanisław

Bulek Mieczysław

Nowakowski Wiesław

Gąsior Józef

Bojdak Bolesław

Karus Mieczysław

Żuławski Jan

Gąstoł Józef

Bobrowicz Jan

Chećko Kazimierz

Kitliński Stanisław

Kica Zdzisław

Witkowski Czesław

Janiszek Marian

Łuszczewski Marian