Statut Związku

STATUT
ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY
przyjęty przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZPS w dniu 15 listopada 2019 roku,
i zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w dniu 26.02.2020 roku,
25 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wpisał nową treść Statutu dla II Oddziału ZPS Kraków

STATUT – kliknij