Zarząd II Oddziału ZPS

Prezes Zarządu –   Piotr Drumlak

Wiceprezes Zarządu –    Bogusław Filipkowski

Wiceprezes – Skarbnik –   Sławomir Krukowski

Sekretarz –   Bogdan Mirek

Członek Zarządu –   Tadeusz Dobkowski

Członek Zarządu –  Jacek Dziedzic

Członek Zarządu – Kazimierz Dymanus

Uwaga: Zapis z KRS i taka formuła obowiązuje w tekstach)