Zostań członkiem ZPS

Aby zostać Członkiem

naszego Stowarzyszenia wystarczy:

1. Rzeczywistym: spełniać warunek określony w STATUCIE ZPS /§10 pkt. 1/, tj. „Członkami rzeczywistymi mogą być osoby, które wykonywały lub wykonują skoki spadochronowe oraz żołnierze oddziałów szybowcowych z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. W szczególnych przypadkach również osoby wybitnie zasłużone dla spadochroniarstwa, które nie wykonywały skoków ze spadochronem, jak np. konstruktorzy i producenci sprzęt tu spadochronowego, układacze spadochronów, person latający itp.”

2. Wspierającym: spełniać warunek określony w STATUCIE ZPS /§12 pkt. 1/
tj. „Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które akceptują cele Związku, są zainteresowane rozwojem jego działalności i zadeklarują opłacanie stałej lub jednorazowej składki albo świadczenia rzeczowe.”

3. Wypełnić deklarację

4. Zgłosić się do wybranego przez siebie lub właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Oddziału ZPS.

Związek Polskich Spadochroniarzy jest Członkiem Europejskiego Związku Spadochroniarzy!

Z a p r a s z a m y!