Zjazd Żołnierzy 10 bpd z lat 1957-1976_ OŚWIĘCIM 2021