Na okoliczność pandemii

Szanowni Koledzy
Zarząd II Oddziału ZPS na posiedzeniu w dniu 19 maja br. podjął uchwałę o przesunięciu  Zebrania Sprawozdawczego obecnego Zarządu za okres połowy jego kadencji do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego.
W związku z powyższym zagrożeniem również podjęto uchwałę, żeby nie organizować w bieżącym roku tradycyjnego wrześniowego spotkania spadochroniarzy.

Z wyrazami szacunku,
Mieczysław Usydus
Prezes II Oddziału ZPS