Fundacja LOTOS

Zarząd Grupy LOTOS powołał Fundację LOTOS, której kluczowym zadaniem jest zarządzanie polityką dobroczynną firmy.

Dziękujemy za wsparcie.