Składka członkowska i 1 % podatku

Szanowni Koledzy Spadochroniarze!

Informuję, że wysokość składki członkowskiej na 2020 r. została ustalona
uchwałą Zarządu Głównego ZPS na 60 zł.

Uprasza się o wpłacanie składki skarbnikom w kołach

lub na konto: 15 1020 2892 0000 5602 0119 0081

które jest podane na naszej stronie internetowej http://www.zpskrakow.pl/

Wpłata składki powinna nastąpić w I-szym kwartale.

Uprasza się również o przekazywanie 1% odpisu podatkowego

W tym roku od 15 lutego w serwisie podatki.gov.pl ma być dostępna usługa Twój e-PIT i będzie można sprawdzić zeznanie oraz wprowadzać poprawki – np. deklarować 1%podatku na rzecz OPP

http://www.mediagroupinfo.pl/jak-zadeklarowac-1-podatku-na-rzecz-opp-w-2019-roku/

Dla identyfikacji przekazów w ZG ZPS prosi się o następujący opis:

Poz. 123 numer KRS ZG ZPS – 0000091847

Poz. 125 nazwa oddziału – ZPS Oddział II Kraków

Poz. 126 poprzez zakreślenie pola krzyżykiem wyrazić zgodę na przekazanie swego imienia, nazwiska itd – bardzo ważne

Poz. 127 wpisać Imię i nazwisko lub nr legitymacji ZPS

II Oddział Kraków nie ma (jeszcze) statusu Organizacji Pożytku Publicznego
i w przekazanym przez Was 1% pośredniczy Zarząd Główny ZPS – KRS 0000091847

Z poważaniem,

Mieczysław Usydus

Prezes II Oddziału ZPS